دوچرخه سواری کوهستان-تورهاي دوچرخه سواري

آلبوم تورهاي دوچرخه سواري باشگاه گشتا

نتیجه جستجوی تصاویر - "miniyaturk"
Istanbul__91_6_1__679.jpg
ماکت زیبای مسجد سلطان احمد141 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul__91_6_1__670.JPG
پارک مینیاتورک103 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul__91_6_1__551.JPG
پارک مینیاتورک101 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul__91_6_1__539.jpg
پارک مینیاتورک99 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul__91_6_1__477.jpg
پارک مینیاتورک75 بازدیدبا قرار دادن بلیط مقابل این دستگاه اطلاعات محل تاریخی فوق به زبان محلی هر توریست به زبان مادریش گفته میشد - در ابتدا ورود کشور پرسیده شده و برای ما زبان فارسی فعال شده بودAli Sadeghi
Istanbul__91_6_1__472.jpg
پارک مینیاتورک98 بازدیددر این پارک کلیه آثار تاریخی ترکیه به صورت ماکتی فوق العاده زیبا ساخته شده بود و دستگاه های مقابل هر اث توضیح خوبی به زبان فارسی می دادAli Sadeghi
Istanbul__91_6_1__469.jpg
پارک مینیاتورک151 بازدیدAli Sadeghi
7 تصویر در 1 صفحه