دوچرخه سواری کوهستان-تورهاي دوچرخه سواري

آلبوم تورهاي دوچرخه سواري باشگاه گشتا

نتیجه جستجوی تصاویر - "86"
Sohanak86_12_17_025.JPG
دره سوهانک یک روز زمستانی با هوای دلپذیر512 بازدیدAli Sadeghi
Sohanak86_12_17_020.JPG
کوهستان مشرف به تهران از سوهانک458 بازدیدAli Sadeghi
Sohanak86_12_17_019.JPG
کوهستان مشرف به تهران از سوهانک522 بازدیدAli Sadeghi
Sohanak86_12_17_016.JPG
تیم دوچرخه سواری در منطقه سوهانک592 بازدیدAli Sadeghi
Sohanak86_12_17_014.JPG
سوهانک دوچرخه سواری از چشمه498 بازدیدAli Sadeghi
Sohanak86_12_17_011.JPG
چشمه سوهانک563 بازدیدAli Sadeghi
Sohanak86_12_17_010.JPG
تیم در کنار چشمه سوهانک598 بازدیدAli Sadeghi
Sohanak86_12_17_007.JPG
چشم انداز دماوند و لواسانات و دریاچه سد لتیان509 بازدیدAli Sadeghi
Sohanak86_12_17_003.JPG
تیم دوچرخه سواری در مسیر درختکاری منطقه سوهانک743 بازدیدAli Sadeghi
MianKale86_12_8_196.jpg
لاک پشت در برکه های میانکاله379 بازدیدAli Sadeghi
MianKale86_12_8_178.JPG
طبیعت زیبای میانکاله475 بازدیدAli Sadeghi
MianKale86_12_8_174.JPG
پلیکان سواحل میانکاله442 بازدیدAli Sadeghi
MianKale86_12_8_165.JPG
سواحل طلایی میانکاله423 بازدیدAli Sadeghi
MianKale86_12_8_142.JPG
سواحل دریای خزر میانکاله429 بازدیدAli Sadeghi
MianKale86_12_8_133.JPG
میان قلعه554 بازدیدکشیدن نمایشی مینی بوس Ali Sadeghi
MianKale86_12_8_116_1.JPG
تفدیرنامه باشگاه اسپهبد خورشید به باشگاه گشتا357 بازدیدAli Sadeghi
MianKale86_12_8_115.JPG
میان قلعه389 بازدیدAli Sadeghi
MianKale86_12_8_114_1.JPG
میان قلعه376 بازدیدAli Sadeghi
MianKale86_12_8_105.JPG
میان قلعه363 بازدیدAli Sadeghi
MianKale86_12_8_082.JPG
میان قلعه330 بازدیدAli Sadeghi
MianKale86_12_8_073.JPG
بزغاله در میانکاله383 بازدیدAli Sadeghi
MianKale86_12_8_070.jpg
یک گله بزغاله در اطراف دوچرخه ها376 بازدیدAli Sadeghi
MianKale86_12_8_061.JPG
اسکورت تیم توسط موتور345 بازدیدمیانکالهAli Sadeghi
MianKale86_12_8_053.JPG
گاومیش387 بازدیدAli Sadeghi
MianKale86_12_8_049.JPG
برکه های متعدد میانکاله360 بازدیدAli Sadeghi
MianKale86_12_8_042.JPG
میانکاله362 بازدیدAli Sadeghi
MianKale86_12_8_040.jpg
اسب های وحشی میانکاله357 بازدیدAli Sadeghi
MianKale86_12_8_037.JPG
سواحل دریای خزر میانکاله371 بازدیدAli Sadeghi
MianKale86_12_8_030.JPG
سواحل دریای خزر383 بازدیدAli Sadeghi
MianKale86_12_8_028.JPG
سواحل دریای خزر349 بازدیدمیانکاله Ali Sadeghi
MianKale86_12_8_022.JPG
میانکاله330 بازدیددوچرخه سواری در سرزمین پوشیده از چمن Ali Sadeghi
MianKale86_12_8_018.jpg
میانکاله356 بازدیدبقایای خانه قدیمی به سبک کاروانسراهای صفویAli Sadeghi
MianKale86_12_8_013.JPG
میانکاله366 بازدیدپارچه نویسی خوش آمد از باشگاه گشتا توسط باشگاه اسپهبد خورشید بهشهرAli Sadeghi
MianKale86_12_8_003.JPG
میانکاله342 بازدیدAli Sadeghi
mesr_86_249.JPG
غروب نائین452 بازدیدکوه های زیبای اطراف نائین که پوشیده از برف در نزدیک کویرAli Sadeghi
mesr_86_237.JPG
دور نمایی از یک قلعه کویری573 بازدیدAli Sadeghi
mesr_86_231.JPG
هتل آتشونی گرمه790 بازدیدروستای گرمه که به همت مازیار آل داود منزل خان روستا به هتل زیبای سنتی تبدیل گشته و پذیرایی بسیاری از مهمانان خارجی استAli Sadeghi
mesr_86_230.JPG
روستای مهرجان769 بازدیدمسجد قدیمی روستاAli Sadeghi
mesr_86_223.JPG
مهرجان619 بازدیدروستای زیبا و تاریخی مهرجانAli Sadeghi
mesr_86_219.JPG
مهرجان593 بازدیدکوچه باغهای زیبای مهرجانAli Sadeghi
mesr_86_207.JPG
خور به مهرجان491 بازدیدمسیر زیبا در کنار کویر Ali Sadeghi
mesr_86_193.JPG
اقامت در خور و گرمه489 بازدیدAli Sadeghi
mesr_86_172.JPG
کوهای اطراف خور1363 بازدیدخور و بیابانکAli Sadeghi
mesr_86_170.JPG
ورودی شهر خور420 بازدیدجاده خوربیابانکAli Sadeghi
mesr_86_167.JPG
جاده مصر461 بازدیدعکس جمعی تیمAli Sadeghi
mesr_86_156.JPG
آب انبار کنار جاده مصر437 بازدیدآب انبار قدیمی که آب باران دشت اطراف در آن جمع می گردیده برای استفاده کاروانیان Ali Sadeghi
mesr_86_135.JPG
دشت اطراف مصر437 بازدیددرختان کویری از انواع گون و طاقAli Sadeghi
mesr_86_131.JPG
مصر به خور455 بازدیدکویر مصر و دوچرخه سواری در تکنیک باد نفر جلو برای سرعت بهتر و خستگی کمترAli Sadeghi
mesr_86_130.JPG
تکنیک باد در کویر مصر466 بازدیدAli Sadeghi
mesr_86_113.JPG
شتر سواری در مصر557 بازدیدشتر سواری بر روی رملهای اطراف مصرAli Sadeghi
mesr_86_098.JPG
شتر سواری مصر449 بازدیدشتر سواری بر روی رملهای اطراف مصرAli Sadeghi
mesr_86_087.JPG
شتر سواری در مصر435 بازدیدشتر سواری بر روی رملهای اطراف مصرAli Sadeghi
mesr_86_085.JPG
شتر سواری در مصر431 بازدیدشتر سواری بر روی رملهای اطراف مصرAli Sadeghi
mesr_86_072.JPG
مصر484 بازدیدعکس با علی ابراهیم Ali Sadeghi
mesr_86_067.JPG
روستای مصر469 بازدیدافسار دوچرخهAli Sadeghi
mesr_86_058.JPG
مصر416 بازدیدرملهای شنی مصر Ali Sadeghi
mesr_86_055.JPG
مصر407 بازدیدروستای زیبای مصر بهشتی در دل کویر Ali Sadeghi
mesr_86_052.JPG
روستای مصر462 بازدیدروستای مصر با مزارع زیبا و درختان نخل Ali Sadeghi
mesr_86_047.JPG
مصر379 بازدیدکویر مصرAli Sadeghi
mesr_86_040.JPG
رملهای شنی مصر و میوه های خودرو کویری387 بازدیددشت پر از میوه های شبیه به هندوانه کوچک بود ولی به علت سرما یا هر دلیل دیگر مغزشان پوک شده بودAli Sadeghi
mesr_86_035.JPG
مصر تپه های شنی398 بازدیددوچرخه سواری بر روی رملهای شنی Ali Sadeghi
mesr_86_026.JPG
مصر386 بازدیدمیوه های خودرو بر روی رملهای شنی Ali Sadeghi
mesr_86_019.JPG
مصر393 بازدیدکویر مصر با کوهای زیبای کنار مسیرAli Sadeghi
mesr_86_013.JPG
مصر393 بازدیدکویر مصر Ali Sadeghi
mesr_86_008.JPG
دور نمایی از شهر جندق407 بازدیدجندق زادگاه شاعر بزرگ نیما جندقی Ali Sadeghi
MESR1387_26.jpg
روستای گرمه -نخل ها که به خاطر سرمای سال 86 از بین رفتند برای گرم کردن آتش زده شده اند978 بازدیدmorteza
Maranjab86_9_30_017.jpg
مرنجاب پائیز 86308 بازدیدAli Sadeghi
Maranjab86_9_30_012.jpg
مرنجاب پائیز 86357 بازدیدAli Sadeghi
Maranjab86_9_30_004.jpg
مرنجاب پائیز 86320 بازدیدAli Sadeghi
Hamelon_86_106.JPG
هملون بهمن 86436 بازدیددیواره یخی هملون
امسال به علت برودت هوا و قطع مکرر برق سبب یخ زدگی لوله و پمپاژ اب گشته و دیواره به صورت کامل شکل نگرفته است
Ali Sadeghi
Hamelon_86_100.JPG
هملون بهمن 86351 بازدیدکوهپیمایی در برف TREKINGAli Sadeghi
Hamelon_86_095.JPG
هملون بهمن 86324 بازدیدکلبه کوهستانی و هوای آفتابی بی نظیرAli Sadeghi
Hamelon_86_090.JPG
هملون بهمن 86335 بازدیدصرف ناهار ماهی کباب در کلبه کوهستانیAli Sadeghi
Hamelon_86_073.JPG
هملون بهمن 86298 بازدید در کلبه کوهستانیAli Sadeghi
Hamelon_86_066.JPG
هملون بهمن 86296 بازدیدصرف ناهار ماهی کباب در کلبه کوهستانیAli Sadeghi
Hamelon_86_060.JPG
هملون بهمن 86309 بازدیدصرف ناهار ماهی کباب در کلبه کوهستانیAli Sadeghi
Hamelon_86_054.JPG
هملون بهمن 86317 بازدیدچشمه آب و قندیلهای زیبای یخی کنار آن Ali Sadeghi
Hamelon_86_045.JPG
هملون بهمن 86324 بازدیدصرف ناهار ماهی کباب در کلبه کوهستانیAli Sadeghi
Hamelon_86_038.JPG
هملون بهمن 86309 بازدیدفرو رفتن در برف Ali Sadeghi
Hamelon_86_031.JPG
هملون بهمن 86289 بازدیدباغ گیلاس در برفAli Sadeghi
Hamelon_86_027.JPG
هملون بهمن 86301 بازدیدکوهپیمایی و برف کوبی Ali Sadeghi
Hamelon_86_025.JPG
هملون بهمن 86329 بازدیدکوهپیمایی در برفAli Sadeghi
Hamelon_86_022.JPG
هملون بهمن 86311 بازدیدکوهپیمایی در برف در هوای برفی صبح و آفتابی بعد از ظهر Ali Sadeghi
Hamelon_86_020.JPG
هملون بهمن 86304 بازدیدکوهپیمایی در برفAli Sadeghi
Hamelon_86_014.JPG
هملون بهمن 86289 بازدیدAli Sadeghi
Hamelon_86_011.JPG
هملون بهمن 86303 بازدیدکوهپیمایی در برفAli Sadeghi
Hamelon_86_009.JPG
هملون بهمن 86308 بازدیدکوهپیمایی در برفAli Sadeghi
Hamelon_86_003.JPG
هملون بهمن 86324 بازدیدجاده میگون Ali Sadeghi
GasrBahram_86_12_3_056.JPG
رودخانه فصلی نزدیک مبارکه321 بازدیدAli Sadeghi
GasrBahram_86_12_3_054.JPG
قصر بهرام در پارک ملی کویر300 بازدیدحاشیه سیاه کوه Ali Sadeghi
GasrBahram_86_12_3_050.JPG
قصر بهرام در پارک ملی کویر482 بازدیدمقابل کاروانسرای قصر بهرامAli Sadeghi
GasrBahram_86_12_3_043.JPG
بر بام کاروانسرا قصر بهرام544 بازدیدقصر بهرام Ali Sadeghi
GasrBahram_86_12_3_040.JPG
قصر بهرام اسفند 86390 بازدیدقصر بهرام محوطه حیاط آن و گروه دانشجویی از دانشگاه آزاد گرمسارAli Sadeghi
GasrBahram_86_12_3_036.JPG
قصر بهرام در پارک ملی کویر397 بازدیدحیاط کاروانسراAli Sadeghi
GasrBahram_86_12_3_033.JPG
قصر بهرام در پارک ملی کویر342 بازدیدتابلو کاروانسرای عین الرشیدAli Sadeghi
GasrBahram_86_12_3_030.JPG
دور نمایی کاروانسرای قصر بهرام371 بازدیدهوای گرم در کویر در اوایل اسفند 86Ali Sadeghi
GasrBahram_86_12_3_023.JPG
در مسیر کاروانسرا قصر بهرام387 بازدیدAli Sadeghi
GasrBahram_86_12_3_020.JPG
قصر بهرام در پارک ملی کویر358 بازدیدهوای بهاری کویر Ali Sadeghi
GasrBahram_86_12_3_014.JPG
در مسیر کاروانسرا قصر بهرام366 بازدیدامسال برای ورود به پارک ملی کویر کنترل مجوز از طرف محیط بانی و سپاه نیز داشتیم که دوستان بدون مجوز امکان ورود را به هیچ وجه نخواهند داشتAli Sadeghi
GasrBahram_86_12_3_006.JPG
پارک ملی کویر362 بازدیدکویر قصر بهرامAli Sadeghi
114 تصویر در 2 صفحه 1