دوچرخه سواری کوهستان-تورهاي دوچرخه سواري

آلبوم تورهاي دوچرخه سواري باشگاه گشتا

نتیجه جستجوی تصاویر - "گردنه"
Pakabod_87_4_14_385.JPG
گردنه قرق به ورزان تیر 87693 بازدیدAli Sadeghi
Pakabod_87_4_14_383.JPG
گردنه قرق به ورزان تیر 87656 بازدیدبرکه جنگلیAli Sadeghi
Pakabod_87_4_14_379.JPG
گردنه قرق به ورزان تیر 87731 بازدیدگم کردن مسیر در مه و فرو رفتن در گل و خار و شاخه جنگلAli Sadeghi
Pakabod_87_4_14_375.JPG
گردنه قرق به ورزان تیر 87677 بازدیدAli Sadeghi
Pakabod_87_4_14_372.JPG
گردنه قرق تیر 87618 بازدیدAli Sadeghi
Pakabod_87_4_14_367.JPG
گردنه قرق تیر 87594 بازدیدعکس دست جمعی در بالای گردنه قرقAli Sadeghi
Pakabod_87_4_14_366.JPG
گردنه قرق تیر 87494 بازدیدAli Sadeghi
Pakabod_87_4_14_355.JPG
گردنه قرق تیر 87543 بازدیدAli Sadeghi
Pakabod_87_4_14_352.JPG
گردنه قرق تیر 87485 بازدیدAli Sadeghi
Pakabod_87_4_14_348.JPG
گردنه قرق تیر 87760 بازدیدAli Sadeghi
Pakabod_87_4_14_340.JPG
گردنه قرق تیر 87460 بازدیدگلهای شبنم زده روئیده بر گل سنگAli Sadeghi
Pakabod_87_4_14_339.JPG
گردنه قرق تیر 87468 بازدیدگل سنگAli Sadeghi
Pakabod_87_4_14_318.JPG
گردنه قرق تیر 87605 بازدیدبازی ابر و مه و بادAli Sadeghi
Pakabod_87_4_14_310.JPG
گردنه قرق تیر 87509 بازدیدAli Sadeghi
Pakabod_87_4_14_124.JPG
نزدیک گردنه پاکبود از سرخک393 بازدیدگردنه با باد شدید و چشم انداز زیبا از ابرهای زیبا در آسمان آبیAli Sadeghi
Pakabod_87_4_14_111.JPG
سرخک به سمت گردنه پاکبود تیر 87389 بازدیدAli Sadeghi
Pakabod_87_4_14_010.JPG
گردنه خاتون بارگاه به سمت دشت لار تیر 1387627 بازدیدبرای شروع برنامه باید از گرمابدر فشم با ارائه مجوز از سازمان محیط زیست وارد پارک ملی لار شوید Ali Sadeghi
Lazor_Neshel_90_4_3__117.jpg
لزور به نشل370 بازدیدAli Sadeghi
Lazor_Neshel_90_4_3__092.jpg
لزور به نشل426 بازدیددشت های زیبای نرسیده به گردنهAli Sadeghi
FR910229,_Lar-073.JPG
گردنه ورودی به دشت لار180 بازدیدعکس از کیوان کدیریAli Sadeghi
DSC09784.JPG
گردنه گل سرداب123 بازدیدAli Sadeghi
DSC09779.JPG
گردنه گل سرداب108 بازدیدAli Sadeghi
DSC09768.JPG
گردنه لواسان بزرگ به لار102 بازدیدمسیر مالرو که باید دوچرخه را دست بگیریمAli Sadeghi
600347_4080412286414_1659086267_n.jpg
گردنه خاتون بارگاه151 بازدیدعکس از رحیم یوسفیAli Sadeghi
248008_4080398166061_294693596_n.jpg
گردنه خاتون بارگاه118 بازدیدعکس از رحیم یوسفیAli Sadeghi
198407_4080375805502_721087903_n.jpg
گردنه خاتون بارگاه140 بازدیدعکس از رحیم یوسفیAli Sadeghi
1389tochal_04.jpg
تهران از پایین گردنه شاه نشین 401 بازدیدmorteza
27 تصویر در 1 صفحه