دوچرخه سواری کوهستان-تورهاي دوچرخه سواري

آلبوم تورهاي دوچرخه سواري باشگاه گشتا

نتیجه جستجوی تصاویر - "کباب"
Nakhjavan_86_6_22_221.JPG
منقل بزرگ و عمومی برای کباب ورودی غار اصحاب کهف نخجوان - شهریور 86930 بازدیدAli Sadeghi
Mojez_cheshme_91_4_25_238.JPG
ماهی کباب در کنار دریاچه198 بازدیدAli Sadeghi
Mojez_cheshme_91_4_25_236.JPG
ناهار در کنار دریاچه221 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul__91_6_1__231.jpg
ماهی کباب مقابل امینومی239 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul_90__485.jpg
دونر کباب غذای ارزان وخوشمزه سر بازار3234 بازدیدقیمت یک پرس دونر در حدود 5 لیر یا 4 هزار تومانAli Sadeghi
FR910727,_KelarDasht-123.JPG
پناهگاه کلاردشت69 بازدیدجوجه کباب در هوای مطبوع پاییزی رودبارک کلاردشت
عکس از کیوان کدیری
Ali Sadeghi
2012-04-27_0096.jpg
جوجه کباب در چاشم180 بازدیدAli Sadeghi
7 تصویر در 1 صفحه