دوچرخه سواری کوهستان-تورهاي دوچرخه سواري

آلبوم تورهاي دوچرخه سواري باشگاه گشتا

نتیجه جستجوی تصاویر - "وان"
Polor_90_97.jpg
دشت لار-چشم انداز دماوند340 بازدیدعکس از کیوان کدیریAli Sadeghi
Pakabod_87_4_14_163.JPG
دشت بعد از کاروانسرا پاکبود تیر 87437 بازدیدAli Sadeghi
Pakabod_87_4_14_149.JPG
کاروانسرای پاکبود تیر 87429 بازدیدAli Sadeghi
Pakabod_87_4_14_144.JPG
کاروانسرای پاکبود تیر 87449 بازدیدچند سالی است که از این مسیر می گذشتیم و دنبال کاروانسرای بزرگ به مانند کاروانسراهای کویری بودم ولی موفق به پیدا کردنشان نشده بودم - امسال هم کاروانسرا مقابل چشمه دوبرار و این کاروانسرا را یافتم - به سبب هوای کوهستان و بوران برف در مکانیابی کاروانسراهای کوهستانی سعی شده در کنار تپه ای بنا گردد و از دور به نظر در کف زمین قرار دارد و از دور سوراخهای سقف به مانند چند چاه در زمین دیده می شود - حیف به سبب عدم رسیدگی در حال تخریب و ریزش هستند و کاش رسیدگی می شد .Ali Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_254.jpg
گمرگ جلفا مرز آذربایجان نخجوان - شهریور 86747 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_242.jpg
غار اصحاب کهف نخجوان - شهریور 861016 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_230.JPG
سنگ حاجت غار اصحاب کهف - شهریور 861336 بازدیدمی گویند که نیت می کنید اگر درست باشد و قابل اجابت سنگ به راحتی بلند می گردد در غیر این صورت بسیار سنگین شده و بلند کردنش بسیار سخت می گردد Ali Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_229.jpg
غار اصحاب کهف - شهریور 86943 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_227.jpg
غار اصحاب کهف نخجوان - شهریور 861170 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_223.JPG
غار اصحاب کهف نخجوان - شهریور 86925 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_220.JPG
ورودی غار اصحاب کهف از جاده نخجوان - شهریور 86911 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_205.jpg
بنا یاد بود یکی از شعرا نخجوان شهریور 86843 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_198.jpg
موزه فرش نخجوان - شهریور 86840 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_189.jpg
ورودی عمار مهمت خاتون نخجوان شهریور 86959 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_186~0.jpg
تیم12 نفره گشتا در نخجوان846 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_186.jpg
عمار مهمت خاتون نخجوان شهریور 861043 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_163.JPG
مسجد ساخته شده توسط ایران - نخجوان شهریور 861233 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_162.jpg
مسجد ساخته شده توسط ترکیه - نخجوان شهریور 861398 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_158.jpg
بازار سنتی نخجوان - شهریور 862851 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_155.jpg
بازار سنتی نخجوان - شهریور 862144 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_153.jpg
مقابل بازار 57 نخجوان - شهریور 861817 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_141.jpg
مسیرباتابات به نخجوان Batabat to Nakhjavan - شهریور 861236 بازدیدچشمه منسب برای درمان کلیه
کلیه چشمها اطراف جاده به همین صورت بازسازی گشته
Ali Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_138.jpg
منطقه ییلاقی باتابات نخجوان Batabat Goli Nakhjavan - شهریور 861192 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_136.JPG
منطقه ییلاقی باتابات نخجوان Batabat Goli Nakhjavan - شهریور 861001 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_135.JPG
باتابات نخجوان Batabat Goli Nakhjavan - شهریور 86944 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_134.JPG
دریاچه باتابات نخجوان Batabat Goli Nakhjavan - شهریور 86885 بازدیددر بالای کوه استراحتگاه سلطنتی سران جمهوری آذربایجان قرار دارد.Ali Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_133.JPG
باتابات نخجوان Batabat Nakhjavan - شهریور 86828 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_132.jpg
منطقه ییلاقی باتابات نخجوان Batabat Goli Nakhjavan - شهریور 86730 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_130_1.jpg
منطقه ییلاقی باتابات نخجوان Batabat Goli Nakhjavan - شهریور 86750 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_129_2.JPG
منطقه ییلاقی باتابات نخجوان Batabat Goli Nakhjavan - شهریور 86684 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_129_1.JPG
منطقه ییلاقی باتابات نخجوان Batabat Goli Nakhjavan - شهریور 86679 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_129.JPG
منطقه ییلاقی باتابات نخجوان Batabat Goli Nakhjavan - شهریور 86737 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_128.JPG
منطقه ییلاقی باتابات نخجوان Batabat Goli Nakhjavan - شهریور 86709 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_127.JPG
منطقه ییلاقی باتابات نخجوان Batabat Goli Nakhjavan - شهریور 86649 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_126.JPG
منطقه ییلاقی باتابات نخجوان Batabat Goli Nakhjavan - شهریور 86696 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_125.JPG
منطقه ییلاقی باتابات نخجوان Batabat Goli Nakhjavan - شهریور 86588 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_110.jpg
منطقه ییلاقی باتابات نخجوان Batabat Goli Nakhjavan - شهریور 86628 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_100.JPG
منطقه ییلاقی باتابات نخجوان Batabat Goli Nakhjavan - شهریور 86591 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_098_1.JPG
منطقه ییلاقی باتابات نخجوان Batabat Goli Nakhjavan - شهریور 86597 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_098.JPG
منطقه ییلاقی باتابات نخجوان - شهریور 86546 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_097.JPG
منطقه ییلاقی باتابات نخجوان - شهریور 86534 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_096.JPG
در مسیر منطقه ییلاقی باتابات نخجوان - شهریور 86518 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_095_3.jpg
حیاط هتل - نخجوان شهریور 86658 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_095_2.JPG
هتل محل اقامت در نخجوان - شهریور 86663 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_095_1.JPG
هتل محل اقامت نخجوان - شهریور 86683 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_085.jpg
عمارت مهمت خاتون نخجوان شهریور 86623 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_072.jpg
موزه تاریخ جمهوری آذربایجان - شهریور 86582 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_068.jpg
موزه تاریخ جمهوری آذربایجان - شهریور 86660 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_062.JPG
یادمان شهر نخجوان - شهریور 86595 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_061.jpg
یادمان شهر نخجوان - شهریور 86605 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_060.jpg
نمای شهر نخجوان از بالای تپه یادمان - شهریور 86598 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_038.JPG
شهر نخجوان - شهریور 86522 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_037.jpg
مرکز تجارت شهر نخجوان - شهریور 86647 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_036.jpg
گردش در شهر نخجوان - شهریور 86540 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_026.JPG
نخجوان - شهریور 86647 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_024.JPG
نخجوان میدان کوراوغلو - شهریور 86590 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_022.jpg
ورودی شهر نخجوان - جمهوری آذربایجان - شهریور 86639 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_019.jpg
مسیر بین جلفا تا نخجوان - شهریور 86561 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_014.jpg
مسیر بین جلفا تا نخجوان - شهریور 86685 بازدیدپذیرای کشاورز با محصولات تولیدی اعم از هندوانه و خیار و گوجه و ...Ali Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_009.jpg
مسیر بین جلفا تا نخجوان - شهریور 86611 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_008.jpg
مسیر بین جلفا تا نخجوان - شهریور 86569 بازدیدحرکت از جلفا در 3 نیمه شب به سوی نخجوان در تاریکی شبAli Sadeghi
MESR1387_14.jpg
استخوانهای شتر در روستای مصر395 بازدیدmorteza
Maranjab86_9_30_074.jpg
مرنجاب پائیز 86347 بازدیدAli Sadeghi
Maranjab86_9_30_001.jpg
مرنجاب پائیز 86297 بازدیدAli Sadeghi
DSC09830.JPG
کاروانسرای گل سرداب116 بازدیدAli Sadeghi
DSC09829.JPG
کاروانسرای گل سرداب119 بازدیدAli Sadeghi
DSC09828.JPG
ورودی دشت لار از لواسان بزرگ99 بازدیدAli Sadeghi
DSC09826.JPG
کاروانسرای گل سرداب102 بازدیدAli Sadeghi
Arjomand_90__091.JPG
نمرود به شهر ارجمند300 بازدیدعکس از کیوان کدیریAli Sadeghi
Arjomand_90__079.JPG
طبیعت زیبای دشت نمرود312 بازدیدعکس از کیوان کدیریAli Sadeghi
22.jpg
کاروانسرای سنگی - دشت ارژن274 بازدیدalitorabi
1389van__51.jpg
فروشگاهای شهر وان 662 بازدیدmorteza
1389van__50.jpg
کلیساس آختامار دریاچه وان 569 بازدیدmorteza
1389van__49.jpg
کلیساس آختامار دریاچه وان 564 بازدیدmorteza
1389van__47.jpg
دریاچه وان 563 بازدیدmorteza
1389van__46.jpg
دریاچه وان 462 بازدیدmorteza
1389van__45.jpg
کمپ توریستی وان 555 بازدیدmorteza
1389van__44.jpg
کمپ توریستی وان 514 بازدیدmorteza
1389van__43.jpg
دشت گل دور دریاچه وان 675 بازدیدmorteza
1389van__42.jpg
دشت گل دور دریاچه وان 425 بازدیدmorteza
1389van__41.jpg
دریاچه وان 474 بازدیدmorteza
1389van__40.jpg
دریاچه وان 484 بازدیدmorteza
1389van__39.jpg
دریاچه وان 473 بازدیدmorteza
1389van__38.jpg
دریاچه وان 506 بازدیدmorteza
1389van__37.jpg
دریاچه وان 478 بازدیدmorteza
1389van__36.jpg
وان446 بازدیدmorteza
1389van__35.jpg
شهر وان 492 بازدیدmorteza
1389van__34.jpg
شهر وان 560 بازدیدmorteza
1389van__33.jpg
هتل وان 595 بازدیدmorteza
1389van__32.jpg
غذاهای ترکی شهر وان 639 بازدیدmorteza
1389van__31.jpg
رستورانهای شهر وان 612 بازدیدmorteza
1389van__30.jpg
دریاچه وان 763 بازدیدmorteza
1389van__29.jpg
دریاچه وان 637 بازدیدmorteza
1389van__28.jpg
دریاچه وان 504 بازدیدmorteza
1389van__26.jpg
برج دیده بانی قلعه وان 501 بازدیدmorteza
1389van__25.jpg
نمای دریاچه وان از قلعه وان 459 بازدیدmorteza
1389van__24.jpg
نمای دریاچه وان از قلعه وان 487 بازدیدmorteza
1389van__23.jpg
قلعه وان471 بازدیدmorteza
1389van__22.jpg
قلعه وان 432 بازدیدmorteza
1389van__19.jpg
شهر وان به سمت قلعه وان 445 بازدیدmorteza
136 تصویر در 2 صفحه 1