دوچرخه سواری کوهستان-تورهاي دوچرخه سواري

آلبوم تورهاي دوچرخه سواري باشگاه گشتا

نتیجه جستجوی تصاویر - "و"
zarin_dasht__90_7_25__091.jpg
باغات به محمود آباد307 بازدیدAli Sadeghi
zarin_dasht__90_7_25__090.jpg
انار صادراتی محمودآباد322 بازدیدAli Sadeghi
zarin_dasht__90_7_25__001.jpg
چشمه خمده322 بازدیدAli Sadeghi
Yazd_Qeshm__91_11_12__087.JPG
ساحل بندر سوزا قشم 52 بازدیدپیرمرد موتور سوار با بچه هایش (البته آن تعداد که قابل سوار شدن بود)Ali Sadeghi
Yazd_Qeshm__91_11_12__079.JPG
جنگل حرا قشم43 بازدیدAli Sadeghi
Veresk_91_5_6_041.jpg
گردنه نزدیک گدوک158 بازدیدAli Sadeghi
Veresk_91_5_6_034.jpg
ورسک به فیروزکوه143 بازدیدAli Sadeghi
Veresk_91_5_6_026.jpg
ورسک به فیروسکوه173 بازدیدAli Sadeghi
Veresk_91_5_6_022.jpg
ورسک به فیروسکوه263 بازدیدAli Sadeghi
Veresk_91_5_6_011.jpg
جنگل ورسک195 بازدیدAli Sadeghi
Veresk_91_5_6_008.jpg
پل ورسک157 بازدیدAli Sadeghi
Veresk_91_5_6_002.jpg
پل ورسک243 بازدیدAli Sadeghi
Veresk_91_5_6_001.jpg
ورودی روستای ورسک169 بازدیدAli Sadeghi
Telo__92_1_23__012.jpg
پارک جنگلی تلو115 بازدیدAli Sadeghi
Telo__92_1_23__001.jpg
پارک جنگلی تلو119 بازدیدجشن تولد یکی از دوستان قبل از شروع برنامهAli Sadeghi
telo_777.jpg
پارک جنگلی تلو100 بازدیدAli Sadeghi
telo_5544.jpg
پارک جنگلی تلو104 بازدیدAli Sadeghi
telo_466877.jpg
پارک جنگلی تلو130 بازدیدAli Sadeghi
telo_455.jpg
پارک جنگلی تلو115 بازدیدAli Sadeghi
telooo.jpg
پارک جنگلی تلو95 بازدیدAli Sadeghi
Talghan_87_2_13_093.JPG
دوچرخه سواری در باغات طالقان122 بازدیدAli Sadeghi
Talghan_87_2_13_076.JPG
گذر از رودخانه طالقان123 بازدیدAli Sadeghi
Talghan_87_2_13_028.JPG
دوچرخه سواری در باغات طالقان98 بازدیدAli Sadeghi
Taleghan_92_2,27_047.jpg
روستای زیبای هرنج140 بازدیدAli Sadeghi
Taleghan_92_2,27_016.jpg
روستای زیبای هرنج131 بازدیدAli Sadeghi
Taleghan_92_2,27_009.jpg
روستای زیبای هرنج139 بازدیدAli Sadeghi
Taleghan_92_2,27_004.jpg
روستای زیبای هرنج226 بازدیدAli Sadeghi
Sohanak86_12_17_025.JPG
دره سوهانک یک روز زمستانی با هوای دلپذیر512 بازدیدAli Sadeghi
Sohanak86_12_17_020.JPG
کوهستان مشرف به تهران از سوهانک458 بازدیدAli Sadeghi
Sohanak86_12_17_019.JPG
کوهستان مشرف به تهران از سوهانک522 بازدیدAli Sadeghi
Sohanak86_12_17_016.JPG
تیم دوچرخه سواری در منطقه سوهانک592 بازدیدAli Sadeghi
Sohanak86_12_17_014.JPG
سوهانک دوچرخه سواری از چشمه498 بازدیدAli Sadeghi
Sohanak86_12_17_011.JPG
چشمه سوهانک563 بازدیدAli Sadeghi
Sohanak86_12_17_010.JPG
تیم در کنار چشمه سوهانک598 بازدیدAli Sadeghi
Sohanak86_12_17_007.JPG
چشم انداز دماوند و لواسانات و دریاچه سد لتیان509 بازدیدAli Sadeghi
Sohanak86_12_17_003.JPG
تیم دوچرخه سواری در مسیر درختکاری منطقه سوهانک743 بازدیدAli Sadeghi
simindasht88_19.JPG
تور دوچرخه سواری سیمین دشت447 بازدیدmorteza
simindasht88_18.JPG
تور دوچرخه سواری سیمین دشت458 بازدیدmorteza
simindasht88_17.JPG
تور دوچرخه سواری سیمین دشت440 بازدیدmorteza
simindasht88_16.JPG
تور دوچرخه سواری سیمین دشت463 بازدیدmorteza
simindasht88_15.JPG
تور دوچرخه سواری سیمین دشت560 بازدیدmorteza
Shormast_87_1_30_051.JPG
دریاچه شورمست138 بازدیدAli Sadeghi
Shormast_87_1_30_050.JPG
دریاچه شورمست111 بازدیدAli Sadeghi
Shormast_87_1_30_040.JPG
دریاچه شورمست112 بازدیدAli Sadeghi
Shormast_87_1_30_038.JPG
دریاچه شورمست110 بازدیدAli Sadeghi
Shormast_87_1_30_035.JPG
دریاچه شورمست113 بازدیدAli Sadeghi
shahrestanak__91_8_7__074.JPG
کوچه باغات منتهی به کاخ شهرستانک48 بازدیدAli Sadeghi
rrrty888.jpg
کلاردشت ماکت دوچرخه57 بازدیداین ماکت در کنار رستورانی در مسیر جاده کلاردشت به عباس آباد قرار دارد - اکنون فردی شاید فرصت طلب با ایجاد دکه ای در کنار این دوچرخه برای عکس گرفتن با این ماکت قبض و پول دریافت می کند .Ali Sadeghi
rajaee_16.JPG
دوچرخه سواری سد سلیمان تنگه 248 بازدیدmorteza
rajaee_15.JPG
دوچرخه سواری سد سلیمان تنگه 206 بازدیدmorteza
rajaee_14.JPG
دوچرخه سواری سد سلیمان تنگه 240 بازدیدmorteza
rajaee_13.JPG
دوچرخه سواری سد سلیمان تنگه 196 بازدیدmorteza
rajaee_12.JPG
دوچرخه سواری سد سلیمان تنگه 207 بازدیدmorteza
rajaee_11.JPG
دوچرخه سواری سد سلیمان تنگه 221 بازدیدmorteza
rajaee_10.JPG
208 بازدیدmorteza
rajaee_09.JPG
158 بازدیدmorteza
rajaee_08.JPG
135 بازدیدmorteza
rajaee_07.JPG
169 بازدیدmorteza
rajaee_06.JPG
147 بازدیدmorteza
rajaee_05.JPG
248 بازدیدmorteza
rajaee_04.JPG
204 بازدیدmorteza
rajaee_03.JPG
217 بازدیدmorteza
rajaee_02.JPG
235 بازدیدmorteza
rajaee_01.JPG
235 بازدیدmorteza
Polor_90_97.jpg
دشت لار-چشم انداز دماوند340 بازدیدعکس از کیوان کدیریAli Sadeghi
Polor_90_93.jpg
دشت گل زرد307 بازدیدعکس از کیوان کدیریAli Sadeghi
Polor_90_148.jpg
طول مسیر پلور به جاجرود328 بازدیدعکس از کیوان کدیریAli Sadeghi
Polor_90_11.jpg
پلور به دشت لار333 بازدیدعکس از کیوان کدیریAli Sadeghi
Polor_90_109.jpg
سد لتیان409 بازدیدAli Sadeghi
Polor_90_105.jpg
دشت لار322 بازدیدAli Sadeghi
Polor_90_080.jpg
دشت لار299 بازدیدAli Sadeghi
Polor_90_065.jpg
دشت لار332 بازدیدAli Sadeghi
Polor_90_064.jpg
دشت لار388 بازدیدعکس از کیوان کدیریAli Sadeghi
Polor_90_042.jpg
پلور به دشت لار309 بازدیدAli Sadeghi
Polor_90_027.jpg
پلور به دشت لار315 بازدیدAli Sadeghi
Polor_90_020.jpg
گردنه پلور به دشت لار318 بازدیدعکس از کیوان کدیریAli Sadeghi
Polor_90_019.jpg
پلور306 بازدیدAli Sadeghi
Polor_90_008.jpg
پلور313 بازدیدAli Sadeghi
Polor_90_002.jpg
پلور چشم انداز منطقه319 بازدیدعکس از کیوان کدیریAli Sadeghi
Polor_90_001.jpg
پلور - شروع مسیر343 بازدیدAli Sadeghi
Pakabod_87_4_14_392.JPG
ورزان تیر 87861 بازدیدبرگ پائیزی در نیمه تیرAli Sadeghi
Pakabod_87_4_14_385.JPG
گردنه قرق به ورزان تیر 87693 بازدیدAli Sadeghi
Pakabod_87_4_14_383.JPG
گردنه قرق به ورزان تیر 87656 بازدیدبرکه جنگلیAli Sadeghi
Pakabod_87_4_14_379.JPG
گردنه قرق به ورزان تیر 87731 بازدیدگم کردن مسیر در مه و فرو رفتن در گل و خار و شاخه جنگلAli Sadeghi
Pakabod_87_4_14_375.JPG
گردنه قرق به ورزان تیر 87677 بازدیدAli Sadeghi
Pakabod_87_4_14_209.JPG
چهل چشمه به سمت یالرود تیر 87416 بازدیدAli Sadeghi
Pakabod_87_4_14_204.JPG
چهل چشمه به سمت یالرود تیر 87431 بازدیدAli Sadeghi
Pakabod_87_4_14_202.JPG
چهل چشمه به سمت یالرود تیر 87394 بازدیدگذر از کنار دره ها و پرتگاهها Ali Sadeghi
Pakabod_87_4_14_181.JPG
دشت زیبای چهل چشمه تیر 87432 بازدیدگله اسب وحشی در حال چرا Ali Sadeghi
Pakabod_87_4_14_166.JPG
دشت زیبای چهل چشمه یالرود تیر 87411 بازدیدAli Sadeghi
Pakabod_87_4_14_163.JPG
دشت بعد از کاروانسرا پاکبود تیر 87437 بازدیدAli Sadeghi
Pakabod_87_4_14_149.JPG
کاروانسرای پاکبود تیر 87429 بازدیدAli Sadeghi
Pakabod_87_4_14_144.JPG
کاروانسرای پاکبود تیر 87449 بازدیدچند سالی است که از این مسیر می گذشتیم و دنبال کاروانسرای بزرگ به مانند کاروانسراهای کویری بودم ولی موفق به پیدا کردنشان نشده بودم - امسال هم کاروانسرا مقابل چشمه دوبرار و این کاروانسرا را یافتم - به سبب هوای کوهستان و بوران برف در مکانیابی کاروانسراهای کوهستانی سعی شده در کنار تپه ای بنا گردد و از دور به نظر در کف زمین قرار دارد و از دور سوراخهای سقف به مانند چند چاه در زمین دیده می شود - حیف به سبب عدم رسیدگی در حال تخریب و ریزش هستند و کاش رسیدگی می شد .Ali Sadeghi
Pakabod_87_4_14_124.JPG
نزدیک گردنه پاکبود از سرخک393 بازدیدگردنه با باد شدید و چشم انداز زیبا از ابرهای زیبا در آسمان آبیAli Sadeghi
Pakabod_87_4_14_111.JPG
سرخک به سمت گردنه پاکبود تیر 87389 بازدیدAli Sadeghi
Pakabod_87_4_14_026.JPG
گذر از دشت لار دهنه خرسنگ تیر 1387608 بازدیدAli Sadeghi
Pakabod_87_4_14_025.JPG
گذر از دشت لار دهنه خرسنگ تیر 1387586 بازدیدAli Sadeghi
Pakabod_87_4_14_015.JPG
تنگه یونزا یا تنگه اژدها تیر 1387500 بازدیدAli Sadeghi
Pakabod_87_4_14_010.JPG
گردنه خاتون بارگاه به سمت دشت لار تیر 1387627 بازدیدبرای شروع برنامه باید از گرمابدر فشم با ارائه مجوز از سازمان محیط زیست وارد پارک ملی لار شوید Ali Sadeghi
oben_90_6_10__065.jpg
آبشار اوبن591 بازدیدجنگل و چشم انداز از قله خیرو نروAli Sadeghi
1124 تصویر در 12 صفحه 1