دوچرخه سواری کوهستان-تورهاي دوچرخه سواري

آلبوم تورهاي دوچرخه سواري باشگاه گشتا

نتیجه جستجوی تصاویر - "میزان"
1386khouzestan_16.jpg
پل بند میزان band-e mizan235 بازدیدmorteza
1386khouzestan_15.jpg
بند میزان شوشتر265 بازدیداین پل آب رودخانه کارون را به نسبت 2 به 4 به دوشعبه شطیط و گرگر تقسیم می کند قدمت اثر مربوط به دوره ساسانی می باشد morteza
2 تصویر در 1 صفحه