دوچرخه سواری کوهستان-تورهاي دوچرخه سواري

آلبوم تورهاي دوچرخه سواري باشگاه گشتا

نتیجه جستجوی تصاویر - "می"
zarin_dasht__90_7_25__091.jpg
باغات به محمود آباد307 بازدیدAli Sadeghi
Yazd_Qeshm__91_11_12__013.JPG
میدان امیر چخماخ یزد49 بازدیدAli Sadeghi
Yazd_Qeshm__91_11_12__012.JPG
میدان امیر چخماخ یزد41 بازدیدAli Sadeghi
simindasht88_19.JPG
تور دوچرخه سواری سیمین دشت447 بازدیدmorteza
simindasht88_18.JPG
تور دوچرخه سواری سیمین دشت458 بازدیدmorteza
simindasht88_17.JPG
تور دوچرخه سواری سیمین دشت440 بازدیدmorteza
simindasht88_16.JPG
تور دوچرخه سواری سیمین دشت463 بازدیدmorteza
simindasht88_15.JPG
تور دوچرخه سواری سیمین دشت560 بازدیدmorteza
simindasht88_14.JPG
سیمین دشت 88454 بازدیدmorteza
simindasht88_13.JPG
سیمین دشت 88372 بازدیدmorteza
simindasht88_12.JPG
سیمین دشت 88450 بازدیدmorteza
simindasht88_11.JPG
سیمین دشت 88381 بازدیدmorteza
simindasht88_10.JPG
سیمین دشت 88569 بازدیدmorteza
simindasht88_09.JPG
سیمین دشت 88412 بازدیدmorteza
simindasht88_08.JPG
سیمین دشت 88444 بازدیدmorteza
simindasht88_07.JPG
سیمین دشت 88381 بازدیدmorteza
simindasht88_06.JPG
سیمین دشت 88366 بازدیدmorteza
simindasht88_05.JPG
سیمین دشت 88380 بازدیدmorteza
simindasht88_04.JPG
سیمین دشت 88364 بازدیدmorteza
simindasht88_03.JPG
سیمین دشت 88363 بازدیدmorteza
simindasht88_02.JPG
سیمین دشت 88349 بازدیدmorteza
simindasht88_01.JPG
سیمین دشت 88358 بازدیدmorteza
Miankale__91_8_12__187.jpg
سواحل میانکاله58 بازدیدAli Sadeghi
Miankale__91_8_12__176.jpg
تالاب میانکاله 66 بازدیدAli Sadeghi
Miankale__91_8_12__169.jpg
تالاب میانکاله 61 بازدیدAli Sadeghi
Miankale__91_8_12__147.jpg
تالاب میانکاله 67 بازدیدAli Sadeghi
Miankale__91_8_12__145.jpg
تالاب میانکاله 76 بازدیدAli Sadeghi
Miankale__91_8_12__114.jpg
تالاب میانکاله 63 بازدیدAli Sadeghi
Miankale__91_8_12__088.jpg
تالاب میانکاله 61 بازدیدAli Sadeghi
Miankale__91_8_12__073.jpg
تالاب میانکاله 52 بازدیدAli Sadeghi
Miankale__91_8_12__060.jpg
سواحل میانکاله52 بازدیدکشتی به گل نشستهAli Sadeghi
Miankale__91_8_12__042.jpg
تالاب میانکاله 57 بازدیدAli Sadeghi
miankale87_15.JPG
میانکاله565 بازدیدmorteza
miankale87_14.JPG
میانکاله592 بازدیدmorteza
miankale87_13.JPG
تولد بره میانکاله550 بازدیدmorteza
miankale87_12.JPG
میانکاله586 بازدیدmorteza
miankale87_11.JPG
دوچرخه سواری در ساحل جنوبی میانکاله در آب514 بازدیدmorteza
miankale87_10.JPG
دوچرخه سواری در ساحل جنوبی میانکاله در آب578 بازدیدmorteza
miankale87_09.JPG
دوچرخه سواری در ساحل جنوبی میانکاله در آب819 بازدیدmorteza
miankale87_08.JPG
چاه آب میانکاله471 بازدیدmorteza
miankale87_07.JPG
میانکاله435 بازدیدmorteza
miankale87_06.JPG
میانکاله483 بازدیدmorteza
miankale87_05.JPG
میانکاله470 بازدیدmorteza
miankale87_04.JPG
میانکاله537 بازدیدmorteza
miankale87_03.JPG
میانکاله539 بازدیدmorteza
miankale87_02.JPG
میانکاله597 بازدیدmorteza
miankale87_01.JPG
میانکاله535 بازدیدmorteza
MianKale86_12_8_196.jpg
لاک پشت در برکه های میانکاله379 بازدیدAli Sadeghi
MianKale86_12_8_178.JPG
طبیعت زیبای میانکاله475 بازدیدAli Sadeghi
MianKale86_12_8_174.JPG
پلیکان سواحل میانکاله442 بازدیدAli Sadeghi
MianKale86_12_8_165.JPG
سواحل طلایی میانکاله423 بازدیدAli Sadeghi
MianKale86_12_8_142.JPG
سواحل دریای خزر میانکاله429 بازدیدAli Sadeghi
MianKale86_12_8_133.JPG
میان قلعه554 بازدیدکشیدن نمایشی مینی بوس Ali Sadeghi
MianKale86_12_8_116_1.JPG
تفدیرنامه باشگاه اسپهبد خورشید به باشگاه گشتا357 بازدیدAli Sadeghi
MianKale86_12_8_115.JPG
میان قلعه389 بازدیدAli Sadeghi
MianKale86_12_8_114_1.JPG
میان قلعه376 بازدیدAli Sadeghi
MianKale86_12_8_105.JPG
میان قلعه363 بازدیدAli Sadeghi
MianKale86_12_8_082.JPG
میان قلعه330 بازدیدAli Sadeghi
MianKale86_12_8_073.JPG
بزغاله در میانکاله383 بازدیدAli Sadeghi
MianKale86_12_8_070.jpg
یک گله بزغاله در اطراف دوچرخه ها376 بازدیدAli Sadeghi
MianKale86_12_8_061.JPG
اسکورت تیم توسط موتور345 بازدیدمیانکالهAli Sadeghi
MianKale86_12_8_053.JPG
گاومیش387 بازدیدAli Sadeghi
MianKale86_12_8_049.JPG
برکه های متعدد میانکاله360 بازدیدAli Sadeghi
MianKale86_12_8_042.JPG
میانکاله362 بازدیدAli Sadeghi
MianKale86_12_8_040.jpg
اسب های وحشی میانکاله357 بازدیدAli Sadeghi
MianKale86_12_8_037.JPG
سواحل دریای خزر میانکاله371 بازدیدAli Sadeghi
MianKale86_12_8_030.JPG
سواحل دریای خزر383 بازدیدAli Sadeghi
MianKale86_12_8_028.JPG
سواحل دریای خزر349 بازدیدمیانکاله Ali Sadeghi
MianKale86_12_8_022.JPG
میانکاله330 بازدیددوچرخه سواری در سرزمین پوشیده از چمن Ali Sadeghi
MianKale86_12_8_018.jpg
میانکاله356 بازدیدبقایای خانه قدیمی به سبک کاروانسراهای صفویAli Sadeghi
MianKale86_12_8_013.JPG
میانکاله366 بازدیدپارچه نویسی خوش آمد از باشگاه گشتا توسط باشگاه اسپهبد خورشید بهشهرAli Sadeghi
MianKale86_12_8_003.JPG
میانکاله342 بازدیدAli Sadeghi
MESR1387_03.jpg
شهر قدیمی جندق390 بازدیدmorteza
Magid_Naghdi_-__26.jpg
هماش دوچرخه سواری شمیرانات97 بازدیدAli Sadeghi
Magid_Naghdi_-__25.jpg
هماش دوچرخه سواری شمیرانات90 بازدیدAli Sadeghi
Magid_Naghdi_-__11.jpg
هماش دوچرخه سواری شمیرانات108 بازدیدAli Sadeghi
Lazor_Neshel_90_4_3__117.jpg
لزور به نشل370 بازدیدAli Sadeghi
Lazor_Neshel_90_4_3__116.jpg
لزور به نشل342 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul__91_6_1__698.jpg
میدان ماهی استانبول140 بازدیداین میدان با رستوران های فروان در اطرافش شبها حال و هوای خاصی داردAli Sadeghi
Istanbul__91_6_1__679.jpg
ماکت زیبای مسجد سلطان احمد141 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul__91_6_1__670.JPG
پارک مینیاتورک103 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul__91_6_1__551.JPG
پارک مینیاتورک101 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul__91_6_1__539.jpg
پارک مینیاتورک99 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul__91_6_1__477.jpg
پارک مینیاتورک75 بازدیدبا قرار دادن بلیط مقابل این دستگاه اطلاعات محل تاریخی فوق به زبان محلی هر توریست به زبان مادریش گفته میشد - در ابتدا ورود کشور پرسیده شده و برای ما زبان فارسی فعال شده بودAli Sadeghi
Istanbul__91_6_1__472.jpg
پارک مینیاتورک98 بازدیددر این پارک کلیه آثار تاریخی ترکیه به صورت ماکتی فوق العاده زیبا ساخته شده بود و دستگاه های مقابل هر اث توضیح خوبی به زبان فارسی می دادAli Sadeghi
Istanbul__91_6_1__469.jpg
پارک مینیاتورک151 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul__91_6_1__256.jpg
استانبول امینومی78 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul_90__382.jpg
گل فروش کنار میدان تقسیم312 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul_90__170.jpg
میدان تقسیم-استانبول357 بازدیدپلیس ضد شورشAli Sadeghi
Istanbul_90__167.jpg
میدان تقسیم-استانبول343 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul_90__166.jpg
میدان تقسیم350 بازدیدAli Sadeghi
hamayesh_92_2,20_010.jpg
هماش دوچرخه سواری شمیرانات109 بازدیدAli Sadeghi
hamayesh_92_2,20_008.jpg
هماش دوچرخه سواری شمیرانات94 بازدیدAli Sadeghi
hamayesh_92_2,20_006.jpg
هماش دوچرخه سواری شمیرانات93 بازدیدAli Sadeghi
hamayesh_92_2,20_004.jpg
هماش دوچرخه سواری شمیرانات129 بازدیدAli Sadeghi
FR900402-Lazour,_Neshel,_Panjab-084.jpg
لزور به نشل342 بازدیدمه غلیظ بعد از کوه میشینه مرک به سمت نشل
عکس از کیوان کدیری
Ali Sadeghi
FR900402-Lazour,_Neshel,_Panjab-074.jpg
لزور به نشل342 بازدیدگردنه زیبای دشت چمن در کنار کوه میشینه مرکعکس از کیوان کدیریAli Sadeghi
esfehanrace85_06.JPG
مسابقات دوچرخه کوهستان اصفهان944 بازدیدmorteza
20110604281.jpg
میدان ماهی استانبول و رستورانهایش296 بازدیدAli Sadeghi
20110604278.jpg
میدان ماهی استانبول -در شب یک روز تعطیل با رستورانهای چند طبقه و پر تعداد308 بازدیدAli Sadeghi
110 تصویر در 2 صفحه 1