دوچرخه سواری کوهستان-تورهاي دوچرخه سواري

آلبوم تورهاي دوچرخه سواري باشگاه گشتا

نتیجه جستجوی تصاویر - "موزه"
Nakhjavan_86_6_22_198.jpg
موزه فرش نخجوان - شهریور 86840 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_072.jpg
موزه تاریخ جمهوری آذربایجان - شهریور 86582 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_068.jpg
موزه تاریخ جمهوری آذربایجان - شهریور 86660 بازدیدAli Sadeghi
Khozestan_86_318.JPG
خوزستان بهمن 86330 بازدیدکاشی های برجسته بدست آمده از کاخ های آپادانا Ali Sadeghi
Khozestan_86_314.JPG
خوزستان 86274 بازدیدکاشی لعابدار بدست آمده از کاخ آپاداناAli Sadeghi
Khozestan_86_306.JPG
خوزستان بهمن 86272 بازدیدتابوت سنگی Ali Sadeghi
Khozestan_86_304.JPG
خوزستان بهمن 86282 بازدیدموزه شوش و مجسمه سفالی بالا تنه یک زن از آثار ارزشمند موزه Ali Sadeghi
Khozestan_86_302.JPG
خوزستان بهمن 86284 بازدیدماکت موزه شوش و محل قرار گیری قلعه شوش و کاخ آپادانا داریوش و هکچنین شهر شوش و آرامگاه دانیال نبی Ali Sadeghi
Khozestan_86_291.JPG
خوزستان بهمن 86271 بازدیدمجسمه سنگی موزه شوش Ali Sadeghi
Khozestan_86_288.JPG
خوزستان بهمن 86273 بازدیدحیاط موزه شوش سنگ حکاکی شده مزین به بسم اللهAli Sadeghi
Khozestan_86_286.JPG
خوزستان بهمن 86271 بازدیدسنگ حکاکی شده محوطه حیاط موزه شوش از آثار به دست آمده از کاخ آپاداناAli Sadeghi
138911qeshm_50.jpg
موزه ژئو پارک قشم 539 بازدیدموزه ژئوپارک قشم در سال 1384 به طور رسمى گشايش يافت. اين موزه با کمک گرفتن از دارايى موزه حيات وحش قشم و در محل آن موزه شکل گرفت. موزه حيات وحش قشم از سال 1377 در محل زير زمين بازار بزرگ ستاره قشم تاسيس شده و به تدريج نمونه هاى جانورى بسيارى از جزيره قشم جمع آورى و به صورت تاکسيدرمى آماده نمايش کرده بود و با وجود اينکه از ويترين هاى مناسب و تجهيزات موزه‌اى کافى بى بهره بود، بازديد کننده قابل توجهى به ويژه در ميان دانش آموزان، دانشجويان و مسافران و گردشگران داشت.

morteza
12 تصویر در 1 صفحه