دوچرخه سواری کوهستان-تورهاي دوچرخه سواري

آلبوم تورهاي دوچرخه سواري باشگاه گشتا

نتیجه جستجوی تصاویر - "مصر"
mesr_86_249.JPG
غروب نائین452 بازدیدکوه های زیبای اطراف نائین که پوشیده از برف در نزدیک کویرAli Sadeghi
mesr_86_237.JPG
دور نمایی از یک قلعه کویری573 بازدیدAli Sadeghi
mesr_86_231.JPG
هتل آتشونی گرمه790 بازدیدروستای گرمه که به همت مازیار آل داود منزل خان روستا به هتل زیبای سنتی تبدیل گشته و پذیرایی بسیاری از مهمانان خارجی استAli Sadeghi
mesr_86_230.JPG
روستای مهرجان769 بازدیدمسجد قدیمی روستاAli Sadeghi
mesr_86_223.JPG
مهرجان619 بازدیدروستای زیبا و تاریخی مهرجانAli Sadeghi
mesr_86_219.JPG
مهرجان593 بازدیدکوچه باغهای زیبای مهرجانAli Sadeghi
mesr_86_207.JPG
خور به مهرجان491 بازدیدمسیر زیبا در کنار کویر Ali Sadeghi
mesr_86_193.JPG
اقامت در خور و گرمه489 بازدیدAli Sadeghi
mesr_86_172.JPG
کوهای اطراف خور1363 بازدیدخور و بیابانکAli Sadeghi
mesr_86_170.JPG
ورودی شهر خور420 بازدیدجاده خوربیابانکAli Sadeghi
mesr_86_167.JPG
جاده مصر461 بازدیدعکس جمعی تیمAli Sadeghi
mesr_86_156.JPG
آب انبار کنار جاده مصر437 بازدیدآب انبار قدیمی که آب باران دشت اطراف در آن جمع می گردیده برای استفاده کاروانیان Ali Sadeghi
mesr_86_135.JPG
دشت اطراف مصر437 بازدیددرختان کویری از انواع گون و طاقAli Sadeghi
mesr_86_131.JPG
مصر به خور455 بازدیدکویر مصر و دوچرخه سواری در تکنیک باد نفر جلو برای سرعت بهتر و خستگی کمترAli Sadeghi
mesr_86_130.JPG
تکنیک باد در کویر مصر466 بازدیدAli Sadeghi
mesr_86_113.JPG
شتر سواری در مصر557 بازدیدشتر سواری بر روی رملهای اطراف مصرAli Sadeghi
mesr_86_098.JPG
شتر سواری مصر449 بازدیدشتر سواری بر روی رملهای اطراف مصرAli Sadeghi
mesr_86_087.JPG
شتر سواری در مصر435 بازدیدشتر سواری بر روی رملهای اطراف مصرAli Sadeghi
mesr_86_085.JPG
شتر سواری در مصر431 بازدیدشتر سواری بر روی رملهای اطراف مصرAli Sadeghi
mesr_86_072.JPG
مصر484 بازدیدعکس با علی ابراهیم Ali Sadeghi
mesr_86_067.JPG
روستای مصر469 بازدیدافسار دوچرخهAli Sadeghi
mesr_86_058.JPG
مصر416 بازدیدرملهای شنی مصر Ali Sadeghi
mesr_86_055.JPG
مصر407 بازدیدروستای زیبای مصر بهشتی در دل کویر Ali Sadeghi
mesr_86_052.JPG
روستای مصر462 بازدیدروستای مصر با مزارع زیبا و درختان نخل Ali Sadeghi
mesr_86_047.JPG
مصر379 بازدیدکویر مصرAli Sadeghi
mesr_86_040.JPG
رملهای شنی مصر و میوه های خودرو کویری387 بازدیددشت پر از میوه های شبیه به هندوانه کوچک بود ولی به علت سرما یا هر دلیل دیگر مغزشان پوک شده بودAli Sadeghi
mesr_86_035.JPG
مصر تپه های شنی398 بازدیددوچرخه سواری بر روی رملهای شنی Ali Sadeghi
mesr_86_026.JPG
مصر386 بازدیدمیوه های خودرو بر روی رملهای شنی Ali Sadeghi
mesr_86_019.JPG
مصر393 بازدیدکویر مصر با کوهای زیبای کنار مسیرAli Sadeghi
mesr_86_013.JPG
مصر393 بازدیدکویر مصر Ali Sadeghi
mesr_86_008.JPG
دور نمایی از شهر جندق407 بازدیدجندق زادگاه شاعر بزرگ نیما جندقی Ali Sadeghi
MESR1387_18.jpg
مصر به خور743 بازدیدگروه گشتا و مراغه و تبریز با بیش از 50 دوچرخه سوارmorteza
MESR1387_17.jpg
مصر به خور414 بازدیدmorteza
MESR1387_16.jpg
روستای مصر407 بازدیدmorteza
MESR1387_15.jpg
روستای مصر مهمانسرای ابراهیم1521 بازدیدmorteza
MESR1387_14.jpg
استخوانهای شتر در روستای مصر395 بازدیدmorteza
MESR1387_13.jpg
غروب در روستای مصر560 بازدیدmorteza
MESR1387_12.jpg
غروب در روستای مصر394 بازدیدmorteza
MESR1387_11.jpg
غروب در روستای مصر397 بازدیدmorteza
MESR1387_10.jpg
روستای مصر بهمن 87698 بازدیدmorteza
MESR1387_09.jpg
روستای مصر بهمن 87676 بازدیدmorteza
MESR1387_08.jpg
روستای مصر بهمن 87368 بازدیدmorteza
MESR1387_07.jpg
روستای مصر بهمن 87381 بازدیدmorteza
MESR1387_06.jpg
روستای مصر بهمن 87395 بازدیدmorteza
1390gamsar_10.jpg
دوچرخه سواری قمصر کاشان 325 بازدیدmorteza
1390gamsar_09.jpg
دوچرخه سواری قمصر کاشان 316 بازدیدmorteza
1390gamsar_08.jpg
دوچرخه سواری قمصر کاشان 328 بازدیدmorteza
1390gamsar_07.jpg
دوچرخه سواری قمصر کاشان 294 بازدیدmorteza
1390gamsar_06.jpg
دوچرخه سواری قمصر کاشان 302 بازدیدmorteza
1390gamsar_05.jpg
دوچرخه سواری قمصر کاشان 302 بازدیدmorteza
1390gamsar_04.jpg
دوچرخه سواری قمصر کاشان 329 بازدیدmorteza
1390gamsar_03.jpg
دوچرخه سواری قمصر کاشان 305 بازدیدmorteza
1390gamsar_02.jpg
دوچرخه سواری قمصر کاشان 302 بازدیدmorteza
1390gamsar_01.jpg
دوچرخه سواری قمصر کاشان 350 بازدیدmorteza
54 تصویر در 1 صفحه