دوچرخه سواری کوهستان-تورهاي دوچرخه سواري

آلبوم تورهاي دوچرخه سواري باشگاه گشتا

نتیجه جستجوی تصاویر - "مسجد"
Nakhjavan_86_6_22_163.JPG
مسجد ساخته شده توسط ایران - نخجوان شهریور 861233 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_162.jpg
مسجد ساخته شده توسط ترکیه - نخجوان شهریور 861398 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul__91_6_1__061.jpg
وداع با رمضان 150 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul_90__045.jpg
مقابل مسجد سلطان احمد319 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul_90__031.jpg
داخل مسجد سلطان احمد320 بازدیدبه هر فرد اعم از زن و مرد که وارد می شدند اگر دارای شلوارک یا پیراهن آستین حلقه ای داشتند یک شنل آبی برای پوشاندن می دادند- در این عکس شلوارک ها پوشیده شده استAli Sadeghi
2012-04-27_0042.jpg
مسجد چاشم108 بازدیداقامت شبانه در مسجدAli Sadeghi
6 تصویر در 1 صفحه