دوچرخه سواری کوهستان-تورهاي دوچرخه سواري

آلبوم تورهاي دوچرخه سواري باشگاه گشتا

نتیجه جستجوی تصاویر - "لافت"
Yazd_Qeshm__91_11_12__071.JPG
ماهی کباب در بندر لافت قشم 47 بازدیدکباب ماهی تن Ali Sadeghi
Yazd_Qeshm__91_11_12__061.JPG
شهر تاریخی لافت با بادگیرهایش52 بازدیدAli Sadeghi
138911qeshm_40.jpg
بندر لافت 347 بازدیدموقعیت جغرافیایی
بندر لافت در شمال غربی جزیره قشم و در پیش آمدگی خشکی های جزیره در طول جغرافیایی 55 درجه و 5 دقیقه شرقی و عرض 26 درجه و54 دقیقه شمالی واقع شده است لافت در شرق جنگل دریایی حرا واقع شده و به لحاظ تقسیمات سیاسی یکی از مراکز جمعیتی دهستان سلخ در شهرستان قشم در استان هرمزگان است.

morteza
138911qeshm_25.jpg
شهر تاریخی لافت 289 بازدیدmorteza
138911qeshm_22.jpg
بندر لافت 292 بازدیدmorteza
138911qeshm_21.jpg
لافت 292 بازدیدmorteza
138911qeshm_20.jpg
لافت 294 بازدیدسیمای کلی روستا
سیمای عمومی روستا در بافت قدیم و جدید مقاومت است . در بافت قدیم ، سیمای عمومی لافت ، منظره ای اخرایی رنگ با بافتی فشرده و کوچه های کم عرض دارد که عناصر شاخص عمودی – بادگیرها – در آن جلب توجه می کنند . در این بافت مساجد سفید رنگ که بیشتر آن مناره دارند ، خودنمایی می کنند . اما در این بافت جدید ، همان سیمای رایج شهری دیده می شود . در این بافت ، تراکم ساختمانی کمتر ، معابر گشوده تر و اطراف مساجد خالی تر شده است ، لذا مرکز محله مفهوم خود را تا حدی از دست داده است .
morteza
7 تصویر در 1 صفحه