دوچرخه سواری کوهستان-تورهاي دوچرخه سواري

آلبوم تورهاي دوچرخه سواري باشگاه گشتا

نتیجه جستجوی تصاویر - "شوشتر"
Khozestan_86_473.JPG
خوزستان بهمن 86328 بازدیدمهر کردن یا پلمپ کردن گندم که در پایان هر روز در قدیم گونی های گندم توسط نماینده کدخدا با مهر برجسته ای مهر می شد تا کسی از آن برندارد چرا که در صورت دست زدن به گندم مهر به هم می خورد و از پلمپ خارج می گشت
مهر مزین به اسامی ائمه می شد که این مهر کلمه برکت را نشان می دهد
Ali Sadeghi
Khozestan_86_466.JPG
خوزستان بهمن 86316 بازدیدپوستر تورهای دوچرخه سواری و گردشگری خانوادگی
این پوستر در اداره میراث فرهنگی شوشتر نصب شده بود . پوستری که برنامه ها و عکسهایش متعلق به باشگاه گشتا می باشد و بدون ذکر نام باشگاه و با کنار گذاشتن باشگاه از حمایتهای مربوطه به نام و ارم میراث فرهنگی چاپ گشت و تا به این برنامه نیز موفق نشده اند هیچ یک از تورها را انجام دهند چرا که اعضا باشگاه به صرف علاقه و هزینه شخصی خود سختیها و موانع پیش رو را قبول می کنند و سبب اجرا تورهای پرزحمت دوچرخه سواری را فراهم می نمایند . این است حمایت از بخش خصوصی
Ali Sadeghi
Khozestan_86_458.JPG
خوزستان بهمن 86324 بازدیدرود کارون و گاومیشها در شوشترAli Sadeghi
Khozestan_86_451.JPG
خوزستان بهمن 86314 بازدیدنور پردازی داخل نهر داریون که آب هم اکنون از زیر پوشش بتونی آن در جریان است Ali Sadeghi
Khozestan_86_434.JPG
خوزستان بهمن 86321 بازدیدپیرمرد صنایع دستی فروش در کنار آبشارهای شوشترAli Sadeghi
Khozestan_86_406.JPG
خوزستان بهمن 86312 بازدیدهتل جهانگردی شوشتر محل اقامت تیم Ali Sadeghi
1386khouzestan_17.jpg
میل راهنمای کلاه فرنگی شوشتر282 بازدیدmorteza
1386khouzestan_15.jpg
بند میزان شوشتر265 بازدیداین پل آب رودخانه کارون را به نسبت 2 به 4 به دوشعبه شطیط و گرگر تقسیم می کند قدمت اثر مربوط به دوره ساسانی می باشد morteza
1386khouzestan_13.jpg
آبشارهای شوشتر واقع بر رودخانه گرگر254 بازدیدmorteza
1386khouzestan_12.jpg
آبشارها و آسیابهای شوشتر منسوب به دوره هخامنشی یا ساسانی280 بازدیدmorteza
1386khouzestan_11.jpg
سازه های آبی شوشتر279 بازدیدmorteza
1386khouzestan_10.jpg
آبشارهای شوشتر265 بازدیدmorteza
1386khouzestan_09.jpg
قلعه سلاسل شوشتر مرکز مدیریت بهره برداری از از شبکه های آبیاری دشت میاناب دانست248 بازدیدmorteza
1386khouzestan_07.jpg
قلعه سلاسل شوشتر شوادان278 بازدیدشوادان محلی است در عمق 10 تا 20 متری زمین که دمای آن حدودا 20 درجه می باشد morteza
1386khouzestan_05.jpg
قلعه سلاسل شوشتر خوزستان272 بازدیدmorteza
1386khouzestan_03.jpg
شوشتر خانه مستوفی274 بازدیدmorteza
1386khouzestan_02.jpg
شوشتر زیرزمین خانه مستوفی shushtar347 بازدیدmorteza
17 تصویر در 1 صفحه