دوچرخه سواری کوهستان-تورهاي دوچرخه سواري

آلبوم تورهاي دوچرخه سواري باشگاه گشتا

نتیجه جستجوی تصاویر - "شنا"
Mojez_cheshme_91_4_25_206.JPG
دریاچه معجز چشمه275 بازدیدAli Sadeghi
Mojez_cheshme_91_4_25_204.JPG
دریاچه معجز چشمه219 بازدیدAli Sadeghi
Lazor_Neshel_90_4_3__057.jpg
لزور به نشل489 بازدیددریاچه معجز چشمهAli Sadeghi
Gazo__91_6_10__056.jpg
شنا در آبشار گزو 294 بازدیدشنا اعضا تیم در پای آبشار در هوای گرم و مرطوب جنگلی رفتن زیر آب خنک آبشار و ضربات آب به مانند ماساژ یا حضور در جکوزی بودAli Sadeghi
4 تصویر در 1 صفحه