دوچرخه سواری کوهستان-تورهاي دوچرخه سواري

آلبوم تورهاي دوچرخه سواري باشگاه گشتا

نتیجه جستجوی تصاویر - "سوزا"
Yazd_Qeshm__91_11_12__087.JPG
ساحل بندر سوزا قشم 52 بازدیدپیرمرد موتور سوار با بچه هایش (البته آن تعداد که قابل سوار شدن بود)Ali Sadeghi
baku_59.JPG
یانان داغ یا کوه سوزان500 بازدیداز این قسمت کوه دائما گاز خارج می شود و درحال سوختن می باشد morteza
138911qeshm_11.jpg
شهر سوزا 324 بازدیدmorteza
3 تصویر در 1 صفحه