دوچرخه سواری کوهستان-تورهاي دوچرخه سواري

آلبوم تورهاي دوچرخه سواري باشگاه گشتا

نتیجه جستجوی تصاویر - "سنگ"
Polor_90_043.jpg
گل سنگ355 بازدیدAli Sadeghi
Pakabod_87_4_14_031.JPG
گذر از دشت لار دهنه خرسنگ تیر 1387506 بازدیدAli Sadeghi
Pakabod_87_4_14_020.JPG
ورود به دشت لار دهنه خرسنگ تیر 1387568 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_230.JPG
سنگ حاجت غار اصحاب کهف - شهریور 861336 بازدیدمی گویند که نیت می کنید اگر درست باشد و قابل اجابت سنگ به راحتی بلند می گردد در غیر این صورت بسیار سنگین شده و بلند کردنش بسیار سخت می گردد Ali Sadeghi
Miankale__91_8_12__017.jpg
جنگل های پاییزی سنگده52 بازدیدAli Sadeghi
Miankale__91_8_12__014.jpg
جنگل های پاییزی سنگده55 بازدیدAli Sadeghi
Miankale__91_8_12__004.jpg
جنگل های پاییزی سنگده55 بازدیدAli Sadeghi
22.jpg
کاروانسرای سنگی - دشت ارژن274 بازدیدalitorabi
18.jpg
شیر سنگی - تخت جمشید261 بازدیدalitorabi
9 تصویر در 1 صفحه