دوچرخه سواری کوهستان-تورهاي دوچرخه سواري

آلبوم تورهاي دوچرخه سواري باشگاه گشتا

نتیجه جستجوی تصاویر - "سد"
rajaee_17.JPG
218 بازدیدmorteza
rajaee_16.JPG
دوچرخه سواری سد سلیمان تنگه 248 بازدیدmorteza
rajaee_15.JPG
دوچرخه سواری سد سلیمان تنگه 206 بازدیدmorteza
rajaee_14.JPG
دوچرخه سواری سد سلیمان تنگه 240 بازدیدmorteza
rajaee_13.JPG
دوچرخه سواری سد سلیمان تنگه 196 بازدیدmorteza
rajaee_12.JPG
دوچرخه سواری سد سلیمان تنگه 207 بازدیدmorteza
rajaee_11.JPG
دوچرخه سواری سد سلیمان تنگه 221 بازدیدmorteza
rajaee_10.JPG
208 بازدیدmorteza
rajaee_09.JPG
158 بازدیدmorteza
rajaee_08.JPG
135 بازدیدmorteza
rajaee_07.JPG
169 بازدیدmorteza
rajaee_06.JPG
147 بازدیدmorteza
rajaee_05.JPG
248 بازدیدmorteza
rajaee_04.JPG
204 بازدیدmorteza
rajaee_03.JPG
217 بازدیدmorteza
rajaee_02.JPG
235 بازدیدmorteza
rajaee_01.JPG
235 بازدیدmorteza
Polor_90_109.jpg
سد لتیان409 بازدیدAli Sadeghi
Khozestan_86_163.JPG
خوزستان بهمن 86307 بازدیدطبیعت جاده زیبا سد دز به اندیمشک در هوای بهاریAli Sadeghi
Khozestan_86_157.JPG
خوزستان بهمن 86295 بازدیدجاده سد دز به اندیمشک Ali Sadeghi
Khozestan_86_149.JPG
خوزستان بهمن 86343 بازدیدرستوران و لابی مهمانسرای سد دز Ali Sadeghi
Khozestan_86_141.JPG
خوزستان بهمن 86323 بازدیدرودخانه و دره دز بعد از دیواره سدAli Sadeghi
Khozestan_86_140.JPG
خوزستان بهمن 86320 بازدیدبستر سنگی کوهای اطراف سد دز Ali Sadeghi
Khozestan_86_138.JPG
خوزستان بهمن 86321 بازدیددریاچه سد دز Ali Sadeghi
Khozestan_86_136.JPG
خوزستان بهمن 86336 بازدیدسد دز از دیدگاه شماره 2 و محل افتتاح آن با جایگاه مخصوص افتتاح در سال 1341 و توسط محمد رضا پهلوی و نام قبلی سد نیز به نام محمد رضا شاه پهلوی بود Ali Sadeghi
Khozestan_86_128.JPG
خوزستان بهمن 86323 بازدیدسد دز از دیدگاه شماره 2 Ali Sadeghi
Khozestan_86_124.JPG
خوزستان بهمن 86321 بازدیددیدگاه شماره 2 سد دز و محل ساختمان افتتاح توسط محمد رضا شاه پهلویAli Sadeghi
Khozestan_86_120.JPG
خوزستان بهمن 86343 بازدیدرودخانه دز بعد از دیواره سد دز Ali Sadeghi
Khozestan_86_117.JPG
خوزستان بهمن 86317 بازدیداتاق کنترل برق دیواره سد دز Ali Sadeghi
Khozestan_86_111.JPG
خوزستان بهمن 86293 بازدیدتوربینهای سد دز ساخت زیمنس آلمان جهت تولید برق Ali Sadeghi
Khozestan_86_104.JPG
خوزستان بهمن 86286 بازدیدسرپرست گروه پیش آهنگی اراک بر روی دیواره سد دز Ali Sadeghi
Khozestan_86_103.JPG
خوزستان بهمن 86294 بازدیدپیش اهنگی شهر اراک بر روی دیواره سد دز Ali Sadeghi
Khozestan_86_101.JPG
خوزستان بهمن 86303 بازدیددیواره سد دز و توضیحات یکی از مهندسین سد به مراجعین Ali Sadeghi
Khozestan_86_100.JPG
خوزستان بهمن 86260 بازدیدبر روی دیواره سد دز Ali Sadeghi
Khozestan_86_094.JPG
خوزستان بهمن 86250 بازدیدکوهای کنار دیواره سد دز با نقش و نگارهای بی نظیر Ali Sadeghi
Khozestan_86_093.JPG
خوزستان بهمن 86277 بازدیدخروجی آب سد دز و گرد آب آن Ali Sadeghi
Khozestan_86_080.JPG
خوزستان بهمن 86255 بازدیدتونل 6 کیلومتری جهت دسترسی از بالای دشت به کنار دیواره
با احداث این تونل 20% از کار احداث سد انجام گردیده بود چرا که حفاری در دل کوه و به صورت مارپیچ پائین رفتن
Ali Sadeghi
Khozestan_86_078.JPG
خوزستان بهمن 86248 بازدیدتابلو توضیحات تونل سد دزAli Sadeghi
Khozestan_86_070.JPG
خوزستان بهمن 86267 بازدیدعکس یادگاری در کنار دریاچه سد دز Ali Sadeghi
Khozestan_86_068.JPG
خوزستان بهمن 86255 بازدیدعکس یادگاری در کنار دریاچه سد دز با بنر موسسه نسل آفتاب Ali Sadeghi
Khozestan_86_065.JPG
خو.زستان بهمن 86246 بازدیددیدگاه شماره یک سد دز
با پرتاب سنگ به سمت دریاچه به سبب جاذبه فوق العاده کوه هیچ سنگی اعم از بزرگ و کوچک به داخل دریاچه نمی افتاد
Ali Sadeghi
Khozestan_86_054.JPG
خو.زستان بهمن 86255 بازدیددریاچه سد دز Ali Sadeghi
Khozestan_86_044.JPG
خو.زستان بهمن 86257 بازدیدمهمانسرای سد دز Ali Sadeghi
Khozestan_86_037~0.JPG
خو.زستان بهمن 86257 بازدیدمهمانسرا سد دز
اعضا در حال استراحت و توجه به توضیحات مهندس جهانی
Ali Sadeghi
Gazo__91_6_10__088.jpg
دریاچه سد البرز257 بازدیدشنا اعضا تیم در دریاچه Ali Sadeghi
DSC06630.JPG
ورودی سد نمرود140 بازدیدعکس از حمید مصطفاییAli Sadeghi
Arjomand_90__016.JPG
شکوفه های بهاری سد نمرود307 بازدیدAli Sadeghi
Arjomand_90__012.jpg
سد نمرود273 بازدیدAli Sadeghi
Arjomand_90__005.jpg
طبیعت پشت سد نمرود303 بازدیدAli Sadeghi
560677_10150681479932761_695027760_9284644_1692544736_n.jpg
دریاچه سد لتیان85 بازدیدعکس از جواد مجاوریانAli Sadeghi
1391lavasan_5.JPG
دوچرخه سواری لواسان -سدلتیان 283 بازدیدmorteza
1391lavasan_4.JPG
دوچرخه سواری لواسان -سدلتیان 164 بازدیدmorteza
1391lavasan_3.JPG
دوچرخه سواری لواسان -سدلتیان 219 بازدیدmorteza
1391lavasan_2.JPG
دوچرخه سواری لواسان -سدلتیان 195 بازدیدعکس از جواد مجاوریان morteza
1391lavasan_1.JPG
دوچرخه سواری لواسان -سدلتیان 193 بازدیدعکس از جواد مجاوریان morteza
55 تصویر در 1 صفحه