دوچرخه سواری کوهستان-تورهاي دوچرخه سواري

آلبوم تورهاي دوچرخه سواري باشگاه گشتا

نتیجه جستجوی تصاویر - "زیگورات"
Khozestan_86_400.JPG
خوزستان بهمن 86357 بازدیدچغازنبیل در شب به سبب نوع خشت و آجر آن به مانند بنای ساخته شده از جنس طلا می درخشد Ali Sadeghi
Khozestan_86_398.JPG
خوزستان بهمن 86346 بازدیدجلوه بی نظیر معبد در شب با توجه به نورپردازی آن به مانند معبد طلایی است .
نکته قابل توجه در این زیگرات این است که هر گوشه این بنا نشان دهنده یک جهت جغرافیایی می باشد که معلوم می شود نیاکان ما در قدیم آشنایی کامل به جهتهای جغرافیایی داشتند .
Ali Sadeghi
Khozestan_86_396.JPG
خوزستان بهمن 86318 بازدیدغروب در چغازنبیل
یک علت نام گذاری به چغارنبیل این بود که در ابتدا حفاری جهت اکتشاف این تپه به مانند زنبیلی تداعی می کرده
Ali Sadeghi
Khozestan_86_392.JPG
خوزستان بهمن 86324 بازدیدزیگورات چغازنبیل Ali Sadeghi
Khozestan_86_384.JPG
خوزستان بهمن 86296 بازدیدچغازنبیل از جنوب Ali Sadeghi
Khozestan_86_380.JPG
خوزستان بهمن 86299 بازدیدچغازنبیل Ali Sadeghi
Khozestan_86_376.JPG
خوزستان بهمن 86285 بازدیدچغازنبیل و خرAli Sadeghi
Khozestan_86_370_3.jpg
خوزستان بهمن 86314 بازدیدردپای کودک بر روی خشت کف زمین به صورت برجسته Ali Sadeghi
Khozestan_86_363_2.jpg
خوزستان بهمن 86314 بازدیدالواح دارای نوشته که در ابتدا در حدود 5000 از این آجر نوشته ها در بدنه چغازنبیل کار شده بود که اطلاعات بسیار خوبی از نحوه ساخت و عبادت و . . . . به باستانشناسان داد و هم اکنون در حدود 650 از این آجر نوشته ها موجود می باشد
وضیعت حفاظت از این معبد بسیار پیش پا افتاده بود و خوب بود مسئولین بیشتر توجه می کردند به گونه ای که بازدید کنندگان در روزهای خلوت بدون با توجه به اینکه دکه نگهبانی یک ضلع را اشراف دارد در پشت معبد هیچ دوربینی یا فرد کنترل امنیت یا ارائه توضیحات ندارد .
Ali Sadeghi
Khozestan_86_360.JPG
خوزستان بهمن 86302 بازدیدتیم باشگاه گشتا مقابل زیگورات در انتظار غروب آفتاب جهت تصویر برداری در شبAli Sadeghi
Khozestan_86_359.JPG
خوزستان بهمن 86316 بازدیدچغازنبیل Ali Sadeghi
Khozestan_86_350_1.jpg
خوزستان بهمن 86314 بازدیدآثار باقی مانده در معابد اطراف زیگورات Ali Sadeghi
Khozestan_86_350.JPG
خوزستان بهمن 86298 بازدیدمعبد اینشوشیناکAli Sadeghi
Khozestan_86_349_1.jpg
خوزستان بهمن 86300 بازدیدمعبد اینشوشیناکAli Sadeghi
Khozestan_86_349.JPG
خوزستان بهمن 86303 بازدیدمعبد اینشوشیناکAli Sadeghi
Khozestan_86_345.JPG
خوزستان بهمن 86278 بازدیدچغازنبیل Ali Sadeghi
Khozestan_86_340.JPG
خوزستان بهمن 86264 بازدیدتپه چغازنبیل از دور Ali Sadeghi
Khozestan_86_338_5.jpg
خوزستان بهمن 86343 بازدیدچغازنبیل عکس هوایی Ali Sadeghi
Khozestan_86_338_4.jpg
خوزستان بهمن 86339 بازدیدمعبد چغازنبیل که دارای 5 طبقه بود و طبقه آخر معبد اعلا قرار داشت که با آجرهای لعابدار آبی و سبز با پرتوهای نقرهای و طلایی جایگاه خدایان را تداعی می کرد .Ali Sadeghi
Khozestan_86_338_2.jpg
خوزستان بهمن 86388 بازدیدزیگورات در لغت به معنی بلند و افراشته داشتن
زیگرات چغازنبیل توسط 3 نوع خشت بنا شده خشت خام و خشت پخته و یک نوع خشت خام و پخته مخلوط شده و کوبیده شده و مسلح گشته که منحصر بفرد است
Ali Sadeghi
1386khouzestan_23.jpg
چهارده سکوی هرمی شکل زیگورات chocha zanbil ziggurat244 بازدیدmorteza
1386khouzestan_18.jpg
زیگورات چغارزنبیل معبد ایلامیان که توسط اونتاش گال ساخته شده است273 بازدیدmorteza
22 تصویر در 1 صفحه