دوچرخه سواری کوهستان-تورهاي دوچرخه سواري

آلبوم تورهاي دوچرخه سواري باشگاه گشتا

نتیجه جستجوی تصاویر - "دزفول"
Khozestan_86_482.JPG
خوزستان بهمن 86344 بازدیددزفول شهری زیبا با درختان نارنج و پرتقال و نخلهای زینتی برافراشته یاد آور شهرهای شمالی ایران با همان آب و هوا البته اینک هوای بهار شمال را داشت Ali Sadeghi
Khozestan_86_481.JPG
خوزستان بهمن 86327 بازدیدشهر دزفول و ماکت یک هواپیما در یکی از میادین شهر Ali Sadeghi
Khozestan_86_170.JPG
خوزستان بهمن 86335 بازدیدیکی از دوستان خوب اهوازی آقای مسعود جمشیدی Ali Sadeghi
Khozestan_86_167.JPG
خوزستان بهمن 86292 بازدیدیادمان و مقبره شهید گمنام دزفول Ali Sadeghi
Khozestan_86_165.JPG
خوزستان بهمن 86322 بازدیدجاده دزفول به شوش نزدیک دوراهی سد کرخه بزرگترین سد از لحاظ مخزن و حجم آب Ali Sadeghi
5 تصویر در 1 صفحه