دوچرخه سواری کوهستان-تورهاي دوچرخه سواري

آلبوم تورهاي دوچرخه سواري باشگاه گشتا

نتیجه جستجوی تصاویر - "دز"
Pakabod_87_4_14_279.JPG
بلده به دزدک تیر 87394 بازدیدAli Sadeghi
Pakabod_87_4_14_271.JPG
بلده به دزدک تیر 87460 بازدیدAli Sadeghi
Khozestan_86_482.JPG
خوزستان بهمن 86344 بازدیددزفول شهری زیبا با درختان نارنج و پرتقال و نخلهای زینتی برافراشته یاد آور شهرهای شمالی ایران با همان آب و هوا البته اینک هوای بهار شمال را داشت Ali Sadeghi
Khozestan_86_481.JPG
خوزستان بهمن 86327 بازدیدشهر دزفول و ماکت یک هواپیما در یکی از میادین شهر Ali Sadeghi
Khozestan_86_170.JPG
خوزستان بهمن 86335 بازدیدیکی از دوستان خوب اهوازی آقای مسعود جمشیدی Ali Sadeghi
Khozestan_86_167.JPG
خوزستان بهمن 86292 بازدیدیادمان و مقبره شهید گمنام دزفول Ali Sadeghi
Khozestan_86_165.JPG
خوزستان بهمن 86322 بازدیدجاده دزفول به شوش نزدیک دوراهی سد کرخه بزرگترین سد از لحاظ مخزن و حجم آب Ali Sadeghi
Khozestan_86_163.JPG
خوزستان بهمن 86307 بازدیدطبیعت جاده زیبا سد دز به اندیمشک در هوای بهاریAli Sadeghi
Khozestan_86_157.JPG
خوزستان بهمن 86295 بازدیدجاده سد دز به اندیمشک Ali Sadeghi
Khozestan_86_149.JPG
خوزستان بهمن 86343 بازدیدرستوران و لابی مهمانسرای سد دز Ali Sadeghi
Khozestan_86_141.JPG
خوزستان بهمن 86323 بازدیدرودخانه و دره دز بعد از دیواره سدAli Sadeghi
Khozestan_86_140.JPG
خوزستان بهمن 86320 بازدیدبستر سنگی کوهای اطراف سد دز Ali Sadeghi
Khozestan_86_138.JPG
خوزستان بهمن 86321 بازدیددریاچه سد دز Ali Sadeghi
Khozestan_86_136.JPG
خوزستان بهمن 86336 بازدیدسد دز از دیدگاه شماره 2 و محل افتتاح آن با جایگاه مخصوص افتتاح در سال 1341 و توسط محمد رضا پهلوی و نام قبلی سد نیز به نام محمد رضا شاه پهلوی بود Ali Sadeghi
Khozestan_86_128.JPG
خوزستان بهمن 86323 بازدیدسد دز از دیدگاه شماره 2 Ali Sadeghi
Khozestan_86_124.JPG
خوزستان بهمن 86321 بازدیددیدگاه شماره 2 سد دز و محل ساختمان افتتاح توسط محمد رضا شاه پهلویAli Sadeghi
Khozestan_86_120.JPG
خوزستان بهمن 86343 بازدیدرودخانه دز بعد از دیواره سد دز Ali Sadeghi
Khozestan_86_117.JPG
خوزستان بهمن 86317 بازدیداتاق کنترل برق دیواره سد دز Ali Sadeghi
Khozestan_86_111.JPG
خوزستان بهمن 86293 بازدیدتوربینهای سد دز ساخت زیمنس آلمان جهت تولید برق Ali Sadeghi
Khozestan_86_104.JPG
خوزستان بهمن 86286 بازدیدسرپرست گروه پیش آهنگی اراک بر روی دیواره سد دز Ali Sadeghi
Khozestan_86_103.JPG
خوزستان بهمن 86294 بازدیدپیش اهنگی شهر اراک بر روی دیواره سد دز Ali Sadeghi
Khozestan_86_101.JPG
خوزستان بهمن 86303 بازدیددیواره سد دز و توضیحات یکی از مهندسین سد به مراجعین Ali Sadeghi
Khozestan_86_100.JPG
خوزستان بهمن 86260 بازدیدبر روی دیواره سد دز Ali Sadeghi
Khozestan_86_094.JPG
خوزستان بهمن 86250 بازدیدکوهای کنار دیواره سد دز با نقش و نگارهای بی نظیر Ali Sadeghi
Khozestan_86_093.JPG
خوزستان بهمن 86277 بازدیدخروجی آب سد دز و گرد آب آن Ali Sadeghi
Khozestan_86_080.JPG
خوزستان بهمن 86255 بازدیدتونل 6 کیلومتری جهت دسترسی از بالای دشت به کنار دیواره
با احداث این تونل 20% از کار احداث سد انجام گردیده بود چرا که حفاری در دل کوه و به صورت مارپیچ پائین رفتن
Ali Sadeghi
Khozestan_86_078.JPG
خوزستان بهمن 86248 بازدیدتابلو توضیحات تونل سد دزAli Sadeghi
Khozestan_86_070.JPG
خوزستان بهمن 86267 بازدیدعکس یادگاری در کنار دریاچه سد دز Ali Sadeghi
Khozestan_86_068.JPG
خوزستان بهمن 86255 بازدیدعکس یادگاری در کنار دریاچه سد دز با بنر موسسه نسل آفتاب Ali Sadeghi
Khozestan_86_065.JPG
خو.زستان بهمن 86246 بازدیددیدگاه شماره یک سد دز
با پرتاب سنگ به سمت دریاچه به سبب جاذبه فوق العاده کوه هیچ سنگی اعم از بزرگ و کوچک به داخل دریاچه نمی افتاد
Ali Sadeghi
Khozestan_86_054.JPG
خو.زستان بهمن 86255 بازدیددریاچه سد دز Ali Sadeghi
Khozestan_86_044.JPG
خو.زستان بهمن 86257 بازدیدمهمانسرای سد دز Ali Sadeghi
Khozestan_86_037~0.JPG
خو.زستان بهمن 86257 بازدیدمهمانسرا سد دز
اعضا در حال استراحت و توجه به توضیحات مهندس جهانی
Ali Sadeghi
33 تصویر در 1 صفحه