دوچرخه سواری کوهستان-تورهاي دوچرخه سواري

آلبوم تورهاي دوچرخه سواري باشگاه گشتا

نتیجه جستجوی تصاویر - "در"
Yazd_Qeshm__91_11_12__061.JPG
شهر تاریخی لافت با بادگیرهایش52 بازدیدAli Sadeghi
Yazd_Qeshm__91_11_12__054.JPG
اقمت شبانه در ساحل بندر عباس در هوای مطبوع و کمی گرم بهمن ماه 48 بازدیدAli Sadeghi
Talghan_87_2_13_093.JPG
دوچرخه سواری در باغات طالقان122 بازدیدAli Sadeghi
Talghan_87_2_13_028.JPG
دوچرخه سواری در باغات طالقان98 بازدیدAli Sadeghi
Shormast_87_1_30_051.JPG
دریاچه شورمست138 بازدیدAli Sadeghi
Shormast_87_1_30_050.JPG
دریاچه شورمست111 بازدیدAli Sadeghi
Shormast_87_1_30_040.JPG
دریاچه شورمست112 بازدیدAli Sadeghi
Shormast_87_1_30_038.JPG
دریاچه شورمست110 بازدیدAli Sadeghi
Shormast_87_1_30_035.JPG
دریاچه شورمست113 بازدیدAli Sadeghi
qeshm86_19.JPG
استاره یا دره ستارگان372 بازدیدmorteza
qeshm86_18.JPG
دره ستارگان390 بازدیدmorteza
Pakabod_87_4_14_026.JPG
گذر از دشت لار دهنه خرسنگ تیر 1387608 بازدیدAli Sadeghi
oben_90_6_10__027.jpg
آبشار اوبن739 بازدیدعکس از جواد مجاوریانAli Sadeghi
Namarestagh_91_4_15_087.JPG
دشت دریوک166 بازدیدAli Sadeghi
Namarestagh_91_4_15_086.JPG
دشت دریوک182 بازدیدAli Sadeghi
Namarestagh_91_4_15_085.JPG
دشت دریوک163 بازدیدوجه تسمیه دریوک را گویند که به معنی دریای کوچک گویند و در دوره های تاریخی این منطقه سدی خاکی و دریاچه ای وجود داشته Ali Sadeghi
Namarestagh_91_4_15_079.JPG
دشت دریوک186 بازدیدAli Sadeghi
Namarestagh_91_4_15_024.JPG
دشت دریوک178 بازدیدAli Sadeghi
Namarestagh_91_4_15_018.JPG
دشت دریوک160 بازدیدAli Sadeghi
Namarestagh_91_4_15_002.JPG
روستای نمار170 بازدیدسنت و مدرنیتهAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_110.jpg
منطقه ییلاقی باتابات نخجوان Batabat Goli Nakhjavan - شهریور 86628 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_100.JPG
منطقه ییلاقی باتابات نخجوان Batabat Goli Nakhjavan - شهریور 86591 بازدیدAli Sadeghi
Mojez_cheshme_91_4_25_206.JPG
دریاچه معجز چشمه275 بازدیدAli Sadeghi
Mojez_cheshme_91_4_25_204.JPG
دریاچه معجز چشمه219 بازدیدAli Sadeghi
Mojez_cheshme_91_4_24_034.JPG
دریاچه معجز چشمه186 بازدیدAli Sadeghi
Mojez_cheshme_91_4_24_017.JPG
دریاچه معجز چشمه174 بازدیدAli Sadeghi
miankale87_12.JPG
میانکاله586 بازدیدmorteza
miankale87_11.JPG
دوچرخه سواری در ساحل جنوبی میانکاله در آب514 بازدیدmorteza
miankale87_10.JPG
دوچرخه سواری در ساحل جنوبی میانکاله در آب578 بازدیدmorteza
miankale87_09.JPG
دوچرخه سواری در ساحل جنوبی میانکاله در آب819 بازدیدmorteza
MESR1387_14.jpg
استخوانهای شتر در روستای مصر395 بازدیدmorteza
MESR1387_13.jpg
غروب در روستای مصر560 بازدیدmorteza
MESR1387_12.jpg
غروب در روستای مصر394 بازدیدmorteza
MESR1387_11.jpg
غروب در روستای مصر397 بازدیدmorteza
Maranjab86_9_30_070.jpg
مرنجاب پائیز 86332 بازدیدAli Sadeghi
Maranjab86_9_30_053.jpg
مرنجاب پائیز 86331 بازدیدAli Sadeghi
Maranjab86_9_30_034.jpg
مرنجاب پائیز 86328 بازدیدAli Sadeghi
Maranjab86_9_30_017.jpg
مرنجاب پائیز 86308 بازدیدAli Sadeghi
Maranjab86_9_30_012.jpg
مرنجاب پائیز 86357 بازدیدAli Sadeghi
Lazor_Neshel_90_4_3__070.jpg
لزور به نشل475 بازدیددریاچه معجز چشمهAli Sadeghi
Lazor_Neshel_90_4_3__057.jpg
لزور به نشل489 بازدیددریاچه معجز چشمهAli Sadeghi
Lazor_Neshel_90_4_3__027.jpg
لزور به نشل423 بازدیددریاچه زیبای معجز چشمهAli Sadeghi
Lazor_Neshel_90_4_3__021.jpg
لزور به نشل361 بازدیددوراهی قبل از دریاچه Ali Sadeghi
kelardasht__91_8_8__048.JPG
دریاچه زیبای ولشت41 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul__91_6_1__345.jpg
سواحل دریای سیاه77 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul__91_6_1__154.jpg
درشکه های بیوک ادا174 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul_90__469.jpg
زشت و زیبا - مدرن و فرسوده312 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul_90__466.jpg
یک دروازه تاریخی بر دیوار دور شهر استانبول309 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul_90__247.jpg
سواحل زیبای دریای سیاه313 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul_90__238.jpg
سواحل زیبای دریای سیاه318 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul_90__229.jpg
به سمت سواحل316 بازدیدAli Sadeghi
Gazo__91_6_10__096.jpg
دریاچه سد البرز272 بازدیددریاچه زیبای سد البرزAli Sadeghi
Gazo__91_6_10__088.jpg
دریاچه سد البرز257 بازدیدشنا اعضا تیم در دریاچه Ali Sadeghi
Gazo__91_6_10__061.jpg
آبشار گزو332 بازدیدتیم گشتا در کنار گشتا- برای رسیدن به آبشار نیم ساعت پیاده روی داشتیمAli Sadeghi
FR910229,_Lar-131.JPG
دشت لار و چشم انداز دریاچه لار252 بازدیدعکس از کیوان کدیریAli Sadeghi
FR910229,_Lar-122.JPG
دریاچه لار178 بازدیدعکس از کیوان کدیریAli Sadeghi
FR910229,_Lar-119.JPG
دشت گل زرد194 بازدیدعکس از کیوان کدیریAli Sadeghi
esfehanrace85_06.JPG
مسابقات دوچرخه کوهستان اصفهان944 بازدیدmorteza
DSC05677.JPG
دوچرخه سواری در زرین دشت 43 بازدیدmorteza
DSC05669.JPG
دوچرخه سواری در زرین دشت 39 بازدیدmorteza
DSC05666.JPG
دوچرخه سواری در زرین دشت 38 بازدیدmorteza
DSC05650.JPG
دوچرخه سواری در زرین دشت 40 بازدیدmorteza
DSC05648.JPG
دوچرخه سواری در زرین دشت 36 بازدیدmorteza
DSC05637.JPG
دوچرخه سواری در زرین دشت 35 بازدیدmorteza
DSC05635.JPG
دوچرخه سواری در زرین دشت 41 بازدیدmorteza
DSC05634.JPG
دوچرخه سواری در زرین دشت 36 بازدیدmorteza
DSC05630.JPG
دوچرخه سواری در زرین دشت 37 بازدیدmorteza
DSC05621.JPG
دوچرخه سواری در زرین دشت 36 بازدیدmorteza
DSC05615.JPG
دوچرخه سواری در زرین دشت 35 بازدیدmorteza
DSC05609.JPG
دوچرخه سواری در زرین دشت 29 بازدیدmorteza
DSC05607.JPG
دوچرخه سواری در زرین دشت 9 بازدیدmorteza
DSC05597.JPG
دوچرخه سواری در زرین دشت 17 بازدیدmorteza
DSC05589.JPG
دوچرخه سواری در زرین دشت 9 بازدیدmorteza
DSC05578.JPG
دوچرخه سواری در زرین دشت 7 بازدیدmorteza
DSC05566.JPG
دوچرخه سواری در زرین دشت 10 بازدیدmorteza
DSC05548.JPG
دوچرخه سواری در زرین دشت 18 بازدیدmorteza
DSC05547.JPG
دوچرخه سواری در زرین دشت 7 بازدیدmorteza
DSC05543.JPG
دوچرخه سواری در زرین دشت 7 بازدیدmorteza
DSC05541.JPG
دوچرخه سواری در زرین دشت 7 بازدیدmorteza
DSC05538.JPG
دوچرخه سواری در زرین دشت 11 بازدیدmorteza
DSC05536.JPG
دوچرخه سواری در زرین دشت 19 بازدیدmorteza
DSC05531.JPG
دوچرخه سواری در زرین دشت 19 بازدیدmorteza
DSC05530.JPG
دوچرخه سواری در زرین دشت 12 بازدیدmorteza
Dorasele_91_5_20_038.jpg
هوای مه آلود نزدیک دراسله 102 بازدیدAli Sadeghi
Dorasele_91_5_20_030.jpg
جاده منتهی به دراسله از ارفع کوه111 بازدیدAli Sadeghi
damavand_35.JPG
دوچرخه سواری در دیو چشمه و دشت ورارو 76 بازدیدmorteza
damavand_33.JPG
دوچرخه سواری در دیو چشمه و دشت ورارو 62 بازدیدmorteza
damavand_32.JPG
دوچرخه سواری در دیو چشمه و دشت ورارو 63 بازدیدmorteza
damavand_31.JPG
دوچرخه سواری در دیو چشمه و دشت ورارو 57 بازدیدmorteza
damavand_30.JPG
دوچرخه سواری در دیو چشمه و دشت ورارو 60 بازدیدmorteza
damavand_29.JPG
دوچرخه سواری در دیو چشمه و دشت ورارو 54 بازدیدmorteza
damavand_28.JPG
دوچرخه سواری در دیو چشمه و دشت ورارو 56 بازدیدmorteza
damavand_27.JPG
دوچرخه سواری در دیو چشمه و دشت ورارو 46 بازدیدmorteza
damavand_25.JPG
دوچرخه سواری در دیو چشمه و دشت ورارو 42 بازدیدmorteza
damavand_24.JPG
دوچرخه سواری در دیو چشمه و دشت ورارو 68 بازدیدmorteza
damavand_21.JPG
دوچرخه سواری در دیو چشمه و دشت ورارو 46 بازدیدmorteza
damavand_20.JPG
دوچرخه سواری در دیو چشمه و دشت ورارو 52 بازدیدmorteza
damavand_19.JPG
دوچرخه سواری در دیو چشمه و دشت ورارو 44 بازدیدmorteza
damavand_18.JPG
دوچرخه سواری در دیو چشمه و دشت ورارو 45 بازدیدmorteza
damavand_17.JPG
دوچرخه سواری در دیو چشمه و دشت ورارو 43 بازدیدmorteza
283 تصویر در 3 صفحه 1