دوچرخه سواری کوهستان-تورهاي دوچرخه سواري

آلبوم تورهاي دوچرخه سواري باشگاه گشتا

نتیجه جستجوی تصاویر - "جا"
rajaee_17.JPG
218 بازدیدmorteza
Namarestagh_91_4_15_094.JPG
نمار به پنجاب158 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_254.jpg
گمرگ جلفا مرز آذربایجان نخجوان - شهریور 86747 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_072.jpg
موزه تاریخ جمهوری آذربایجان - شهریور 86582 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_068.jpg
موزه تاریخ جمهوری آذربایجان - شهریور 86660 بازدیدAli Sadeghi
MESR1387_22.jpg
به طرف بیاضیه ومهرجان1091 بازدیدmorteza
Maranjab86_9_30_074.jpg
مرنجاب پائیز 86347 بازدیدAli Sadeghi
Maranjab86_9_30_061.jpg
مرنجاب پائیز 86383 بازدیدAli Sadeghi
Maranjab86_9_30_055.jpg
مرنجاب پائیز 86324 بازدیدAli Sadeghi
Maranjab86_9_30_053.jpg
مرنجاب پائیز 86331 بازدیدAli Sadeghi
Maranjab86_9_30_048.jpg
مرنجاب پائیز 86298 بازدیدAli Sadeghi
Maranjab86_9_30_036.jpg
مرنجاب پائیز 86323 بازدیدAli Sadeghi
Maranjab86_9_30_034.jpg
مرنجاب پائیز 86328 بازدیدAli Sadeghi
Maranjab86_9_30_032.jpg
مرنجاب پائیز 86331 بازدیدAli Sadeghi
Maranjab86_9_30_020.jpg
مرنجاب پائیز 86307 بازدیدAli Sadeghi
Maranjab86_9_30_017.jpg
مرنجاب پائیز 86308 بازدیدAli Sadeghi
Maranjab86_9_30_012.jpg
مرنجاب پائیز 86357 بازدیدAli Sadeghi
Maranjab86_9_30_004.jpg
مرنجاب پائیز 86320 بازدیدAli Sadeghi
Maranjab86_9_30_001.jpg
مرنجاب پائیز 86297 بازدیدAli Sadeghi
maranjab138601_04.JPG
425 بازدیدmorteza
Lazor_Neshel_90_4_3__223.jpg
لزور به نشل363 بازدیدروستای آهنسرAli Sadeghi
Lazor_Neshel_90_4_3__215.jpg
لزور به نشل359 بازدیددوراهی جنگل نقره سر و پنجابAli Sadeghi
Khozestan_86_170.JPG
خوزستان بهمن 86335 بازدیدیکی از دوستان خوب اهوازی آقای مسعود جمشیدی Ali Sadeghi
Istanbul_90__314.jpg
یکی ازفروشگاههای اجاره دوچرخه325 بازدیدجزیره درشکه و دوچرخه-جزیره بدون ماشینAli Sadeghi
FR910727,_KelarDasht-002.JPG
صبحانه در ابتدای جاده چالوس68 بازدیدعکس از کیوان کدیریAli Sadeghi
Elitl_90_4_17__039.jpg
الیت322 بازدیدپایان برنامه - بارگیری دوچرخه ها - به سمت تهرانAli Sadeghi
Elitl_90_4_17__037.jpg
الیت343 بازدیدانتهای مسیر دوچرخه سواری - ورودی به جاده چالوسAli Sadeghi
Elitl_90_4_17__001.jpg
الیت 354 بازدیدجاده چالوس - ابتدای جاده سربالایی به سمت الیت و دلیرAli Sadeghi
baku_65.JPG
نقشه باکو جمهوری آذربایجان661 بازدیدmorteza
baku_64.JPG
باکو جمهوری آذربایجان543 بازدیدmorteza
baku_63.JPG
باکو جمهوری آذربایجان441 بازدیدmorteza
baku_62.JPG
باکو جمهوری آذربایجان408 بازدیدmorteza
baku_60.JPG
باکو جمهوری آذربایجان408 بازدیدmorteza
baku_58.JPG
متروباکو جمهوری آذربایجان506 بازدیدmorteza
baku_57.JPG
باکو جمهوری آذربایجان491 بازدیدداخل قلعه دختر یا گیز قلعسی morteza
baku_56.JPG
شاماخی506 بازدیدmorteza
baku_55.JPG
باکو جمهوری آذربایجان482 بازدیدmorteza
baku_54.JPG
باکو جمهوری آذربایجان616 بازدیدmorteza
baku_51.JPG
باکو جمهوری آذربایجان411 بازدیدmorteza
baku_50.JPG
باکو جمهوری آذربایجان373 بازدیدmorteza
baku_47.JPG
باکو جمهوری آذربایجان383 بازدیدmorteza
baku_46.JPG
باکو جمهوری آذربایجان365 بازدیدmorteza
baku_45.JPG
باکو جمهوری آذربایجان463 بازدیداز پیشکسوتان دوچرخه سواری آذزبایجان morteza
baku_44.JPG
باکو جمهوری آذربایجان444 بازدیدmorteza
baku_43.JPG
باکو جمهوری آذربایجان347 بازدیدmorteza
baku_41.JPG
باکو جمهوری آذربایجان356 بازدیدmorteza
baku_40.JPG
باکو جمهوری آذربایجان339 بازدیدmorteza
baku_37.JPG
باکو جمهوری آذربایجان348 بازدیدmorteza
baku_35.JPG
باکو جمهوری آذربایجان346 بازدیدmorteza
baku_33.JPG
باکو جمهوری آذربایجان369 بازدیدmorteza
baku_27.JPG
باکو جمهوری آذربایجان367 بازدیدmorteza
baku_26.JPG
باکو جمهوری آذربایجان367 بازدیدmorteza
baku_25.JPG
باکو جمهوری آذربایجان374 بازدیدmorteza
baku_24.JPG
باکو جمهوری آذربایجان364 بازدیدmorteza
baku_23.JPG
باکو جمهوری آذربایجان395 بازدیدmorteza
baku_22.JPG
ایچری شهر باکو جمهوری آذربایجان406 بازدیداین منطقه در مرکز شهر باکو نشان از باکوی قدیم دارد و از جاهای دیدنی و شاید مهمترین جاذبه باکو باشد morteza
baku_21.JPG
باکو جمهوری آذربایجان366 بازدیدmorteza
baku_20.JPG
باکو جمهوری آذربایجان357 بازدیدmorteza
baku_18.JPG
باکو جمهوری آذربایجان397 بازدیدmorteza
baku_17.JPG
باکو جمهوری آذربایجان361 بازدیدmorteza
baku_16.JPG
باکو جمهوری آذربایجان347 بازدیدmorteza
baku_15.JPG
باکو جمهوری آذربایجان378 بازدیدmorteza
baku_14.JPG
باکو جمهوری آذربایجان375 بازدیدmorteza
baku_13.JPG
باکو جمهوری آذربایجان428 بازدیدmorteza
baku_12.JPG
باکو جمهوری آذربایجان386 بازدیداز پیشکسوتان دوچرخه سواری آذربایجان که نمایشگاهی هم در این زمینه تشکیل داده morteza
baku_11.JPG
باکو جمهوری آذربایجان557 بازدیدmorteza
baku_09.JPG
باکو جمهوری آذربایجان361 بازدیدmorteza
baku_03.JPG
باکو جمهوری آذربایجان نمایشگاه عکس ومجسمه دوچرخه413 بازدیدmorteza
538902_3087063023711_1477981342_32353513_1399851531_n.jpg
افجه به برگ جهان88 بازدیدعکس از جواد مجاوریانAli Sadeghi
1389tochal_18.jpg
هتل توچال تیر 89503 بازدیدmorteza
1389tochal_05.jpg
نقاب برفی به جا مانده در مسیر قله توچال 448 بازدیدmorteza
138911qeshm_56.jpg
وانیاریل 485 بازدیدmorteza
72 تصویر در 1 صفحه