دوچرخه سواری کوهستان-تورهاي دوچرخه سواري

آلبوم تورهاي دوچرخه سواري باشگاه گشتا

نتیجه جستجوی تصاویر - "تیم"
Polor_90_11.jpg
پلور به دشت لار333 بازدیدعکس از کیوان کدیریAli Sadeghi
oben_90_6_10__064.jpg
آبشار اوبن631 بازدیددر کنار آبشار اوبن بعد از 8 ساعت دوچرخه سواری در ارتفاع 1700 متری
حدود 40 کیلومتر دوچرخه سواری در مسیری که ارتفاع ابتدا و انتهای آن یکی بود ولی به مانند ضربان قلب در فرود و صعود های متوالی بودیم
عکس از جواد مجاوریان
Ali Sadeghi
oben_90_6_10__027.jpg
آبشار اوبن739 بازدیدعکس از جواد مجاوریانAli Sadeghi
Istanbul__91_6_1__019.jpg
رسیدن تیم به استانبول نزدیک صبح87 بازدیدAli Sadeghi
FR910229,_Lar-069.JPG
دشت لار221 بازدیدعکس از کیوان کدیریAli Sadeghi
FR910229,_Lar-038.JPG
قبل از ورود به لار196 بازدیدعکس از کیوان کدیریAli Sadeghi
FR910229,_Lar-001.JPG
شروع حرکت به دشت لار200 بازدیدعکس از کیوان کدیریAli Sadeghi
esfehanrace85_06.JPG
مسابقات دوچرخه کوهستان اصفهان944 بازدیدmorteza
DSC06952.JPG
اتوبوس تیم 159 بازدیدعکس از حمید مصطفاییAli Sadeghi
9 تصویر در 1 صفحه