دوچرخه سواری کوهستان-تورهاي دوچرخه سواري

آلبوم تورهاي دوچرخه سواري باشگاه گشتا

نتیجه جستجوی تصاویر - "تنگه"
rajaee_16.JPG
دوچرخه سواری سد سلیمان تنگه 248 بازدیدmorteza
rajaee_15.JPG
دوچرخه سواری سد سلیمان تنگه 206 بازدیدmorteza
rajaee_14.JPG
دوچرخه سواری سد سلیمان تنگه 240 بازدیدmorteza
rajaee_13.JPG
دوچرخه سواری سد سلیمان تنگه 196 بازدیدmorteza
rajaee_12.JPG
دوچرخه سواری سد سلیمان تنگه 207 بازدیدmorteza
rajaee_11.JPG
دوچرخه سواری سد سلیمان تنگه 221 بازدیدmorteza
rajaee_10.JPG
208 بازدیدmorteza
rajaee_09.JPG
158 بازدیدmorteza
rajaee_08.JPG
135 بازدیدmorteza
rajaee_07.JPG
169 بازدیدmorteza
rajaee_06.JPG
147 بازدیدmorteza
rajaee_05.JPG
248 بازدیدmorteza
rajaee_04.JPG
204 بازدیدmorteza
rajaee_03.JPG
217 بازدیدmorteza
rajaee_02.JPG
235 بازدیدmorteza
rajaee_01.JPG
235 بازدیدmorteza
Pakabod_87_4_14_015.JPG
تنگه یونزا یا تنگه اژدها تیر 1387500 بازدیدAli Sadeghi
Miankale__91_8_12__018.jpg
دریاچه تنگه سلیمان56 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul__91_6_1__343.jpg
در مسیر دریای سیاه حاشیه تنگه بسفر101 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul__91_6_1__339.jpg
در مسیر دریای سیاه حاشیه تنگه بسفر149 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul__91_6_1__313.jpg
کشتی توریستی تنگه بسفر79 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul__91_6_1__299.jpg
در مسیر دریای سیاه حاشیه تنگه بسفر102 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul_90__225.jpg
حاشیه تنگه بسفر316 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul_90__222.jpg
ماهی گیری حاشیه تنگه بسفر311 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul_90__219.jpg
حاشیه تنگه بسفر319 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul_90__212.jpg
حاشیه تنگه بسفر326 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul_90__200.jpg
حاشیه تنگه بسفر325 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul_90__142.jpg
حاشیه تنگه بسفر326 بازدیددوچرخه سواری در حاشیه تنگه بسفر ترکیه استانبولAli Sadeghi
Hamelon_86_106.JPG
هملون بهمن 86436 بازدیددیواره یخی هملون
امسال به علت برودت هوا و قطع مکرر برق سبب یخ زدگی لوله و پمپاژ اب گشته و دیواره به صورت کامل شکل نگرفته است
Ali Sadeghi
Hamelon_86_100.JPG
هملون بهمن 86351 بازدیدکوهپیمایی در برف TREKINGAli Sadeghi
Hamelon_86_073.JPG
هملون بهمن 86298 بازدید در کلبه کوهستانیAli Sadeghi
Hamelon_86_066.JPG
هملون بهمن 86296 بازدیدصرف ناهار ماهی کباب در کلبه کوهستانیAli Sadeghi
Hamelon_86_060.JPG
هملون بهمن 86309 بازدیدصرف ناهار ماهی کباب در کلبه کوهستانیAli Sadeghi
Hamelon_86_054.JPG
هملون بهمن 86317 بازدیدچشمه آب و قندیلهای زیبای یخی کنار آن Ali Sadeghi
1389ahar_13.jpg
دوچرخه سواری-آهار - ده تنگه367 بازدیداین روستا جاذبه های گردشگری فراوانی دارد که میتوان به آبشار شکراب ، امامزاده طاهر شکراب ، آبشار ده تنگه ، قلعه تاریخی دختر و قلل مرتفع مثل قله قلعه دختر ، سی چال ، توچال و قزقونچال را نام برد .

morteza
1389ahar_12~0.jpg
دوچرخه سواری-آهار - ده تنگه371 بازدید
morteza
1389ahar_11.jpg
دوچرخه سواری-آهار - ده تنگه377 بازدیدmorteza
1389ahar_10.jpg
دوچرخه سواری-آهار - ده تنگه331 بازدیدmorteza
1389ahar_09.jpg
دوچرخه سواری-آهار - ده تنگه353 بازدیدmorteza
1389ahar_08.jpg
دوچرخه سواری-آهار - ده تنگه363 بازدیدmorteza
1389ahar_07.jpg
دوچرخه سواری-آهار - ده تنگه356 بازدیدmorteza
1389ahar_06.jpg
دوچرخه سواری-آهار - ده تنگه352 بازدیدmorteza
1389ahar_05.jpg
دوچرخه سواری-آهار - ده تنگه358 بازدیدmorteza
1389ahar_04.jpg
دوچرخه سواری-آهار - ده تنگه333 بازدیدآهار - ده تنگه/ سهراب سپهری/

کاج های زیادی بلند

زاغ های زیادی سیاه

آسمان به اندازه آبی

سنگ چین ها ، تماشا ، تجرد

کوچه باغ فرار رفته تا هیچ

ناودان مزین به گنجشک

آفتاب صریح

خاک خشنود

چشم تا کار میکرد

هوش پاییز بود

ای عجیب قشنگ !!!!!!!

morteza
1389ahar_03.jpg
آهار - ده تنگه318 بازدیدmorteza
1389ahar_02.jpg
دوچرخه سواری-آهار - ده تنگه342 بازدیدmorteza
1389ahar_01.jpg
دوچرخه سواری-آهار - ده تنگه332 بازدیدmorteza
47 تصویر در 1 صفحه