دوچرخه سواری کوهستان-تورهاي دوچرخه سواري

آلبوم تورهاي دوچرخه سواري باشگاه گشتا

نتیجه جستجوی تصاویر - "تا"
Yazd_Qeshm__91_11_12__061.JPG
شهر تاریخی لافت با بادگیرهایش52 بازدیدAli Sadeghi
Veresk_91_5_6_001.jpg
ورودی روستای ورسک169 بازدیدAli Sadeghi
Taleghan_92_2,27_047.jpg
روستای زیبای هرنج140 بازدیدAli Sadeghi
Taleghan_92_2,27_016.jpg
روستای زیبای هرنج131 بازدیدAli Sadeghi
Taleghan_92_2,27_009.jpg
روستای زیبای هرنج139 بازدیدAli Sadeghi
Taleghan_92_2,27_004.jpg
روستای زیبای هرنج226 بازدیدAli Sadeghi
shahrestanak__91_8_7__076.JPG
کاخ ناصرالدین شاه شهرستانک46 بازدیدAli Sadeghi
shahrestanak__91_8_7__074.JPG
کوچه باغات منتهی به کاخ شهرستانک48 بازدیدAli Sadeghi
shahrestanak__91_8_7__055.JPG
طبیعت پاییز شهرستانک47 بازدیدAli Sadeghi
shahrestanak__91_8_7__040_1.jpg
طبیعت پاییز شهرستانک45 بازدیدAli Sadeghi
shahrestanak__91_8_7__029.JPG
طبیعت پاییز شهرستانک46 بازدیدAli Sadeghi
qeshm86_19.JPG
استاره یا دره ستارگان372 بازدیدmorteza
qeshm86_18.JPG
دره ستارگان390 بازدیدmorteza
Polor_90_11.jpg
پلور به دشت لار333 بازدیدعکس از کیوان کدیریAli Sadeghi
Polor_90_075.jpg
دشت لار316 بازدیدعکس از کیوان کدیریAli Sadeghi
Polor_90_064.jpg
دشت لار388 بازدیدعکس از کیوان کدیریAli Sadeghi
Namarestagh_91_4_15_092.JPG
گذر از پل باریک رودخانه نمارستاق175 بازدیدAli Sadeghi
Namarestagh_91_4_15_076.JPG
آبشار نمارستاق262 بازدیدAli Sadeghi
Namarestagh_91_4_15_073.JPG
آبشار نمارستاق177 بازدیدAli Sadeghi
Namarestagh_91_4_15_046.JPG
آبشار نمارستاق226 بازدیدAli Sadeghi
Namarestagh_91_4_15_038.JPG
آبشار نمارستاق205 بازدیدAli Sadeghi
Namarestagh_91_4_15_036.JPG
آبشار نمارستاق180 بازدیدAli Sadeghi
Namarestagh_91_4_15_031.JPG
آبشار نمارستاق175 بازدیدAli Sadeghi
Namarestagh_91_4_15_005.JPG
روستای نمار 196 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_186.jpg
عمار مهمت خاتون نخجوان شهریور 861043 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_141.jpg
مسیرباتابات به نخجوان Batabat to Nakhjavan - شهریور 861236 بازدیدچشمه منسب برای درمان کلیه
کلیه چشمها اطراف جاده به همین صورت بازسازی گشته
Ali Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_138.jpg
منطقه ییلاقی باتابات نخجوان Batabat Goli Nakhjavan - شهریور 861192 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_136.JPG
منطقه ییلاقی باتابات نخجوان Batabat Goli Nakhjavan - شهریور 861001 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_135.JPG
باتابات نخجوان Batabat Goli Nakhjavan - شهریور 86944 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_134.JPG
دریاچه باتابات نخجوان Batabat Goli Nakhjavan - شهریور 86885 بازدیددر بالای کوه استراحتگاه سلطنتی سران جمهوری آذربایجان قرار دارد.Ali Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_133.JPG
باتابات نخجوان Batabat Nakhjavan - شهریور 86828 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_132.jpg
منطقه ییلاقی باتابات نخجوان Batabat Goli Nakhjavan - شهریور 86730 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_130_1.jpg
منطقه ییلاقی باتابات نخجوان Batabat Goli Nakhjavan - شهریور 86750 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_129_2.JPG
منطقه ییلاقی باتابات نخجوان Batabat Goli Nakhjavan - شهریور 86684 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_129_1.JPG
منطقه ییلاقی باتابات نخجوان Batabat Goli Nakhjavan - شهریور 86679 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_128.JPG
منطقه ییلاقی باتابات نخجوان Batabat Goli Nakhjavan - شهریور 86709 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_127.JPG
منطقه ییلاقی باتابات نخجوان Batabat Goli Nakhjavan - شهریور 86649 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_126.JPG
منطقه ییلاقی باتابات نخجوان Batabat Goli Nakhjavan - شهریور 86696 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_125.JPG
منطقه ییلاقی باتابات نخجوان Batabat Goli Nakhjavan - شهریور 86588 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_100.JPG
منطقه ییلاقی باتابات نخجوان Batabat Goli Nakhjavan - شهریور 86591 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_098_1.JPG
منطقه ییلاقی باتابات نخجوان Batabat Goli Nakhjavan - شهریور 86597 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_098.JPG
منطقه ییلاقی باتابات نخجوان - شهریور 86546 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_097.JPG
منطقه ییلاقی باتابات نخجوان - شهریور 86534 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_096.JPG
در مسیر منطقه ییلاقی باتابات نخجوان - شهریور 86518 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_072.jpg
موزه تاریخ جمهوری آذربایجان - شهریور 86582 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_068.jpg
موزه تاریخ جمهوری آذربایجان - شهریور 86660 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_038.JPG
شهر نخجوان - شهریور 86522 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_019.jpg
مسیر بین جلفا تا نخجوان - شهریور 86561 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_014.jpg
مسیر بین جلفا تا نخجوان - شهریور 86685 بازدیدپذیرای کشاورز با محصولات تولیدی اعم از هندوانه و خیار و گوجه و ...Ali Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_009.jpg
مسیر بین جلفا تا نخجوان - شهریور 86611 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_008.jpg
مسیر بین جلفا تا نخجوان - شهریور 86569 بازدیدحرکت از جلفا در 3 نیمه شب به سوی نخجوان در تاریکی شبAli Sadeghi
MESR1387_26.jpg
روستای گرمه -نخل ها که به خاطر سرمای سال 86 از بین رفتند برای گرم کردن آتش زده شده اند978 بازدیدmorteza
MESR1387_25.jpg
روستای گرمه375 بازدیدmorteza
MESR1387_24.jpg
روستای گرمه384 بازدیدmorteza
MESR1387_23.jpg
روستای گرمه384 بازدیدmorteza
MESR1387_16.jpg
روستای مصر407 بازدیدmorteza
MESR1387_15.jpg
روستای مصر مهمانسرای ابراهیم1521 بازدیدmorteza
MESR1387_14.jpg
استخوانهای شتر در روستای مصر395 بازدیدmorteza
MESR1387_13.jpg
غروب در روستای مصر560 بازدیدmorteza
MESR1387_12.jpg
غروب در روستای مصر394 بازدیدmorteza
MESR1387_11.jpg
غروب در روستای مصر397 بازدیدmorteza
MESR1387_10.jpg
روستای مصر بهمن 87698 بازدیدmorteza
MESR1387_09.jpg
روستای مصر بهمن 87676 بازدیدmorteza
MESR1387_08.jpg
روستای مصر بهمن 87368 بازدیدmorteza
MESR1387_07.jpg
روستای مصر بهمن 87381 بازدیدmorteza
MESR1387_06.jpg
روستای مصر بهمن 87395 بازدیدmorteza
Khozestan_86_513.JPG
لرستان بهمن 86420 بازدیدعکس یادگاری در کنار قلعه فلک افلاک
این قلعه روزهای دوشنبه تعطیل است با مساعدت مسئولین امکان بازدید به تیم داده شد
Ali Sadeghi
Khozestan_86_510.JPG
لرستان بهمن 86379 بازدیدقلعه فلک افلاک و بازدید تیم از آن Ali Sadeghi
Khozestan_86_505.JPG
لرستان بهمن 86385 بازدیدقلعه فلک افلاک Ali Sadeghi
Khozestan_86_499.JPG
لرستان بهمن 86395 بازدیدنمایی عمومی شهر خرم آباد از بالای قلعه فلک افلاک Ali Sadeghi
Khozestan_86_492.JPG
لرستان339 بازدیدتابلو اطلاعات درباره پیشینه تاریخی قلعه فلک افلاک Ali Sadeghi
Khozestan_86_491.JPG
لرستان334 بازدیدورودی قلعه زیبای فلک افلاک Ali Sadeghi
Kashan__91_9_17__003.jpg
خانه تاریخی احسان کاشان69 بازدیدAli Sadeghi
kashan_8355.jpg
خانه تاریخی احسان کاشان55 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul__91_6_1__755.jpg
استانبول 100 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul__91_6_1__720.jpg
فروشگاه مجهز لوازم ورزشی با قسمت مجهز لوازم دوچرخه160 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul__91_6_1__713.jpg
فروشگاه مجهز لوازم ورزشی با قسمت مجهز لوازم دوچرخه158 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul__91_6_1__698.jpg
میدان ماهی استانبول140 بازدیداین میدان با رستوران های فروان در اطرافش شبها حال و هوای خاصی داردAli Sadeghi
Istanbul__91_6_1__681.jpg
ماکت فرودگاه استانبول در پارک مینیاتورک133 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul__91_6_1__464.jpg
استانبول 100 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul__91_6_1__453.jpg
مقابل مسجد سلطان احمد94 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul__91_6_1__390.jpg
یکی از مراکز خرید لوکس استانبول126 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul__91_6_1__381.jpg
یکی از مراکز خرید لوکس استانبول90 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul__91_6_1__369.jpg
برج های استانبول70 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul__91_6_1__367.jpg
مقابل یکی از مراکز خرید لوکس استانبول75 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul__91_6_1__249.jpg
استانبول در شب238 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul__91_6_1__149.jpg
جزایر حاشیه استانبول69 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul__91_6_1__138.jpg
چشم انداز زیبای از استانبول64 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul__91_6_1__048.jpg
مرمر فروم مرکز خرید66 بازدیدمرکز خریدی با صدها برند مختلف البته با تخفیف (ایندریم ) به مناسبت ماه رمضان Ali Sadeghi
Istanbul__91_6_1__029.jpg
مقابل کاخ توپکاپی75 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul__91_6_1__021.jpg
مقابل هتلی در استانبول314 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul__91_6_1__020.jpg
دوچرخه سواری طلوع آفتاب در خیابان آکسارا128 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul_90__531.jpg
از پشت بام هتل محل اقامت تیم استانبول287 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul_90__518.jpg
بازار سنتی استانبول303 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul_90__515.jpg
بازار سنتی استانبول6301 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul_90__512.jpg
بازار سنتی استانبول3242 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul_90__504.jpg
مسیر تراموا -مقابل مسجد ایاصوفیا-بافت توریستی شهر3221 بازدیداین خیابانهای در هنگامی که تراموا نمی گذر محل تردد ماشین ها و اتوبوس ها می باشد- تراموا که می رسد باصدای زنگش باید بلافاصله مسیر را خالی کنند- بارها با دوچرخه از این مسیر می گذشتیم و هیجان رسیدن یک تراموا را داشتیم به خصوص اگر از هر دو جهت می آمد باید به پیاده رو پناه می بردیم-خلاصه در این مسیر همواره باید گوش بزنگ بودAli Sadeghi
Istanbul_90__497.jpg
حاشیه بازار سنتی استانبول3228 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul_90__484.jpg
ورودی بازار سنتی استانبول3226 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul_90__466.jpg
یک دروازه تاریخی بر دیوار دور شهر استانبول309 بازدیدAli Sadeghi
224 تصویر در 3 صفحه 1