دوچرخه سواری کوهستان-تورهاي دوچرخه سواري

آلبوم تورهاي دوچرخه سواري باشگاه گشتا

نتیجه جستجوی تصاویر - "بهمن"
MESR1387_20.jpg
شهر خور بهمن 87409 بازدیدگروه دوچرخه سواری گشتا و تبریز ومراغه بیش از 50دوچرخه سوارmorteza
MESR1387_19.jpg
شهر خور بهمن 87384 بازدیدmorteza
MESR1387_10.jpg
روستای مصر بهمن 87698 بازدیدmorteza
MESR1387_09.jpg
روستای مصر بهمن 87676 بازدیدmorteza
MESR1387_08.jpg
روستای مصر بهمن 87368 بازدیدmorteza
MESR1387_07.jpg
روستای مصر بهمن 87381 بازدیدmorteza
MESR1387_06.jpg
روستای مصر بهمن 87395 بازدیدmorteza
Hamelon_86_106.JPG
هملون بهمن 86436 بازدیددیواره یخی هملون
امسال به علت برودت هوا و قطع مکرر برق سبب یخ زدگی لوله و پمپاژ اب گشته و دیواره به صورت کامل شکل نگرفته است
Ali Sadeghi
Hamelon_86_100.JPG
هملون بهمن 86351 بازدیدکوهپیمایی در برف TREKINGAli Sadeghi
Hamelon_86_095.JPG
هملون بهمن 86324 بازدیدکلبه کوهستانی و هوای آفتابی بی نظیرAli Sadeghi
Hamelon_86_090.JPG
هملون بهمن 86335 بازدیدصرف ناهار ماهی کباب در کلبه کوهستانیAli Sadeghi
Hamelon_86_073.JPG
هملون بهمن 86298 بازدید در کلبه کوهستانیAli Sadeghi
Hamelon_86_066.JPG
هملون بهمن 86296 بازدیدصرف ناهار ماهی کباب در کلبه کوهستانیAli Sadeghi
Hamelon_86_060.JPG
هملون بهمن 86309 بازدیدصرف ناهار ماهی کباب در کلبه کوهستانیAli Sadeghi
Hamelon_86_054.JPG
هملون بهمن 86317 بازدیدچشمه آب و قندیلهای زیبای یخی کنار آن Ali Sadeghi
Hamelon_86_045.JPG
هملون بهمن 86324 بازدیدصرف ناهار ماهی کباب در کلبه کوهستانیAli Sadeghi
Hamelon_86_038.JPG
هملون بهمن 86309 بازدیدفرو رفتن در برف Ali Sadeghi
Hamelon_86_031.JPG
هملون بهمن 86289 بازدیدباغ گیلاس در برفAli Sadeghi
Hamelon_86_027.JPG
هملون بهمن 86301 بازدیدکوهپیمایی و برف کوبی Ali Sadeghi
Hamelon_86_025.JPG
هملون بهمن 86329 بازدیدکوهپیمایی در برفAli Sadeghi
Hamelon_86_022.JPG
هملون بهمن 86311 بازدیدکوهپیمایی در برف در هوای برفی صبح و آفتابی بعد از ظهر Ali Sadeghi
Hamelon_86_020.JPG
هملون بهمن 86304 بازدیدکوهپیمایی در برفAli Sadeghi
Hamelon_86_014.JPG
هملون بهمن 86289 بازدیدAli Sadeghi
Hamelon_86_011.JPG
هملون بهمن 86303 بازدیدکوهپیمایی در برفAli Sadeghi
Hamelon_86_009.JPG
هملون بهمن 86308 بازدیدکوهپیمایی در برفAli Sadeghi
Hamelon_86_003.JPG
هملون بهمن 86324 بازدیدجاده میگون Ali Sadeghi
26 تصویر در 1 صفحه