دوچرخه سواری کوهستان-تورهاي دوچرخه سواري

آلبوم تورهاي دوچرخه سواري باشگاه گشتا

نتیجه جستجوی تصاویر - "بند"
Yazd_Qeshm__91_11_12__054.JPG
اقمت شبانه در ساحل بندر عباس در هوای مطبوع و کمی گرم بهمن ماه 48 بازدیدAli Sadeghi
138911qeshm_55.jpg
رستوران بندر عباس 476 بازدیدmorteza
138911qeshm_54.jpg
قشم به بندر عباس 534 بازدیدmorteza
138911qeshm_22.jpg
بندر لافت 292 بازدیدmorteza
1386khouzestan_16.jpg
پل بند میزان band-e mizan235 بازدیدmorteza
1386khouzestan_15.jpg
بند میزان شوشتر265 بازدیداین پل آب رودخانه کارون را به نسبت 2 به 4 به دوشعبه شطیط و گرگر تقسیم می کند قدمت اثر مربوط به دوره ساسانی می باشد morteza
6 تصویر در 1 صفحه