دوچرخه سواری کوهستان-تورهاي دوچرخه سواري

آلبوم تورهاي دوچرخه سواري باشگاه گشتا

نتیجه جستجوی تصاویر - "با"
zarin_dasht__90_7_25__091.jpg
باغات به محمود آباد307 بازدیدAli Sadeghi
zarin_dasht__90_7_25__090.jpg
انار صادراتی محمودآباد322 بازدیدAli Sadeghi
zarin_dasht__90_7_25__048.jpg
چشمه خمده320 بازدیدباغات مسیرAli Sadeghi
Yazd_Qeshm__91_11_12__054.JPG
اقمت شبانه در ساحل بندر عباس در هوای مطبوع و کمی گرم بهمن ماه 48 بازدیدAli Sadeghi
Talghan_87_2_13_093.JPG
دوچرخه سواری در باغات طالقان122 بازدیدAli Sadeghi
Talghan_87_2_13_028.JPG
دوچرخه سواری در باغات طالقان98 بازدیدAli Sadeghi
Taleghan_92_2,27_047.jpg
روستای زیبای هرنج140 بازدیدAli Sadeghi
Taleghan_92_2,27_016.jpg
روستای زیبای هرنج131 بازدیدAli Sadeghi
Taleghan_92_2,27_009.jpg
روستای زیبای هرنج139 بازدیدAli Sadeghi
Taleghan_92_2,27_004.jpg
روستای زیبای هرنج226 بازدیدAli Sadeghi
Pakabod_87_4_14_166.JPG
دشت زیبای چهل چشمه یالرود تیر 87411 بازدیدAli Sadeghi
Pakabod_87_4_14_010.JPG
گردنه خاتون بارگاه به سمت دشت لار تیر 1387627 بازدیدبرای شروع برنامه باید از گرمابدر فشم با ارائه مجوز از سازمان محیط زیست وارد پارک ملی لار شوید Ali Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_254.jpg
گمرگ جلفا مرز آذربایجان نخجوان - شهریور 86747 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_221.JPG
منقل بزرگ و عمومی برای کباب ورودی غار اصحاب کهف نخجوان - شهریور 86930 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_158.jpg
بازار سنتی نخجوان - شهریور 862851 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_155.jpg
بازار سنتی نخجوان - شهریور 862144 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_153.jpg
مقابل بازار 57 نخجوان - شهریور 861817 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_141.jpg
مسیرباتابات به نخجوان Batabat to Nakhjavan - شهریور 861236 بازدیدچشمه منسب برای درمان کلیه
کلیه چشمها اطراف جاده به همین صورت بازسازی گشته
Ali Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_138.jpg
منطقه ییلاقی باتابات نخجوان Batabat Goli Nakhjavan - شهریور 861192 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_136.JPG
منطقه ییلاقی باتابات نخجوان Batabat Goli Nakhjavan - شهریور 861001 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_135.JPG
باتابات نخجوان Batabat Goli Nakhjavan - شهریور 86944 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_134.JPG
دریاچه باتابات نخجوان Batabat Goli Nakhjavan - شهریور 86885 بازدیددر بالای کوه استراحتگاه سلطنتی سران جمهوری آذربایجان قرار دارد.Ali Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_133.JPG
باتابات نخجوان Batabat Nakhjavan - شهریور 86828 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_132.jpg
منطقه ییلاقی باتابات نخجوان Batabat Goli Nakhjavan - شهریور 86730 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_130_1.jpg
منطقه ییلاقی باتابات نخجوان Batabat Goli Nakhjavan - شهریور 86750 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_129_2.JPG
منطقه ییلاقی باتابات نخجوان Batabat Goli Nakhjavan - شهریور 86684 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_129_1.JPG
منطقه ییلاقی باتابات نخجوان Batabat Goli Nakhjavan - شهریور 86679 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_128.JPG
منطقه ییلاقی باتابات نخجوان Batabat Goli Nakhjavan - شهریور 86709 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_127.JPG
منطقه ییلاقی باتابات نخجوان Batabat Goli Nakhjavan - شهریور 86649 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_126.JPG
منطقه ییلاقی باتابات نخجوان Batabat Goli Nakhjavan - شهریور 86696 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_125.JPG
منطقه ییلاقی باتابات نخجوان Batabat Goli Nakhjavan - شهریور 86588 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_100.JPG
منطقه ییلاقی باتابات نخجوان Batabat Goli Nakhjavan - شهریور 86591 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_098_1.JPG
منطقه ییلاقی باتابات نخجوان Batabat Goli Nakhjavan - شهریور 86597 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_098.JPG
منطقه ییلاقی باتابات نخجوان - شهریور 86546 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_097.JPG
منطقه ییلاقی باتابات نخجوان - شهریور 86534 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_096.JPG
در مسیر منطقه ییلاقی باتابات نخجوان - شهریور 86518 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_072.jpg
موزه تاریخ جمهوری آذربایجان - شهریور 86582 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_068.jpg
موزه تاریخ جمهوری آذربایجان - شهریور 86660 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_037.jpg
مرکز تجارت شهر نخجوان - شهریور 86647 بازدیدAli Sadeghi
Mojez_cheshme_91_4_25_238.JPG
ماهی کباب در کنار دریاچه198 بازدیدAli Sadeghi
Mojez_cheshme_91_4_25_236.JPG
ناهار در کنار دریاچه221 بازدیدAli Sadeghi
MESR1387_05.jpg
جندق خانه محلی بازسازی شده404 بازدیدmorteza
MESR1387_04.jpg
جندق خانه محلی بازسازی شده343 بازدیدmorteza
MESR1387_01.jpg
آب انبار شهر خور690 بازدیدmorteza
Lazor_Neshel_90_4_3__143.jpg
لزور به نشل394 بازدیدخداحافظی از ساکنین مهمان نواز نشل برای فراهم آوردن یک شب اقامت - غذا و صبحانه - تلفن
موبایل در نشل آنتن نمی دهد
Ali Sadeghi
Lazor_Neshel_90_4_3__142.jpg
لزور به نشل435 بازدیداقامت شبانه و مهمان نوازی یکی از اهالی خوب نشلAli Sadeghi
Lazor_Neshel_90_4_3__123.jpg
لزور به نشل348 بازدیدAli Sadeghi
Khozestan_86_513.JPG
لرستان بهمن 86420 بازدیدعکس یادگاری در کنار قلعه فلک افلاک
این قلعه روزهای دوشنبه تعطیل است با مساعدت مسئولین امکان بازدید به تیم داده شد
Ali Sadeghi
Khozestan_86_510.JPG
لرستان بهمن 86379 بازدیدقلعه فلک افلاک و بازدید تیم از آن Ali Sadeghi
Khozestan_86_505.JPG
لرستان بهمن 86385 بازدیدقلعه فلک افلاک Ali Sadeghi
Khozestan_86_499.JPG
لرستان بهمن 86395 بازدیدنمایی عمومی شهر خرم آباد از بالای قلعه فلک افلاک Ali Sadeghi
Khozestan_86_492.JPG
لرستان339 بازدیدتابلو اطلاعات درباره پیشینه تاریخی قلعه فلک افلاک Ali Sadeghi
Khozestan_86_491.JPG
لرستان334 بازدیدورودی قلعه زیبای فلک افلاک Ali Sadeghi
Istanbul__91_6_1__231.jpg
ماهی کباب مقابل امینومی239 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul__91_6_1__217.jpg
خیابون لوکس بغداد در بخش آسیایی استانول98 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul__91_6_1__086.jpg
بازار رمضان استانبول74 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul_90__586.jpg
مرز بازرگان - از ترکیه294 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul_90__518.jpg
بازار سنتی استانبول303 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul_90__515.jpg
بازار سنتی استانبول6301 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul_90__512.jpg
بازار سنتی استانبول3242 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul_90__497.jpg
حاشیه بازار سنتی استانبول3228 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul_90__485.jpg
دونر کباب غذای ارزان وخوشمزه سر بازار3234 بازدیدقیمت یک پرس دونر در حدود 5 لیر یا 4 هزار تومانAli Sadeghi
Istanbul_90__484.jpg
ورودی بازار سنتی استانبول3226 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul_90__469.jpg
زشت و زیبا - مدرن و فرسوده312 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul_90__351.jpg
مسجد در کنار دلما باغچه334 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul_90__181.jpg
خیابان استقلال-استانبول373 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul_90__179.jpg
خیابان استقلال-استانبول418 بازدیدیکی خیابانهای معروف -شلوغ -پر رونق با فروشگاها و رستورنهای فراوان برای هر بودجه وسلیقهAli Sadeghi
Istanbul_90__147.jpg
مقابل کاخ دلماباغچه343 بازدیدAli Sadeghi
FR920227,_182,_Taleghan.jpg
روستای زیبای هرنج223 بازدیدعکس از کیوان کدیریAli Sadeghi
FR920227,_164,_Taleghan.jpg
روستای زیبای هرنج202 بازدیدعکس از کیوان کدیریAli Sadeghi
FR920227,_046,_Taleghan.jpg
روستای زیبای هرنج164 بازدیدعکس از کیوان کدیریAli Sadeghi
FR920227,_025,_Taleghan.jpg
روستای زیبای هرنج130 بازدیدعکس از کیوان کدیریAli Sadeghi
FR920227,_011,_Taleghan.jpg
طبیعت هرنج133 بازدیدعکس از کیوان کدیریAli Sadeghi
FR910727,_KelarDasht-123.JPG
پناهگاه کلاردشت69 بازدیدجوجه کباب در هوای مطبوع پاییزی رودبارک کلاردشت
عکس از کیوان کدیری
Ali Sadeghi
Elitl_90_4_17__005.jpg
جاده چالوس به الیت337 بازدیدسربالایی شیب دار به سمت الیت Ali Sadeghi
DSC06940.JPG
باغات ارجمند129 بازدیدعکس از حمید مصطفاییAli Sadeghi
DSC06931.JPG
باغات ارجمند174 بازدیدعکس از حمید مصطفاییAli Sadeghi
DSC06902.JPG
باغات ارجمند178 بازدیدعکس از حمید مصطفاییAli Sadeghi
DSC06883.JPG
باغات ارجمند174 بازدیدعکس از حمید مصطفاییAli Sadeghi
baku_65.JPG
نقشه باکو جمهوری آذربایجان661 بازدیدmorteza
baku_64.JPG
باکو جمهوری آذربایجان543 بازدیدmorteza
baku_63.JPG
باکو جمهوری آذربایجان441 بازدیدmorteza
baku_62.JPG
باکو جمهوری آذربایجان408 بازدیدmorteza
baku_60.JPG
باکو جمهوری آذربایجان408 بازدیدmorteza
baku_58.JPG
متروباکو جمهوری آذربایجان506 بازدیدmorteza
baku_57.JPG
باکو جمهوری آذربایجان491 بازدیدداخل قلعه دختر یا گیز قلعسی morteza
baku_56.JPG
شاماخی506 بازدیدmorteza
baku_55.JPG
باکو جمهوری آذربایجان482 بازدیدmorteza
baku_54.JPG
باکو جمهوری آذربایجان616 بازدیدmorteza
baku_51.JPG
باکو جمهوری آذربایجان411 بازدیدmorteza
baku_50.JPG
باکو جمهوری آذربایجان373 بازدیدmorteza
baku_49.JPG
آتشکده باکو422 بازدیداین ماکت ها افرادی را نشان می دهد که زجر می کشیدند تا گناهانشان از بین برود morteza
baku_48.JPG
آتشکده باکو392 بازدیدmorteza
baku_47.JPG
باکو جمهوری آذربایجان383 بازدیدmorteza
baku_46.JPG
باکو جمهوری آذربایجان365 بازدیدmorteza
baku_45.JPG
باکو جمهوری آذربایجان463 بازدیداز پیشکسوتان دوچرخه سواری آذزبایجان morteza
baku_44.JPG
باکو جمهوری آذربایجان444 بازدیدmorteza
baku_43.JPG
باکو جمهوری آذربایجان347 بازدیدmorteza
baku_41.JPG
باکو جمهوری آذربایجان356 بازدیدmorteza
baku_40.JPG
باکو جمهوری آذربایجان339 بازدیدmorteza
214 تصویر در 3 صفحه 1