دوچرخه سواری کوهستان-تورهاي دوچرخه سواري

آلبوم تورهاي دوچرخه سواري باشگاه گشتا

نتیجه جستجوی تصاویر - "اوبن"
oben_90_6_10__064.jpg
آبشار اوبن631 بازدیددر کنار آبشار اوبن بعد از 8 ساعت دوچرخه سواری در ارتفاع 1700 متری
حدود 40 کیلومتر دوچرخه سواری در مسیری که ارتفاع ابتدا و انتهای آن یکی بود ولی به مانند ضربان قلب در فرود و صعود های متوالی بودیم
عکس از جواد مجاوریان
Ali Sadeghi
oben_90_6_10__063.jpg
آبشار اوبن577 بازدیدآبشار اوبنAli Sadeghi
oben_90_6_10__049.jpg
آبشار اوبن544 بازدیدAli Sadeghi
oben_90_6_10__030.jpg
آبشار اوبن552 بازدیدAli Sadeghi
oben_90_6_10__026.jpg
آبشار اوبن 640 بازدیدعکس از جواد مجاوریانAli Sadeghi
oben_90_6_10__022.jpg
آبشار اوبن 537 بازدیدبرگ های بزرگ جنگلیAli Sadeghi
6 تصویر در 1 صفحه