دوچرخه سواری کوهستان-تورهاي دوچرخه سواري

آلبوم تورهاي دوچرخه سواري باشگاه گشتا

نتیجه جستجوی تصاویر - "اسفند"
Sohanak86_12_17_025.JPG
دره سوهانک یک روز زمستانی با هوای دلپذیر512 بازدیدAli Sadeghi
Sohanak86_12_17_020.JPG
کوهستان مشرف به تهران از سوهانک458 بازدیدAli Sadeghi
Sohanak86_12_17_019.JPG
کوهستان مشرف به تهران از سوهانک522 بازدیدAli Sadeghi
Sohanak86_12_17_016.JPG
تیم دوچرخه سواری در منطقه سوهانک592 بازدیدAli Sadeghi
Sohanak86_12_17_014.JPG
سوهانک دوچرخه سواری از چشمه498 بازدیدAli Sadeghi
Sohanak86_12_17_011.JPG
چشمه سوهانک563 بازدیدAli Sadeghi
Sohanak86_12_17_010.JPG
تیم در کنار چشمه سوهانک598 بازدیدAli Sadeghi
Sohanak86_12_17_007.JPG
چشم انداز دماوند و لواسانات و دریاچه سد لتیان509 بازدیدAli Sadeghi
Sohanak86_12_17_003.JPG
تیم دوچرخه سواری در مسیر درختکاری منطقه سوهانک743 بازدیدAli Sadeghi
MianKale86_12_8_196.jpg
لاک پشت در برکه های میانکاله379 بازدیدAli Sadeghi
MianKale86_12_8_178.JPG
طبیعت زیبای میانکاله475 بازدیدAli Sadeghi
MianKale86_12_8_174.JPG
پلیکان سواحل میانکاله442 بازدیدAli Sadeghi
MianKale86_12_8_165.JPG
سواحل طلایی میانکاله423 بازدیدAli Sadeghi
MianKale86_12_8_142.JPG
سواحل دریای خزر میانکاله429 بازدیدAli Sadeghi
MianKale86_12_8_133.JPG
میان قلعه554 بازدیدکشیدن نمایشی مینی بوس Ali Sadeghi
MianKale86_12_8_116_1.JPG
تفدیرنامه باشگاه اسپهبد خورشید به باشگاه گشتا357 بازدیدAli Sadeghi
MianKale86_12_8_115.JPG
میان قلعه389 بازدیدAli Sadeghi
MianKale86_12_8_114_1.JPG
میان قلعه376 بازدیدAli Sadeghi
MianKale86_12_8_105.JPG
میان قلعه363 بازدیدAli Sadeghi
MianKale86_12_8_082.JPG
میان قلعه330 بازدیدAli Sadeghi
MianKale86_12_8_073.JPG
بزغاله در میانکاله383 بازدیدAli Sadeghi
MianKale86_12_8_070.jpg
یک گله بزغاله در اطراف دوچرخه ها376 بازدیدAli Sadeghi
MianKale86_12_8_061.JPG
اسکورت تیم توسط موتور345 بازدیدمیانکالهAli Sadeghi
MianKale86_12_8_053.JPG
گاومیش387 بازدیدAli Sadeghi
MianKale86_12_8_049.JPG
برکه های متعدد میانکاله360 بازدیدAli Sadeghi
MianKale86_12_8_042.JPG
میانکاله362 بازدیدAli Sadeghi
MianKale86_12_8_040.jpg
اسب های وحشی میانکاله357 بازدیدAli Sadeghi
MianKale86_12_8_037.JPG
سواحل دریای خزر میانکاله371 بازدیدAli Sadeghi
MianKale86_12_8_030.JPG
سواحل دریای خزر383 بازدیدAli Sadeghi
MianKale86_12_8_028.JPG
سواحل دریای خزر349 بازدیدمیانکاله Ali Sadeghi
MianKale86_12_8_022.JPG
میانکاله330 بازدیددوچرخه سواری در سرزمین پوشیده از چمن Ali Sadeghi
MianKale86_12_8_018.jpg
میانکاله356 بازدیدبقایای خانه قدیمی به سبک کاروانسراهای صفویAli Sadeghi
MianKale86_12_8_013.JPG
میانکاله366 بازدیدپارچه نویسی خوش آمد از باشگاه گشتا توسط باشگاه اسپهبد خورشید بهشهرAli Sadeghi
MianKale86_12_8_003.JPG
میانکاله342 بازدیدAli Sadeghi
GasrBahram_86_12_3_056.JPG
رودخانه فصلی نزدیک مبارکه321 بازدیدAli Sadeghi
GasrBahram_86_12_3_054.JPG
قصر بهرام در پارک ملی کویر300 بازدیدحاشیه سیاه کوه Ali Sadeghi
GasrBahram_86_12_3_050.JPG
قصر بهرام در پارک ملی کویر482 بازدیدمقابل کاروانسرای قصر بهرامAli Sadeghi
GasrBahram_86_12_3_043.JPG
بر بام کاروانسرا قصر بهرام544 بازدیدقصر بهرام Ali Sadeghi
GasrBahram_86_12_3_040.JPG
قصر بهرام اسفند 86390 بازدیدقصر بهرام محوطه حیاط آن و گروه دانشجویی از دانشگاه آزاد گرمسارAli Sadeghi
GasrBahram_86_12_3_036.JPG
قصر بهرام در پارک ملی کویر397 بازدیدحیاط کاروانسراAli Sadeghi
GasrBahram_86_12_3_033.JPG
قصر بهرام در پارک ملی کویر342 بازدیدتابلو کاروانسرای عین الرشیدAli Sadeghi
GasrBahram_86_12_3_030.JPG
دور نمایی کاروانسرای قصر بهرام371 بازدیدهوای گرم در کویر در اوایل اسفند 86Ali Sadeghi
GasrBahram_86_12_3_023.JPG
در مسیر کاروانسرا قصر بهرام387 بازدیدAli Sadeghi
GasrBahram_86_12_3_020.JPG
قصر بهرام در پارک ملی کویر358 بازدیدهوای بهاری کویر Ali Sadeghi
GasrBahram_86_12_3_014.JPG
در مسیر کاروانسرا قصر بهرام366 بازدیدامسال برای ورود به پارک ملی کویر کنترل مجوز از طرف محیط بانی و سپاه نیز داشتیم که دوستان بدون مجوز امکان ورود را به هیچ وجه نخواهند داشتAli Sadeghi
GasrBahram_86_12_3_006.JPG
پارک ملی کویر362 بازدیدکویر قصر بهرامAli Sadeghi
46 تصویر در 1 صفحه