دوچرخه سواری کوهستان-تورهاي دوچرخه سواري

آلبوم تورهاي دوچرخه سواري باشگاه گشتا

نتیجه جستجوی تصاویر - "استانبول"
Istanbul__91_6_1__755.jpg
استانبول 100 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul__91_6_1__720.jpg
فروشگاه مجهز لوازم ورزشی با قسمت مجهز لوازم دوچرخه160 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul__91_6_1__713.jpg
فروشگاه مجهز لوازم ورزشی با قسمت مجهز لوازم دوچرخه158 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul__91_6_1__698.jpg
میدان ماهی استانبول140 بازدیداین میدان با رستوران های فروان در اطرافش شبها حال و هوای خاصی داردAli Sadeghi
Istanbul__91_6_1__681.jpg
ماکت فرودگاه استانبول در پارک مینیاتورک133 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul__91_6_1__464.jpg
استانبول 100 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul__91_6_1__453.jpg
مقابل مسجد سلطان احمد94 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul__91_6_1__390.jpg
یکی از مراکز خرید لوکس استانبول126 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul__91_6_1__381.jpg
یکی از مراکز خرید لوکس استانبول90 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul__91_6_1__369.jpg
برج های استانبول70 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul__91_6_1__367.jpg
مقابل یکی از مراکز خرید لوکس استانبول75 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul__91_6_1__249.jpg
استانبول در شب238 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul__91_6_1__149.jpg
جزایر حاشیه استانبول69 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul__91_6_1__138.jpg
چشم انداز زیبای از استانبول64 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul__91_6_1__048.jpg
مرمر فروم مرکز خرید66 بازدیدمرکز خریدی با صدها برند مختلف البته با تخفیف (ایندریم ) به مناسبت ماه رمضان Ali Sadeghi
Istanbul__91_6_1__029.jpg
مقابل کاخ توپکاپی75 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul__91_6_1__021.jpg
مقابل هتلی در استانبول314 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul__91_6_1__020.jpg
دوچرخه سواری طلوع آفتاب در خیابان آکسارا128 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul_90__531.jpg
از پشت بام هتل محل اقامت تیم استانبول287 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul_90__518.jpg
بازار سنتی استانبول303 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul_90__515.jpg
بازار سنتی استانبول6301 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul_90__512.jpg
بازار سنتی استانبول3242 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul_90__504.jpg
مسیر تراموا -مقابل مسجد ایاصوفیا-بافت توریستی شهر3221 بازدیداین خیابانهای در هنگامی که تراموا نمی گذر محل تردد ماشین ها و اتوبوس ها می باشد- تراموا که می رسد باصدای زنگش باید بلافاصله مسیر را خالی کنند- بارها با دوچرخه از این مسیر می گذشتیم و هیجان رسیدن یک تراموا را داشتیم به خصوص اگر از هر دو جهت می آمد باید به پیاده رو پناه می بردیم-خلاصه در این مسیر همواره باید گوش بزنگ بودAli Sadeghi
Istanbul_90__497.jpg
حاشیه بازار سنتی استانبول3228 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul_90__484.jpg
ورودی بازار سنتی استانبول3226 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul_90__438.jpg
حاشیه دیوار تاریخی شهر3204 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul_90__423.jpg
دیوار تاریخی شهر استانبول 3210 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul_90__408.jpg
عمده فروشی های استانبول3222 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul_90__389.jpg
خیابان استقلال در شب326 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul_90__382.jpg
گل فروش کنار میدان تقسیم312 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul_90__375.jpg
هتل هیلتون342 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul_90__370.jpg
نمایندگی فروش دوچرخه اسپشیال با پیست انتخاب دوچرخه349 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul_90__353.jpg
یکی از خیابانهای سنتی استانبول320 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul_90__328.jpg
هتل های جزیره بیوک آدا357 بازدیدجزیره درشکه و دوچرخه-جزیره بدون ماشینAli Sadeghi
Istanbul_90__297.jpg
بیوک آدا332 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul_90__228.jpg
ارتفاعات منتهی به سواحل دریای سیاه306 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul_90__181.jpg
خیابان استقلال-استانبول373 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul_90__179.jpg
خیابان استقلال-استانبول418 بازدیدیکی خیابانهای معروف -شلوغ -پر رونق با فروشگاها و رستورنهای فراوان برای هر بودجه وسلیقهAli Sadeghi
Istanbul_90__170.jpg
میدان تقسیم-استانبول357 بازدیدپلیس ضد شورشAli Sadeghi
Istanbul_90__167.jpg
میدان تقسیم-استانبول343 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul_90__166.jpg
میدان تقسیم350 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul_90__150.jpg
خیابان مقابل دلما باغچه323 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul_90__136.jpg
ماهی در رستورانهای زیر پل ماهی گیران326 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul_90__131.jpg
استانبول-پلمملو از افراد در حال ماهی گیری318 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul_90__125.jpg
مقابل کاخ توپکاپی334 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul_90__124.jpg
گل بر بلندای دیوار کاخ توپکاپی311 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul_90__120.jpg
کاخ توپکاپی303 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul_90__110.jpg
کاخ توپکاپی - استانبول331 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul_90__108.jpg
کاخ توپکاپی - استانبول325 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul_90__093.jpg
کاخ توپکاپی - استانبول321 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul_90__091.jpg
تنگه بسفر از کاخ توپکاپی - استانبول298 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul_90__075.jpg
ورودی کاخ توپکاپی298 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul_90__068.jpg
ایاصوفیا تا توپکاپی295 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul_90__045.jpg
مقابل مسجد سلطان احمد319 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul_90__025.jpg
خیابان لال الی استانبول310 بازدیدAli Sadeghi
20110604281.jpg
میدان ماهی استانبول و رستورانهایش296 بازدیدAli Sadeghi
20110604278.jpg
میدان ماهی استانبول -در شب یک روز تعطیل با رستورانهای چند طبقه و پر تعداد308 بازدیدAli Sadeghi
1390istanbul_58.jpg
دوچرخه سواری استانبول 2186 بازدیدmorteza
1390istanbul_57.jpg
دوچرخه سواری استانبول 2197 بازدیدmorteza
1390istanbul_56.jpg
دوچرخه سواری استانبول 2193 بازدیدmorteza
1390istanbul_55.jpg
دوچرخه سواری استانبول 2190 بازدیدmorteza
1390istanbul_54.jpg
دوچرخه سواری استانبول 2188 بازدیدmorteza
1390istanbul_53.jpg
دوچرخه سواری استانبول 2131 بازدیدmorteza
1390istanbul_52.jpg
دوچرخه سواری استانبول 2195 بازدیدmorteza
1390istanbul_51.jpg
دوچرخه سواری استانبول 3933 بازدیدmorteza
1390istanbul_50.jpg
دوچرخه سواری استانبول 329 بازدیدmorteza
1390istanbul_49.jpg
دوچرخه سواری استانبول 344 بازدیدmorteza
1390istanbul_48.jpg
دوچرخه سواری استانبول 318 بازدیدmorteza
1390istanbul_47.jpg
دوچرخه سواری استانبول 333 بازدیدmorteza
1390istanbul_46.jpg
دوچرخه سواری استانبول 361 بازدیدmorteza
1390istanbul_45.jpg
دوچرخه سواری استانبول 331 بازدیدmorteza
1390istanbul_44.jpg
دوچرخه سواری استانبول 357 بازدیدmorteza
1390istanbul_43.jpg
دوچرخه سواری استانبول 367 بازدیدmorteza
1390istanbul_42.jpg
دوچرخه سواری استانبول 2111 بازدیدmorteza
1390istanbul_41.jpg
دوچرخه سواری استانبول 2139 بازدیدmorteza
1390istanbul_40.jpg
دوچرخه سواری استانبول 325 بازدیدmorteza
1390istanbul_39.jpg
دوچرخه سواری استانبول 337 بازدیدmorteza
1390istanbul_38.jpg
دوچرخه سواری استانبول 395 بازدیدmorteza
1390istanbul_37.jpg
دوچرخه سواری استانبول 349 بازدیدmorteza
1390istanbul_36.jpg
دوچرخه سواری استانبول 334 بازدیدmorteza
1390istanbul_35.jpg
دوچرخه سواری استانبول 359 بازدیدmorteza
1390istanbul_34.jpg
دوچرخه سواری استانبول 371 بازدیدmorteza
1390istanbul_33.jpg
دوچرخه سواری استانبول 350 بازدیدmorteza
1390istanbul_32.jpg
دوچرخه سواری استانبول 369 بازدیدmorteza
1390istanbul_31.jpg
دوچرخه سواری استانبول 336 بازدیدmorteza
1390istanbul_30.jpg
دوچرخه سواری استانبول 323 بازدیدmorteza
1390istanbul_29.jpg
دوچرخه سواری استانبول 393 بازدیددوچرخه سواری استانبول morteza
1390istanbul_28.jpg
دوچرخه سواری استانبول 312 بازدیدmorteza
1390istanbul_27.jpg
دوچرخه سواری استانبول 310 بازدیدmorteza
1390istanbul_26.jpg
دوچرخه سواری استانبول 329 بازدیدmorteza
1390istanbul_25.jpg
دوچرخه سواری استانبول 365 بازدیدmorteza
1390istanbul_24.jpg
دوچرخه سواری استانبول 364 بازدیدmorteza
1390istanbul_23.jpg
دوچرخه سواری استانبول 345 بازدیدmorteza
1390istanbul_22.jpg
دوچرخه سواری استانبول 321 بازدیدmorteza
1390istanbul_21.jpg
دوچرخه سواری استانبول 334 بازدیدmorteza
1390istanbul_20.jpg
دوچرخه سواری استانبول 305 بازدیدmorteza
1390istanbul_19.jpg
دوچرخه سواری استانبول 310 بازدیدmorteza
1390istanbul_18.jpg
دوچرخه سواری استانبول 317 بازدیدmorteza
1390istanbul_17.jpg
دوچرخه سواری استانبول 350 بازدیدmorteza
1390istanbul_16.jpg
دوچرخه سواری استانبول 372 بازدیدmorteza
115 تصویر در 2 صفحه 1