دوچرخه سواری کوهستان-تورهاي دوچرخه سواري

آلبوم تورهاي دوچرخه سواري باشگاه گشتا

نتیجه جستجوی تصاویر - "اس"
zR900402-Lazour,_Neshel,_Panjab-117.jpg
لزور به نشل و پنجاب389 بازدیدمشخاصت کل مسیر در جی پی اسAli Sadeghi
Yazd_Qeshm__91_11_12__054.JPG
اقمت شبانه در ساحل بندر عباس در هوای مطبوع و کمی گرم بهمن ماه 48 بازدیدAli Sadeghi
Sohanak86_12_17_025.JPG
دره سوهانک یک روز زمستانی با هوای دلپذیر512 بازدیدAli Sadeghi
Sohanak86_12_17_020.JPG
کوهستان مشرف به تهران از سوهانک458 بازدیدAli Sadeghi
Sohanak86_12_17_019.JPG
کوهستان مشرف به تهران از سوهانک522 بازدیدAli Sadeghi
Sohanak86_12_17_016.JPG
تیم دوچرخه سواری در منطقه سوهانک592 بازدیدAli Sadeghi
Sohanak86_12_17_014.JPG
سوهانک دوچرخه سواری از چشمه498 بازدیدAli Sadeghi
Sohanak86_12_17_011.JPG
چشمه سوهانک563 بازدیدAli Sadeghi
Sohanak86_12_17_010.JPG
تیم در کنار چشمه سوهانک598 بازدیدAli Sadeghi
Sohanak86_12_17_007.JPG
چشم انداز دماوند و لواسانات و دریاچه سد لتیان509 بازدیدAli Sadeghi
Sohanak86_12_17_003.JPG
تیم دوچرخه سواری در مسیر درختکاری منطقه سوهانک743 بازدیدAli Sadeghi
qeshm86_19.JPG
استاره یا دره ستارگان372 بازدیدmorteza
Pakabod_87_4_14_181.JPG
دشت زیبای چهل چشمه تیر 87432 بازدیدگله اسب وحشی در حال چرا Ali Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_129.JPG
منطقه ییلاقی باتابات نخجوان Batabat Goli Nakhjavan - شهریور 86737 بازدیدAli Sadeghi
MianKale86_12_8_196.jpg
لاک پشت در برکه های میانکاله379 بازدیدAli Sadeghi
MianKale86_12_8_178.JPG
طبیعت زیبای میانکاله475 بازدیدAli Sadeghi
MianKale86_12_8_174.JPG
پلیکان سواحل میانکاله442 بازدیدAli Sadeghi
MianKale86_12_8_165.JPG
سواحل طلایی میانکاله423 بازدیدAli Sadeghi
MianKale86_12_8_142.JPG
سواحل دریای خزر میانکاله429 بازدیدAli Sadeghi
MianKale86_12_8_133.JPG
میان قلعه554 بازدیدکشیدن نمایشی مینی بوس Ali Sadeghi
MianKale86_12_8_116_1.JPG
تفدیرنامه باشگاه اسپهبد خورشید به باشگاه گشتا357 بازدیدAli Sadeghi
MianKale86_12_8_115.JPG
میان قلعه389 بازدیدAli Sadeghi
MianKale86_12_8_114_1.JPG
میان قلعه376 بازدیدAli Sadeghi
MianKale86_12_8_105.JPG
میان قلعه363 بازدیدAli Sadeghi
MianKale86_12_8_082.JPG
میان قلعه330 بازدیدAli Sadeghi
MianKale86_12_8_073.JPG
بزغاله در میانکاله383 بازدیدAli Sadeghi
MianKale86_12_8_070.jpg
یک گله بزغاله در اطراف دوچرخه ها376 بازدیدAli Sadeghi
MianKale86_12_8_061.JPG
اسکورت تیم توسط موتور345 بازدیدمیانکالهAli Sadeghi
MianKale86_12_8_053.JPG
گاومیش387 بازدیدAli Sadeghi
MianKale86_12_8_049.JPG
برکه های متعدد میانکاله360 بازدیدAli Sadeghi
MianKale86_12_8_042.JPG
میانکاله362 بازدیدAli Sadeghi
MianKale86_12_8_040.jpg
اسب های وحشی میانکاله357 بازدیدAli Sadeghi
MianKale86_12_8_037.JPG
سواحل دریای خزر میانکاله371 بازدیدAli Sadeghi
MianKale86_12_8_030.JPG
سواحل دریای خزر383 بازدیدAli Sadeghi
MianKale86_12_8_028.JPG
سواحل دریای خزر349 بازدیدمیانکاله Ali Sadeghi
MianKale86_12_8_022.JPG
میانکاله330 بازدیددوچرخه سواری در سرزمین پوشیده از چمن Ali Sadeghi
MianKale86_12_8_018.jpg
میانکاله356 بازدیدبقایای خانه قدیمی به سبک کاروانسراهای صفویAli Sadeghi
MianKale86_12_8_013.JPG
میانکاله366 بازدیدپارچه نویسی خوش آمد از باشگاه گشتا توسط باشگاه اسپهبد خورشید بهشهرAli Sadeghi
MianKale86_12_8_003.JPG
میانکاله342 بازدیدAli Sadeghi
MESR1387_14.jpg
استخوانهای شتر در روستای مصر395 بازدیدmorteza
Lazor_Neshel_90_4_3__205.jpg
لزور به نشل و پنجاب365 بازدیدباغهای گیلاس نشلAli Sadeghi
Lasem_92_3_10__074.jpg
لاسم 94 بازدیدAli Sadeghi
Lasem_92_3_10__070.jpg
لاسم 119 بازدیدAli Sadeghi
Lasem_92_3_10__067.jpg
لاسم 100 بازدیدAli Sadeghi
Lasem_92_3_10__055.jpg
لاسم 102 بازدیدAli Sadeghi
Lasem_92_3_10__039.jpg
لاسم 91 بازدیدAli Sadeghi
Lasem_92_3_10__028.jpg
لاسم 107 بازدیدAli Sadeghi
Lasem_92_3_10__013.jpg
لاسم 97 بازدیدAli Sadeghi
Lasem_92_3_10__009.jpg
لاسم 99 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul__91_6_1__755.jpg
استانبول 100 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul__91_6_1__720.jpg
فروشگاه مجهز لوازم ورزشی با قسمت مجهز لوازم دوچرخه160 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul__91_6_1__713.jpg
فروشگاه مجهز لوازم ورزشی با قسمت مجهز لوازم دوچرخه158 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul__91_6_1__698.jpg
میدان ماهی استانبول140 بازدیداین میدان با رستوران های فروان در اطرافش شبها حال و هوای خاصی داردAli Sadeghi
Istanbul__91_6_1__681.jpg
ماکت فرودگاه استانبول در پارک مینیاتورک133 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul__91_6_1__464.jpg
استانبول 100 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul__91_6_1__453.jpg
مقابل مسجد سلطان احمد94 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul__91_6_1__390.jpg
یکی از مراکز خرید لوکس استانبول126 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul__91_6_1__381.jpg
یکی از مراکز خرید لوکس استانبول90 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul__91_6_1__369.jpg
برج های استانبول70 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul__91_6_1__367.jpg
مقابل یکی از مراکز خرید لوکس استانبول75 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul__91_6_1__249.jpg
استانبول در شب238 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul__91_6_1__149.jpg
جزایر حاشیه استانبول69 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul__91_6_1__138.jpg
چشم انداز زیبای از استانبول64 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul__91_6_1__048.jpg
مرمر فروم مرکز خرید66 بازدیدمرکز خریدی با صدها برند مختلف البته با تخفیف (ایندریم ) به مناسبت ماه رمضان Ali Sadeghi
Istanbul__91_6_1__029.jpg
مقابل کاخ توپکاپی75 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul__91_6_1__021.jpg
مقابل هتلی در استانبول314 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul__91_6_1__020.jpg
دوچرخه سواری طلوع آفتاب در خیابان آکسارا128 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul_90__531.jpg
از پشت بام هتل محل اقامت تیم استانبول287 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul_90__518.jpg
بازار سنتی استانبول303 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul_90__515.jpg
بازار سنتی استانبول6301 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul_90__512.jpg
بازار سنتی استانبول3242 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul_90__504.jpg
مسیر تراموا -مقابل مسجد ایاصوفیا-بافت توریستی شهر3221 بازدیداین خیابانهای در هنگامی که تراموا نمی گذر محل تردد ماشین ها و اتوبوس ها می باشد- تراموا که می رسد باصدای زنگش باید بلافاصله مسیر را خالی کنند- بارها با دوچرخه از این مسیر می گذشتیم و هیجان رسیدن یک تراموا را داشتیم به خصوص اگر از هر دو جهت می آمد باید به پیاده رو پناه می بردیم-خلاصه در این مسیر همواره باید گوش بزنگ بودAli Sadeghi
Istanbul_90__497.jpg
حاشیه بازار سنتی استانبول3228 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul_90__484.jpg
ورودی بازار سنتی استانبول3226 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul_90__457.jpg
یک نمایندگی دیگر اسپشیال در حومه شهر استانبول369 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul_90__456.jpg
یک نمایندگی دیگر اسپشیال در حومه شهر استانبول340 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul_90__438.jpg
حاشیه دیوار تاریخی شهر3204 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul_90__423.jpg
دیوار تاریخی شهر استانبول 3210 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul_90__408.jpg
عمده فروشی های استانبول3222 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul_90__394.jpg
یکی از رستورانهای خیابان استقلال325 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul_90__389.jpg
خیابان استقلال در شب326 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul_90__382.jpg
گل فروش کنار میدان تقسیم312 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul_90__375.jpg
هتل هیلتون342 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul_90__370.jpg
نمایندگی فروش دوچرخه اسپشیال با پیست انتخاب دوچرخه349 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul_90__353.jpg
یکی از خیابانهای سنتی استانبول320 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul_90__328.jpg
هتل های جزیره بیوک آدا357 بازدیدجزیره درشکه و دوچرخه-جزیره بدون ماشینAli Sadeghi
Istanbul_90__297.jpg
بیوک آدا332 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul_90__228.jpg
ارتفاعات منتهی به سواحل دریای سیاه306 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul_90__181.jpg
خیابان استقلال-استانبول373 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul_90__179.jpg
خیابان استقلال-استانبول418 بازدیدیکی خیابانهای معروف -شلوغ -پر رونق با فروشگاها و رستورنهای فراوان برای هر بودجه وسلیقهAli Sadeghi
Istanbul_90__170.jpg
میدان تقسیم-استانبول357 بازدیدپلیس ضد شورشAli Sadeghi
Istanbul_90__167.jpg
میدان تقسیم-استانبول343 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul_90__166.jpg
میدان تقسیم350 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul_90__150.jpg
خیابان مقابل دلما باغچه323 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul_90__136.jpg
ماهی در رستورانهای زیر پل ماهی گیران326 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul_90__131.jpg
استانبول-پلمملو از افراد در حال ماهی گیری318 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul_90__125.jpg
مقابل کاخ توپکاپی334 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul_90__124.jpg
گل بر بلندای دیوار کاخ توپکاپی311 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul_90__120.jpg
کاخ توپکاپی303 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul_90__110.jpg
کاخ توپکاپی - استانبول331 بازدیدAli Sadeghi
244 تصویر در 3 صفحه 1