دوچرخه سواری کوهستان-تورهاي دوچرخه سواري

آلبوم تورهاي دوچرخه سواري باشگاه گشتا

نتیجه جستجوی تصاویر - "احمد-پوشش"
Istanbul_90__031.jpg
داخل مسجد سلطان احمد320 بازدیدبه هر فرد اعم از زن و مرد که وارد می شدند اگر دارای شلوارک یا پیراهن آستین حلقه ای داشتند یک شنل آبی برای پوشاندن می دادند- در این عکس شلوارک ها پوشیده شده استAli Sadeghi
1 تصویر در 1 صفحه