دوچرخه سواری کوهستان-تورهاي دوچرخه سواري

آلبوم تورهاي دوچرخه سواري باشگاه گشتا

نتیجه جستجوی تصاویر - "احمد"
Istanbul__91_6_1__061.jpg
وداع با رمضان 150 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul_90__056.jpg
بین سلطان احمد و ایاصوفیا303 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul_90__045.jpg
مقابل مسجد سلطان احمد319 بازدیدAli Sadeghi
Istanbul_90__031.jpg
داخل مسجد سلطان احمد320 بازدیدبه هر فرد اعم از زن و مرد که وارد می شدند اگر دارای شلوارک یا پیراهن آستین حلقه ای داشتند یک شنل آبی برای پوشاندن می دادند- در این عکس شلوارک ها پوشیده شده استAli Sadeghi
4 تصویر در 1 صفحه