دوچرخه سواری کوهستان-تورهاي دوچرخه سواري

آلبوم تورهاي دوچرخه سواري باشگاه گشتا

نتیجه جستجوی تصاویر - "آب"
zarin_dasht__90_7_25__090.jpg
انار صادراتی محمودآباد322 بازدیدAli Sadeghi
Pakabod_87_4_14_069.JPG
آبشار آب سفید تیر 87434 بازدیدAli Sadeghi
Pakabod_87_4_14_026.JPG
گذر از دشت لار دهنه خرسنگ تیر 1387608 بازدیدAli Sadeghi
Pakabod_87_4_14_025.JPG
گذر از دشت لار دهنه خرسنگ تیر 1387586 بازدیدAli Sadeghi
oben_90_6_10__064.jpg
آبشار اوبن631 بازدیددر کنار آبشار اوبن بعد از 8 ساعت دوچرخه سواری در ارتفاع 1700 متری
حدود 40 کیلومتر دوچرخه سواری در مسیری که ارتفاع ابتدا و انتهای آن یکی بود ولی به مانند ضربان قلب در فرود و صعود های متوالی بودیم
عکس از جواد مجاوریان
Ali Sadeghi
oben_90_6_10__063.jpg
آبشار اوبن577 بازدیدآبشار اوبنAli Sadeghi
oben_90_6_10__049.jpg
آبشار اوبن544 بازدیدAli Sadeghi
oben_90_6_10__030.jpg
آبشار اوبن552 بازدیدAli Sadeghi
oben_90_6_10__026.jpg
آبشار اوبن 640 بازدیدعکس از جواد مجاوریانAli Sadeghi
oben_90_6_10__022.jpg
آبشار اوبن 537 بازدیدبرگ های بزرگ جنگلیAli Sadeghi
oben_90_6_10__011.jpg
آبشار اوبن 505 بازدیدجنگل اوبن - بر سر یک دوراهی
عکس از جواد مجاوریان
Ali Sadeghi
Namarestagh_91_4_15_076.JPG
آبشار نمارستاق262 بازدیدAli Sadeghi
Namarestagh_91_4_15_073.JPG
آبشار نمارستاق177 بازدیدAli Sadeghi
Namarestagh_91_4_15_046.JPG
آبشار نمارستاق226 بازدیدAli Sadeghi
Namarestagh_91_4_15_038.JPG
آبشار نمارستاق205 بازدیدAli Sadeghi
Namarestagh_91_4_15_036.JPG
آبشار نمارستاق180 بازدیدAli Sadeghi
Namarestagh_91_4_15_031.JPG
آبشار نمارستاق175 بازدیدAli Sadeghi
miankale87_11.JPG
دوچرخه سواری در ساحل جنوبی میانکاله در آب514 بازدیدmorteza
miankale87_10.JPG
دوچرخه سواری در ساحل جنوبی میانکاله در آب578 بازدیدmorteza
miankale87_09.JPG
دوچرخه سواری در ساحل جنوبی میانکاله در آب819 بازدیدmorteza
miankale87_08.JPG
چاه آب میانکاله471 بازدیدmorteza
MESR1387_01.jpg
آب انبار شهر خور690 بازدیدmorteza
Khozestan_86_513.JPG
لرستان بهمن 86420 بازدیدعکس یادگاری در کنار قلعه فلک افلاک
این قلعه روزهای دوشنبه تعطیل است با مساعدت مسئولین امکان بازدید به تیم داده شد
Ali Sadeghi
Khozestan_86_510.JPG
لرستان بهمن 86379 بازدیدقلعه فلک افلاک و بازدید تیم از آن Ali Sadeghi
Khozestan_86_505.JPG
لرستان بهمن 86385 بازدیدقلعه فلک افلاک Ali Sadeghi
Khozestan_86_499.JPG
لرستان بهمن 86395 بازدیدنمایی عمومی شهر خرم آباد از بالای قلعه فلک افلاک Ali Sadeghi
Khozestan_86_492.JPG
لرستان339 بازدیدتابلو اطلاعات درباره پیشینه تاریخی قلعه فلک افلاک Ali Sadeghi
Khozestan_86_491.JPG
لرستان334 بازدیدورودی قلعه زیبای فلک افلاک Ali Sadeghi
Istanbul__91_6_1__132.jpg
یکی از چشمه های آب استانبول69 بازدیدAli Sadeghi
Gazo__91_6_10__061.jpg
آبشار گزو332 بازدیدتیم گشتا در کنار گشتا- برای رسیدن به آبشار نیم ساعت پیاده روی داشتیمAli Sadeghi
Gazo__91_6_10__056.jpg
شنا در آبشار گزو 294 بازدیدشنا اعضا تیم در پای آبشار در هوای گرم و مرطوب جنگلی رفتن زیر آب خنک آبشار و ضربات آب به مانند ماساژ یا حضور در جکوزی بودAli Sadeghi
Gazo__91_6_10__041.jpg
شنا در آبشار گزو 345 بازدیدAli Sadeghi
Gazo__91_6_10__034.jpg
آبشار حدود 40 متری گزو308 بازدیدآبشار در کم آبترین فصلAli Sadeghi
2012-04-27_0115.jpg
آبشار خطیرکوه103 بازدیدAli Sadeghi
2012-04-27_0110.jpg
آبشار خطیرکوه98 بازدیدAli Sadeghi
1389van__57.jpg
آبشار مرادیه 641 بازدیدmorteza
1389van__55.jpg
آبشار مرادیه 528 بازدیدmorteza
1389van__54.jpg
آبشار مرادیه 506 بازدیدmorteza
1389van__53.jpg
آبشار مرادیه 544 بازدیدmorteza
1389van__52.jpg
آبشار مرادیه 515 بازدیدmorteza
1389rahimmatinabad_24.jpg
کویر متین آباد488 بازدیدعکس از رحیم یوسفی morteza
1389rahimmatinabad_23.jpg
کویر متین آباد465 بازدیدعکس از رحیم یوسفی morteza
1389rahimmatinabad_22.jpg
کویر متین آباد490 بازدیدعکس از رحیم یوسفی morteza
1389rahimmatinabad_21.jpg
کویر متین آباد605 بازدیدعکس از رحیم یوسفی morteza
1389rahimmatinabad_20.jpg
کویر متین آباد365 بازدیدعکس از رحیم یوسفی morteza
1389rahimmatinabad_19.jpg
کویر متین آباد337 بازدیدعکس از رحیم یوسفی morteza
1389rahimmatinabad_18.jpg
کویر متین آباد338 بازدیدعکس از رحیم یوسفی morteza
1389rahimmatinabad_17.jpg
کویر متین آباد363 بازدیدعکس از رحیم یوسفی morteza
1389rahimmatinabad_16.jpg
کویر متین آباد469 بازدیدعکس از رحیم یوسفی morteza
1389rahimmatinabad_15.jpg
کویر متین آباد444 بازدیدعکس از رحیم یوسفی morteza
1389rahimmatinabad_14.jpg
کویر متین آباد447 بازدیدعکس از رحیم یوسفی morteza
1389rahimmatinabad_13.jpg
کویر متین آباد631 بازدیدعکس از رحیم یوسفی morteza
1389rahimmatinabad_12.jpg
کویر متین آباد484 بازدیدعکس از رحیم یوسفی morteza
1389rahimmatinabad_11.jpg
کویر متین آباد463 بازدیدعکس از رحیم یوسفی morteza
1389rahimmatinabad_10.jpg
کویر متین آباد329 بازدیدعکس از رحیم یوسفی morteza
1389rahimmatinabad_09.jpg
کویر متین آباد339 بازدیدعکس از رحیم یوسفی morteza
1389rahimmatinabad_08.jpg
کویر متین آباد339 بازدیدعکس از رحیم یوسفی morteza
1389rahimmatinabad_07.jpg
کویر متین آباد333 بازدیدعکس از رحیم یوسفی morteza
1389rahimmatinabad_06.jpg
کویر متین آباد314 بازدیدعکس از رحیم یوسفی morteza
1389rahimmatinabad_05.jpg
کویر متین آباد315 بازدیدعکس از رحیم یوسفی morteza
1389rahimmatinabad_04.jpg
کویر متین آباد325 بازدیدعکس از رحیم یوسفی morteza
1389rahimmatinabad_03.jpg
کویر متین آباد347 بازدیدعکس از رحیم یوسفی morteza
1389rahimmatinabad_02.jpg
کمپ متین آباد341 بازدیدعکس از رحیم یوسفی morteza
1389rahimmatinabad_01.jpg
متین آباد342 بازدیدعکس از رحیم یوسفی morteza
1389matinabad_39.jpg
متین آباد383 بازدیدmorteza
1389matinabad_38.jpg
متین آباد387 بازدیدmorteza
1389matinabad_37.jpg
متین آباد386 بازدیدmorteza
1389matinabad_36.jpg
متین آباد400 بازدیدmorteza
1389matinabad_35.jpg
متین آباد379 بازدیدmorteza
1389matinabad_34.jpg
متین آباد343 بازدیدmorteza
1389matinabad_33.jpg
متین آباد399 بازدیدروستای متین آباد در پسترین واحد مونولوژیک منطقه و در درون واحد ماسه ای QS(کواترنر sand) واقع گردیده است . این روستا در خط مقدم تعادل بین انسان وماسه است . نوار ماسه ای این منطقه جزئی از نواری است که در حد واسط بین دوپلایای دق سرخ زواره و دریاچه نمک قرار دارد .morteza
1389matinabad_32.jpg
متین آباد350 بازدیدmorteza
1389matinabad_31.jpg
متین آباد376 بازدیدmorteza
1389matinabad_30.jpg
کمپ متین آباد434 بازدیددر پروژه کمپ به آرامی پیشرفت کردیم . به منظور پیشگام بودن کمپ متین آباد در کشورباید تعدادی برنامه طبیعی به منظور حفظ محیط زیست درنظر می گرفتیم.
در ابتدای پروژه جهت ساختمان سازی باید خط برق می کشیدیم و هم اکنون مجهز به خط برق 250 کیلو وات فشار قوی هستیم.
morteza
1389matinabad_29.jpg
کمپ متین آباد368 بازدیددر طراحی و ساخت سازه های کمپ متین آباد ، موارد مختلفی در نظر گرفته و رعایت شده است. از اساسی ترین آنها میتوان به توجه مجدد به سبک معماری سنتی و بومی ایرانیان ساکن حاشیه کویر ،ترکیب این سبک معماری با طبیعت باز و دلگشای اطراف، تلاش در کاهش اثرات منفی سازه ها به طبیعت اطراف و مناظر طبیعی کوه و کویر نام برد.

احداث چادرها بدین سبک نیز به نوعی یاد آور طریقه سکونت مردمان عشایری حاشیه کویری و القا و احیای بادیه نشینی آنها میباشد.
morteza
1389matinabad_28.jpg
کمپ متین آباد354 بازدیدmorteza
1389matinabad_27.jpg
کمپ متین آباد337 بازدیدکشاورزی ارگانیک (آلی) همان کشاورزی سنتی است . ساده ترین راه استفاده از روشهای سنتی و احیاء آن٬ عدم استفاده از کودها و سموم شیمیایی در تولید محصولات اعم از گیاهی و دامی می باشد. ما مطلقا از کودها و سموم شیمیایی در فرآوری محصولات خود استفاده نمی کنیم . کشاورزي ارگانيک با اکولوژي هماهنگ است و باعث تثبيت بافت خاک، حفظ چرخه آب، چرخه کربن، چرخه مواد غذايي و آلودگي کمتر زمين وآب و هوا می گردد.morteza
1389matinabad_26.jpg
کمپ متین آباد358 بازدیدmorteza
1389matinabad_25.jpg
کمپ متین آباد332 بازدیدmorteza
1389matinabad_24.jpg
کمپ متین آباد339 بازدیدmorteza
1389matinabad_23.jpg
کمپ متین آباد387 بازدیدmorteza
1389matinabad_22.jpg
کمپ متین آباد335 بازدیدmorteza
1389matinabad_21.jpg
کمپ متین آباد331 بازدیدmorteza
1389matinabad_20.jpg
کمپ متین آباد304 بازدیدmorteza
1389matinabad_19.jpg
کمپ متین آباد330 بازدیدmorteza
1389matinabad_18.jpg
کمپ متین آباد-matinabad desert camp307 بازدیدMatin Abad is located on the border line of Iran Central Desert and has been geologically and environmentally affected by it.

You can find below a brief description of Iran Central Desert.
morteza
1389matinabad_17.jpg
کمپ متین آباد311 بازدیدmorteza
1389matinabad_16.jpg
کمپ متین آباد324 بازدیدmorteza
1389matinabad_15.jpg
کمپ متین آباد334 بازدیدmorteza
1389matinabad_14.jpg
کمپ متین آباد361 بازدیدmorteza
1389matinabad_13.jpg
کمپ متین آباد316 بازدیدmorteza
1389matinabad_12.jpg
کمپ متین آباد321 بازدیدmorteza
1389matinabad_11.jpg
کمپ متین آباد348 بازدیدmorteza
1389matinabad_10.jpg
کمپ متین آباد319 بازدیدmorteza
1389matinabad_09.jpg
کمپ متین آباد319 بازدیدmorteza
1389matinabad_08.jpg
کمپ متین آباد315 بازدیدmorteza
1389matinabad_07.jpg
کمپ متین آباد324 بازدیدmorteza
1389matinabad_06.jpg
کمپ متین آباد318 بازدیدmorteza
1389matinabad_05.jpg
کمپ متین آباد304 بازدیدmorteza
1389matinabad_04.jpg
کمپ متین آباد318 بازدیدmorteza
109 تصویر در 2 صفحه 1