دوچرخه سواری کوهستان-تورهاي دوچرخه سواري

آلبوم تورهاي دوچرخه سواري باشگاه گشتا

آخرین تصاویر - Ali Sadeghi
dwchrkhh.JPG
ماسوله 35 بازدیدAli Sadeghi22 ژوئیه 2014
Talesh92_3_15_388.JPG
37 بازدیدAli Sadeghi22 ژوئیه 2014
Talesh92_3_15_342.JPG
44 بازدیدAli Sadeghi22 ژوئیه 2014
Talesh92_3_15_326.JPG
47 بازدیدAli Sadeghi22 ژوئیه 2014
Talesh92_3_15_323.JPG
39 بازدیدAli Sadeghi22 ژوئیه 2014
Talesh92_3_15_299.JPG
33 بازدیدAli Sadeghi22 ژوئیه 2014
Talesh92_3_15_293.JPG
41 بازدیدAli Sadeghi22 ژوئیه 2014
Talesh92_3_15_288_1.JPG
33 بازدیدAli Sadeghi22 ژوئیه 2014
Talesh92_3_15_280.JPG
38 بازدیدAli Sadeghi22 ژوئیه 2014
Talesh92_3_15_276.JPG
38 بازدیدAli Sadeghi22 ژوئیه 2014
Talesh92_3_15_126.JPG
دشت گل در ارتفاعات مریان52 بازدید دوچرخه در دشت های پر گل و زیبای منطقهAli Sadeghi22 ژوئیه 2014
FR920213,_028,_Chashm.JPG
سرانزا183 بازدیدعکس از کیوان کدیریAli Sadeghi31 اوت 2013
FR920213,_049,_Chashm.JPG
سرانزا198 بازدیدعکس از کیوان کدیریAli Sadeghi31 اوت 2013
kodeiri8888.jpg
سرانزا140 بازدیدعکس از کیوان کدیریAli Sadeghi31 اوت 2013
koderi_5444.jpg
سرانزا146 بازدیدAli Sadeghi31 اوت 2013
Seranza__92_2_14__003.jpg
سرانزا153 بازدیدAli Sadeghi31 اوت 2013
Seranza__92_2_14__005.jpg
سرانزا140 بازدیدAli Sadeghi31 اوت 2013
Seranza__92_2_14__026.jpg
سرانزا145 بازدیدAli Sadeghi31 اوت 2013
Seranza__92_2_14__030.jpg
سرانزا129 بازدیدAli Sadeghi31 اوت 2013
Seranza__92_2_14__035.jpg
سرانزا134 بازدیدAli Sadeghi31 اوت 2013
Seranza__92_2_14__041.jpg
سرانزا142 بازدیدAli Sadeghi31 اوت 2013
IMG_5254_resize.jpg
دشت ورارو142 بازدیدعکس از جواد رجاییAli Sadeghi31 اوت 2013
IMG_5264_resize.jpg
دشت ورارو174 بازدیدعکس از جواد رجاییAli Sadeghi31 اوت 2013
IMG_5267_resize.jpg
دشت ورارو129 بازدیدعکس از جواد رجاییAli Sadeghi31 اوت 2013
IMG_5290_resize.jpg
دشت ورارو138 بازدیدعکس از جواد رجاییAli Sadeghi31 اوت 2013
IMG_5303_resize.jpg
دشت ورارو126 بازدیدعکس از جواد رجاییAli Sadeghi31 اوت 2013
IMG_5350_resize.jpg
دیو چشمه120 بازدیدعکس از جواد رجاییAli Sadeghi31 اوت 2013
IMG_5362_resize.jpg
دیو چشمه133 بازدیدعکس از جواد رجاییAli Sadeghi31 اوت 2013
IMG_5388_resize.jpg
دشت ورارو107 بازدیدعکس از جواد رجاییAli Sadeghi31 اوت 2013
IMG_5397_resize.jpg
دشت ورارو81 بازدیدعکس از جواد رجاییAli Sadeghi31 اوت 2013
Lasem_92_3_10__009.jpg
لاسم 99 بازدیدAli Sadeghi31 اوت 2013
Lasem_92_3_10__013.jpg
لاسم 97 بازدیدAli Sadeghi31 اوت 2013
Lasem_92_3_10__028.jpg
لاسم 107 بازدیدAli Sadeghi31 اوت 2013
Lasem_92_3_10__039.jpg
لاسم 91 بازدیدAli Sadeghi31 اوت 2013
Lasem_92_3_10__055.jpg
لاسم 102 بازدیدAli Sadeghi31 اوت 2013
Lasem_92_3_10__067.jpg
لاسم 100 بازدیدAli Sadeghi31 اوت 2013
Lasem_92_3_10__070.jpg
لاسم 119 بازدیدAli Sadeghi31 اوت 2013
Lasem_92_3_10__074.jpg
لاسم 94 بازدیدAli Sadeghi31 اوت 2013
FR920227,_011,_Taleghan.jpg
طبیعت هرنج133 بازدیدعکس از کیوان کدیریAli Sadeghi31 اوت 2013
FR920227,_025,_Taleghan.jpg
روستای زیبای هرنج130 بازدیدعکس از کیوان کدیریAli Sadeghi31 اوت 2013
FR920227,_046,_Taleghan.jpg
روستای زیبای هرنج165 بازدیدعکس از کیوان کدیریAli Sadeghi31 اوت 2013
FR920227,_164,_Taleghan.jpg
روستای زیبای هرنج203 بازدیدعکس از کیوان کدیریAli Sadeghi31 اوت 2013
FR920227,_182,_Taleghan.jpg
روستای زیبای هرنج224 بازدیدعکس از کیوان کدیریAli Sadeghi31 اوت 2013
Taleghan_92_2,27_004.jpg
روستای زیبای هرنج226 بازدیدAli Sadeghi31 اوت 2013
Taleghan_92_2,27_009.jpg
روستای زیبای هرنج139 بازدیدAli Sadeghi31 اوت 2013
Taleghan_92_2,27_016.jpg
روستای زیبای هرنج131 بازدیدAli Sadeghi31 اوت 2013
Taleghan_92_2,27_047.jpg
روستای زیبای هرنج140 بازدیدAli Sadeghi31 اوت 2013
hamayesh_92_2,20_004.jpg
هماش دوچرخه سواری شمیرانات129 بازدیدAli Sadeghi31 اوت 2013
hamayesh_92_2,20_006.jpg
هماش دوچرخه سواری شمیرانات93 بازدیدAli Sadeghi31 اوت 2013
hamayesh_92_2,20_008.jpg
هماش دوچرخه سواری شمیرانات94 بازدیدAli Sadeghi31 اوت 2013
hamayesh_92_2,20_010.jpg
هماش دوچرخه سواری شمیرانات109 بازدیدAli Sadeghi31 اوت 2013
Magid_Naghdi_-__11.jpg
هماش دوچرخه سواری شمیرانات108 بازدیدAli Sadeghi31 اوت 2013
Magid_Naghdi_-__25.jpg
هماش دوچرخه سواری شمیرانات90 بازدیدAli Sadeghi31 اوت 2013
Magid_Naghdi_-__26.jpg
هماش دوچرخه سواری شمیرانات97 بازدیدAli Sadeghi31 اوت 2013
Deh_torkaman__92_2_6__003.jpg
همسین 70 بازدیدAli Sadeghi31 اوت 2013
Deh_torkaman__92_2_6__004.jpg
همسین 73 بازدیدAli Sadeghi31 اوت 2013
Deh_torkaman__92_2_6__006.jpg
همسین 62 بازدیدAli Sadeghi31 اوت 2013
Deh_torkaman__92_2_6__007.jpg
همسین 76 بازدیدAli Sadeghi31 اوت 2013
Deh_torkaman__92_2_6__012.jpg
چشم انداز تهران و قله توچال از همسین 65 بازدیدAli Sadeghi31 اوت 2013
Deh_torkaman__92_2_6__019.jpg
همسین 84 بازدیدAli Sadeghi31 اوت 2013
Deh_torkaman__92_2_6__024.jpg
همسین 67 بازدیدAli Sadeghi31 اوت 2013
hamid6966.jpg
ورزشگاه تختی از همسین67 بازدیدAli Sadeghi31 اوت 2013
hamid_8543.jpg
همسین 78 بازدیدAli Sadeghi31 اوت 2013
Telo__92_1_23__001.jpg
پارک جنگلی تلو119 بازدیدجشن تولد یکی از دوستان قبل از شروع برنامهAli Sadeghi31 اوت 2013
telo_777.jpg
پارک جنگلی تلو100 بازدیدAli Sadeghi31 اوت 2013
telo_455.jpg
پارک جنگلی تلو115 بازدیدAli Sadeghi31 اوت 2013
telo_5544.jpg
پارک جنگلی تلو104 بازدیدAli Sadeghi31 اوت 2013
Telo__92_1_23__012.jpg
پارک جنگلی تلو115 بازدیدAli Sadeghi31 اوت 2013
telo_466877.jpg
پارک جنگلی تلو130 بازدیدAli Sadeghi31 اوت 2013
telooo.jpg
پارک جنگلی تلو95 بازدیدAli Sadeghi31 اوت 2013
kashan_8355.jpg
خانه تاریخی احسان کاشان55 بازدیدAli Sadeghi31 اوت 2013
Kashan__91_9_17__003.jpg
خانه تاریخی احسان کاشان69 بازدیدAli Sadeghi31 اوت 2013
Kashan__91_9_17__046.jpg
قلعه گرشاهی67 بازدیدAli Sadeghi31 اوت 2013
kashan_66666.jpg
قلعه گرشاهی61 بازدیدAli Sadeghi31 اوت 2013
kashan_777.jpg
قلعه گرشاهی58 بازدیدAli Sadeghi31 اوت 2013
Miankale__91_8_12__088.jpg
تالاب میانکاله 61 بازدیدAli Sadeghi31 اوت 2013
Miankale__91_8_12__114.jpg
تالاب میانکاله 63 بازدیدAli Sadeghi31 اوت 2013
Miankale__91_8_12__145.jpg
تالاب میانکاله 76 بازدیدAli Sadeghi31 اوت 2013
Miankale__91_8_12__147.jpg
تالاب میانکاله 67 بازدیدAli Sadeghi31 اوت 2013
Miankale__91_8_12__169.jpg
تالاب میانکاله 61 بازدیدAli Sadeghi31 اوت 2013
Miankale__91_8_12__176.jpg
تالاب میانکاله 66 بازدیدAli Sadeghi31 اوت 2013
Miankale__91_8_12__187.jpg
سواحل میانکاله58 بازدیدAli Sadeghi31 اوت 2013
Miankale__91_8_12__004.jpg
جنگل های پاییزی سنگده55 بازدیدAli Sadeghi31 اوت 2013
Miankale__91_8_12__014.jpg
جنگل های پاییزی سنگده55 بازدیدAli Sadeghi31 اوت 2013
Miankale__91_8_12__017.jpg
جنگل های پاییزی سنگده52 بازدیدAli Sadeghi31 اوت 2013
Miankale__91_8_12__018.jpg
دریاچه تنگه سلیمان56 بازدیدAli Sadeghi31 اوت 2013
Miankale__91_8_12__042.jpg
تالاب میانکاله 57 بازدیدAli Sadeghi31 اوت 2013
Miankale__91_8_12__060.jpg
سواحل میانکاله52 بازدیدکشتی به گل نشستهAli Sadeghi31 اوت 2013
Miankale__91_8_12__073.jpg
تالاب میانکاله 52 بازدیدAli Sadeghi31 اوت 2013
Gasr_bahram__91_12_15__002.JPG
کویر قصر بهرام46 بازدیدAli Sadeghi31 اوت 2013
Gasr_bahram__91_12_15__008.JPG
کویر قصر بهرام49 بازدیدAli Sadeghi31 اوت 2013
Gasr_bahram__91_12_15__017.JPG
کویر قصر بهرام47 بازدیدAli Sadeghi31 اوت 2013
Gasr_bahram__91_12_15__032.JPG
کویر قصر بهرام49 بازدیدAli Sadeghi31 اوت 2013
shahrestanak__91_8_7__029.JPG
طبیعت پاییز شهرستانک46 بازدیدAli Sadeghi31 اوت 2013
shahrestanak__91_8_7__040_1.jpg
طبیعت پاییز شهرستانک45 بازدیدAli Sadeghi31 اوت 2013
shahrestanak__91_8_7__055.JPG
طبیعت پاییز شهرستانک47 بازدیدAli Sadeghi31 اوت 2013
shahrestanak__91_8_7__074.JPG
کوچه باغات منتهی به کاخ شهرستانک48 بازدیدAli Sadeghi31 اوت 2013
shahrestanak__91_8_7__076.JPG
کاخ ناصرالدین شاه شهرستانک47 بازدیدAli Sadeghi31 اوت 2013
Yazd_Qeshm__91_11_12__054.JPG
اقمت شبانه در ساحل بندر عباس در هوای مطبوع و کمی گرم بهمن ماه 48 بازدیدAli Sadeghi30 اوت 2013
Yazd_Qeshm__91_11_12__061.JPG
شهر تاریخی لافت با بادگیرهایش52 بازدیدAli Sadeghi30 اوت 2013
2398 تصویر در 24 صفحه 1