دوچرخه سواری کوهستان-تورهاي دوچرخه سواري

آلبوم تورهاي دوچرخه سواري باشگاه گشتا


آخرین تصاویر - سنگده به میانکاله آبان 91 - Sangdeh to Miankale 2012
Miankale__91_8_12__088.jpg
تالاب میانکاله 61 بازدیدAli Sadeghi31 اوت 2013
Miankale__91_8_12__114.jpg
تالاب میانکاله 63 بازدیدAli Sadeghi31 اوت 2013
Miankale__91_8_12__145.jpg
تالاب میانکاله 76 بازدیدAli Sadeghi31 اوت 2013
Miankale__91_8_12__147.jpg
تالاب میانکاله 67 بازدیدAli Sadeghi31 اوت 2013
Miankale__91_8_12__169.jpg
تالاب میانکاله 61 بازدیدAli Sadeghi31 اوت 2013
Miankale__91_8_12__176.jpg
تالاب میانکاله 66 بازدیدAli Sadeghi31 اوت 2013
Miankale__91_8_12__187.jpg
سواحل میانکاله58 بازدیدAli Sadeghi31 اوت 2013
Miankale__91_8_12__004.jpg
جنگل های پاییزی سنگده55 بازدیدAli Sadeghi31 اوت 2013
Miankale__91_8_12__014.jpg
جنگل های پاییزی سنگده55 بازدیدAli Sadeghi31 اوت 2013
Miankale__91_8_12__017.jpg
جنگل های پاییزی سنگده52 بازدیدAli Sadeghi31 اوت 2013
Miankale__91_8_12__018.jpg
دریاچه تنگه سلیمان56 بازدیدAli Sadeghi31 اوت 2013
Miankale__91_8_12__042.jpg
تالاب میانکاله 57 بازدیدAli Sadeghi31 اوت 2013
Miankale__91_8_12__060.jpg
سواحل میانکاله52 بازدیدکشتی به گل نشستهAli Sadeghi31 اوت 2013
Miankale__91_8_12__073.jpg
تالاب میانکاله 52 بازدیدAli Sadeghi31 اوت 2013
14 تصویر در 1 صفحه