دوچرخه سواری کوهستان-تورهاي دوچرخه سواري

آلبوم تورهاي دوچرخه سواري باشگاه گشتا


آخرین تصاویر - لزور اردیبهشت 91 Lazor
DSC06931.JPG
باغات ارجمند174 بازدیدعکس از حمید مصطفاییAli Sadeghi22 ژوئیه 2012
DSC06940.JPG
باغات ارجمند129 بازدیدعکس از حمید مصطفاییAli Sadeghi22 ژوئیه 2012
DSC06952.JPG
اتوبوس تیم 159 بازدیدعکس از حمید مصطفاییAli Sadeghi22 ژوئیه 2012
577435_3215567756249_1477981342_32401673_626836524_n.jpg
دشت نمرود170 بازدیدعکس از جواد مجاوریانAli Sadeghi22 ژوئیه 2012
DSC06630.JPG
ورودی سد نمرود140 بازدیدعکس از حمید مصطفاییAli Sadeghi22 ژوئیه 2012
DSC06642.JPG
دشت نمرود130 بازدیدعکس از حمید مصطفاییAli Sadeghi22 ژوئیه 2012
DSC06675.JPG
دشت نمرود198 بازدیدAli Sadeghi22 ژوئیه 2012
DSC06685.JPG
دشت نمرود134 بازدیدAli Sadeghi22 ژوئیه 2012
DSC06693.JPG
دشت نمرود140 بازدیدعکس از حمید مصطفاییAli Sadeghi22 ژوئیه 2012
DSC06753.JPG
لزور147 بازدیدعکس از حمید مصطفاییAli Sadeghi22 ژوئیه 2012
DSC06771.JPG
لزور141 بازدیدعکس از حمید مصطفاییAli Sadeghi22 ژوئیه 2012
DSC06883.JPG
باغات ارجمند174 بازدیدعکس از حمید مصطفاییAli Sadeghi22 ژوئیه 2012
DSC06902.JPG
باغات ارجمند178 بازدیدعکس از حمید مصطفاییAli Sadeghi22 ژوئیه 2012
13 تصویر در 1 صفحه