دوچرخه سواری کوهستان-تورهاي دوچرخه سواري

آلبوم تورهاي دوچرخه سواري باشگاه گشتا


Maranjab85_10.JPG
کاروانسرا و قلعه مرنجاب دی 85275 بازدیدAli Sadeghi
Maranjab85_09.JPG
کاروانسرای مرنجاب دی 85285 بازدیدAli Sadeghi
Maranjab85_08.JPG
فرود از کوه شنی مرنجاب دی 85287 بازدیدAli Sadeghi
Maranjab85_07.JPG
کوه و تپه شنی مرنجاب دی 85297 بازدیدAli Sadeghi
Maranjab85_06.JPG
کوه و تپه های شنی مرنجاب و دور نمایی دریاچه نمک و جزیره سرگردان322 بازدیدAli Sadeghi
Maranjab85_05.JPG
تپه های شنی مرنجاب دی 85321 بازدیدAli Sadeghi
Maranjab85_04.JPG
کوه و تپه شنی مرنجاب دی 85258 بازدیدAli Sadeghi
Maranjab85_03.JPG
چاه دستکن مرنجاب دی 85297 بازدیدAli Sadeghi
Maranjab85_02.JPG
دریاچه نمک دی 85278 بازدیدAli Sadeghi
Maranjab85_01.JPG
دریاچه نمک دی 85268 بازدیدAli Sadeghi
10 تصویر در 1 صفحه