دوچرخه سواری کوهستان-تورهاي دوچرخه سواري

آلبوم تورهاي دوچرخه سواري باشگاه گشتا


Yazd_Qeshm__91_11_12__087.JPG
ساحل بندر سوزا قشم 52 بازدیدپیرمرد موتور سوار با بچه هایش (البته آن تعداد که قابل سوار شدن بود)Ali Sadeghi
Yazd_Qeshm__91_11_12__079.JPG
جنگل حرا قشم43 بازدیدAli Sadeghi
Yazd_Qeshm__91_11_12__074.JPG
بندر طبل قشم 45 بازدیدAli Sadeghi
Yazd_Qeshm__91_11_12__071.JPG
ماهی کباب در بندر لافت قشم 47 بازدیدکباب ماهی تن Ali Sadeghi
Yazd_Qeshm__91_11_12__061.JPG
شهر تاریخی لافت با بادگیرهایش52 بازدیدAli Sadeghi
Yazd_Qeshm__91_11_12__054.JPG
اقمت شبانه در ساحل بندر عباس در هوای مطبوع و کمی گرم بهمن ماه 48 بازدیدAli Sadeghi
6 تصویر در 1 صفحه