دوچرخه سواری کوهستان-تورهاي دوچرخه سواري

آلبوم تورهاي دوچرخه سواري باشگاه گشتا


Yazd_Qeshm__91_11_12__051.JPG
آتشکده زرتشتیان یزد43 بازدیدAli Sadeghi
Yazd_Qeshm__91_11_12__013.JPG
میدان امیر چخماخ یزد49 بازدیدAli Sadeghi
Yazd_Qeshm__91_11_12__012.JPG
میدان امیر چخماخ یزد41 بازدیدAli Sadeghi
Yazd_Qeshm__91_11_12__003.JPG
آتشکده زرتشتیان یزد44 بازدیدAli Sadeghi
4 تصویر در 1 صفحه