دوچرخه سواری کوهستان-تورهاي دوچرخه سواري

آلبوم تورهاي دوچرخه سواري باشگاه گشتا


khosh_vash__91_7_6__019.JPG
به سمت گردنه خوشواش52 بازدیدهوای مه آلود در گردنه منتهی به دریای خزرAli Sadeghi
khosh_vash__91_7_6__009.JPG
منطقه شکار ممنوع رزن به خوشواش54 بازدیدمه غلیظ مانع دیده شدن قله دماوند و دریای خزر می شدAli Sadeghi
hjkk48062_n.jpg
خوشواش55 بازدیدبعد از یک مسیر بارانی و مه آلود در کنار آتشAli Sadeghi
hjkii832_1711i.jpg
ارتفاعات خوشواش و جاده هراز51 بازدیدAli Sadeghi
4 تصویر در 1 صفحه