دوچرخه سواری کوهستان-تورهاي دوچرخه سواري

آلبوم تورهاي دوچرخه سواري باشگاه گشتا


Gazo__91_6_10__096.jpg
دریاچه سد البرز272 بازدیددریاچه زیبای سد البرزAli Sadeghi
Gazo__91_6_10__088.jpg
دریاچه سد البرز257 بازدیدشنا اعضا تیم در دریاچه Ali Sadeghi
Gazo__91_6_10__072.jpg
جنگل گزو 230 بازدیدAli Sadeghi
Gazo__91_6_10__061.jpg
آبشار گزو332 بازدیدتیم گشتا در کنار گشتا- برای رسیدن به آبشار نیم ساعت پیاده روی داشتیمAli Sadeghi
Gazo__91_6_10__056.jpg
شنا در آبشار گزو 294 بازدیدشنا اعضا تیم در پای آبشار در هوای گرم و مرطوب جنگلی رفتن زیر آب خنک آبشار و ضربات آب به مانند ماساژ یا حضور در جکوزی بودAli Sadeghi
Gazo__91_6_10__041.jpg
شنا در آبشار گزو 345 بازدیدAli Sadeghi
Gazo__91_6_10__034.jpg
آبشار حدود 40 متری گزو308 بازدیدآبشار در کم آبترین فصلAli Sadeghi
Gazo__91_6_10__031.jpg
پیاده روی از امامزاده گزو تا آشار گزو263 بازدیدحدود نیم ساعت پیاده روی در مسیر لیز جنگلی Ali Sadeghi
Gazo__91_6_10__023.jpg
امازاده گزو250 بازدیداقامت تیم در محوطه آبشارAli Sadeghi
Gazo__91_6_10__022.jpg
جوجه کباب در گزو 257 بازدیدAli Sadeghi
Gazo__91_6_10__015.jpg
جنگل های بالا دست گزو 421 بازدیدکارگاه های چوب بری به صورت وسیع و گسترده کیلومترها میشد تنه های بزرگ درختان قطع شده را دید Ali Sadeghi
11 تصویر در 1 صفحه