دوچرخه سواری کوهستان-تورهاي دوچرخه سواري

آلبوم تورهاي دوچرخه سواري باشگاه گشتا


DSC09850.JPG
دشت لار پاسگاه محیط بانی کمردشت106 بازدیدAli Sadeghi
DSC09847.JPG
ورودی دشت لار106 بازدیدAli Sadeghi
DSC09844.JPG
ورودی دشت لار از لواسان بزرگ99 بازدیدAli Sadeghi
DSC09838.JPG
دشت گل سرداب103 بازدیدAli Sadeghi
DSC09830.JPG
کاروانسرای گل سرداب116 بازدیدAli Sadeghi
DSC09829.JPG
کاروانسرای گل سرداب119 بازدیدAli Sadeghi
DSC09828.JPG
ورودی دشت لار از لواسان بزرگ99 بازدیدAli Sadeghi
DSC09826.JPG
کاروانسرای گل سرداب102 بازدیدAli Sadeghi
DSC09808.JPG
دشت گل سرداب106 بازدیدAli Sadeghi
DSC09800.JPG
دشت گل سرداب118 بازدیدورودی دشت لار از لواسان بزرگAli Sadeghi
DSC09784.JPG
گردنه گل سرداب123 بازدیدAli Sadeghi
DSC09779.JPG
گردنه گل سرداب108 بازدیدAli Sadeghi
DSC09768.JPG
گردنه لواسان بزرگ به لار102 بازدیدمسیر مالرو که باید دوچرخه را دست بگیریمAli Sadeghi
DSC09766.JPG
ارتفاعات لواسان بزرگ99 بازدیدAli Sadeghi
DSC09762.JPG
گوسفند سرای ارتفاعات لواسان90 بازدیدAli Sadeghi
DSC09755.JPG
لواسان بزرگ105 بازدیدAli Sadeghi
16 تصویر در 1 صفحه