دوچرخه سواری کوهستان-تورهاي دوچرخه سواري

آلبوم تورهاي دوچرخه سواري باشگاه گشتا


FR910229,_Lar-138.JPG
گذر از دشت لار 192 بازدیدعکس از کیوان کدیریAli Sadeghi
FR910229,_Lar-137.JPG
گذر از دشت لار 211 بازدیدعکس از کیوان کدیریAli Sadeghi
FR910229,_Lar-135.JPG
دشت لار 242 بازدیدعکس از کیوان کدیریAli Sadeghi
FR910229,_Lar-131.JPG
دشت لار و چشم انداز دریاچه لار252 بازدیدعکس از کیوان کدیریAli Sadeghi
FR910229,_Lar-122.JPG
دریاچه لار178 بازدیدعکس از کیوان کدیریAli Sadeghi
FR910229,_Lar-119.JPG
دشت گل زرد194 بازدیدعکس از کیوان کدیریAli Sadeghi
FR910229,_Lar-073.JPG
گردنه ورودی به دشت لار180 بازدیدعکس از کیوان کدیریAli Sadeghi
FR910229,_Lar-069.JPG
دشت لار221 بازدیدعکس از کیوان کدیریAli Sadeghi
FR910229,_Lar-038.JPG
قبل از ورود به لار196 بازدیدعکس از کیوان کدیریAli Sadeghi
FR910229,_Lar-001.JPG
شروع حرکت به دشت لار200 بازدیدعکس از کیوان کدیریAli Sadeghi
Dorasele_91_5_20_017.jpg
زرشک در ارفع کوه161 بازدیدAli Sadeghi
8079_3187499580397_2052115966_n.jpg
دشت لار با جشم انداز زیبای از دماوند176 بازدیدAli Sadeghi
12 تصویر در 1 صفحه