دوچرخه سواری کوهستان-تورهاي دوچرخه سواري

آلبوم تورهاي دوچرخه سواري باشگاه گشتا


1389tochal_26.jpg
834 بازدیدmorteza
1389tochal_25.jpg
مسیر برگشت از قله توچال به کلک چال 859 بازدیدThe highest peak, also called Mount Tochalmorteza
1389tochal_24.jpg
مسیر برگشت از قله توچال به کلک چال 862 بازدیدmorteza
1389tochal_23.jpg
قله توچال به ارتفاع 3960 با دوچرخه 998 بازدیدmorteza
1389tochal_22.jpg
قله توچال به ارتفاع 3960 با دوچرخه 1257 بازدیدتوچال بلندترین ارتفاع شمال تهران از طریق شانه غربی خود موسوم به هومند به ارتفاع 3900 متر به گردونه 3700 متری شهرستانک و سپس به قله شاه نشین بزرگ به ارتفاع 3850 متر متصل می‌شود و از سمت شرق توسط خط الراس قوسی شکلی پس از تشکیل قلل پیازچال و لزون از طریق گردنه کوتاه لوپهنه به قلل دارآباد ارتباط می‌یابد.morteza
1389tochal_21.jpg
قله توچال به ارتفاع 3960 با دوچرخه 1667 بازدیدmorteza
1389tochal_20.jpg
امامزاده داوود به قله توچال با دوچرخه 551 بازدیدقله توچال و کوهستان پیرامون آن به صورت یک خط الراس شرقی- غربی در جناح جنوبی رشته کوه‌های البرز مرکزی و در شمال شهر تهران قرار داردmorteza
1389tochal_19.jpg
امامزاده داوود به قله توچال با دوچرخه 534 بازدیدmorteza
1389tochal_18.jpg
هتل توچال تیر 89503 بازدیدmorteza
1389tochal_17.jpg
امامزاده داوود به قله توچال با دوچرخه 480 بازدیدmorteza
1389tochal_16.jpg
امامزاده داوود به قله توچال با دوچرخه 524 بازدیدmorteza
1389tochal_15.jpg
امامزاده داوود به قله توچال 521 بازدیدmorteza
1389tochal_14.jpg
امامزاده داوود به قله توچال 970 بازدیدmorteza
1389tochal_13.jpg
امامزاده داوود به قله توچال 891 بازدیدmorteza
1389tochal_12.jpg
امامزاده داوود به قله توچال 859 بازدیدmorteza
1389tochal_11.jpg
امامزاده داوود به قله توچال 924 بازدیدmorteza
1389tochal_10.jpg
امامزاده داوود به قله توچال 457 بازدیدmorteza
1389tochal_09.jpg
امامزاده داوود به قله توچال 434 بازدیدmorteza
1389tochal_08.jpg
امامزاده داوود 476 بازدیدmorteza
1389tochal_07.jpg
ماه کامل 427 بازدیدmorteza
1389tochal_06.jpg
ذرات گرد وغبار بر فراز تهران 437 بازدیدmorteza
1389tochal_05.jpg
نقاب برفی به جا مانده در مسیر قله توچال 448 بازدیدmorteza
1389tochal_04.jpg
تهران از پایین گردنه شاه نشین 401 بازدیدmorteza
1389tochal_03.jpg
به سمت قله توچال 413 بازدیدmorteza
1389tochal_02.jpg
مسیر امامزاده داود به قله توچال 417 بازدیدmorteza
1389tochal_01.jpg
صعود به قله توچال با دوچرخه کوهستان 472 بازدیدmorteza
26 تصویر در 1 صفحه