دوچرخه سواری کوهستان-تورهاي دوچرخه سواري

آلبوم تورهاي دوچرخه سواري باشگاه گشتا


1389tochal_26.jpg
834 بازدیدmorteza
1389tochal_25.jpg
مسیر برگشت از قله توچال به کلک چال 859 بازدیدThe highest peak, also called Mount Tochalmorteza
1389tochal_24.jpg
مسیر برگشت از قله توچال به کلک چال 862 بازدیدmorteza
1389tochal_23.jpg
قله توچال به ارتفاع 3960 با دوچرخه 998 بازدیدmorteza
1389tochal_22.jpg
قله توچال به ارتفاع 3960 با دوچرخه 1257 بازدیدتوچال بلندترین ارتفاع شمال تهران از طریق شانه غربی خود موسوم به هومند به ارتفاع 3900 متر به گردونه 3700 متری شهرستانک و سپس به قله شاه نشین بزرگ به ارتفاع 3850 متر متصل می‌شود و از سمت شرق توسط خط الراس قوسی شکلی پس از تشکیل قلل پیازچال و لزون از طریق گردنه کوتاه لوپهنه به قلل دارآباد ارتباط می‌یابد.morteza
1389tochal_21.jpg
قله توچال به ارتفاع 3960 با دوچرخه 1667 بازدیدmorteza
1389tochal_20.jpg
امامزاده داوود به قله توچال با دوچرخه 551 بازدیدقله توچال و کوهستان پیرامون آن به صورت یک خط الراس شرقی- غربی در جناح جنوبی رشته کوه‌های البرز مرکزی و در شمال شهر تهران قرار داردmorteza
1389tochal_19.jpg
امامزاده داوود به قله توچال با دوچرخه 533 بازدیدmorteza
1389tochal_18.jpg
هتل توچال تیر 89502 بازدیدmorteza
1389tochal_17.jpg
امامزاده داوود به قله توچال با دوچرخه 479 بازدیدmorteza
1389tochal_16.jpg
امامزاده داوود به قله توچال با دوچرخه 523 بازدیدmorteza
1389tochal_15.jpg
امامزاده داوود به قله توچال 520 بازدیدmorteza
1389tochal_14.jpg
امامزاده داوود به قله توچال 969 بازدیدmorteza
1389tochal_13.jpg
امامزاده داوود به قله توچال 890 بازدیدmorteza
1389tochal_12.jpg
امامزاده داوود به قله توچال 858 بازدیدmorteza
1389tochal_11.jpg
امامزاده داوود به قله توچال 923 بازدیدmorteza
1389tochal_10.jpg
امامزاده داوود به قله توچال 456 بازدیدmorteza
1389tochal_09.jpg
امامزاده داوود به قله توچال 433 بازدیدmorteza
1389tochal_08.jpg
امامزاده داوود 475 بازدیدmorteza
1389tochal_07.jpg
ماه کامل 426 بازدیدmorteza
1389tochal_06.jpg
ذرات گرد وغبار بر فراز تهران 436 بازدیدmorteza
1389tochal_05.jpg
نقاب برفی به جا مانده در مسیر قله توچال 447 بازدیدmorteza
1389tochal_04.jpg
تهران از پایین گردنه شاه نشین 400 بازدیدmorteza
1389tochal_03.jpg
به سمت قله توچال 412 بازدیدmorteza
1389tochal_02.jpg
مسیر امامزاده داود به قله توچال 416 بازدیدmorteza
1389tochal_01.jpg
صعود به قله توچال با دوچرخه کوهستان 471 بازدیدmorteza
26 تصویر در 1 صفحه