دوچرخه سواری کوهستان-تورهاي دوچرخه سواري

آلبوم تورهاي دوچرخه سواري باشگاه گشتا


1389van__59.jpg
آرارات 579 بازدیدmorteza
1389van__58.jpg
نتیجه کمبود گازوییل در باک 617 بازدیدmorteza
1389van__57.jpg
آبشار مرادیه 641 بازدیدmorteza
1389van__56.jpg
531 بازدیدmorteza
1389van__55.jpg
آبشار مرادیه 528 بازدیدmorteza
1389van__54.jpg
آبشار مرادیه 506 بازدیدmorteza
1389van__53.jpg
آبشار مرادیه 544 بازدیدmorteza
1389van__52.jpg
آبشار مرادیه 515 بازدیدmorteza
1389van__51.jpg
فروشگاهای شهر وان 662 بازدیدmorteza
1389van__50.jpg
کلیساس آختامار دریاچه وان 569 بازدیدmorteza
1389van__49.jpg
کلیساس آختامار دریاچه وان 564 بازدیدmorteza
1389van__48.jpg
487 بازدیدmorteza
1389van__47.jpg
دریاچه وان 563 بازدیدmorteza
1389van__46.jpg
دریاچه وان 462 بازدیدmorteza
1389van__45.jpg
کمپ توریستی وان 555 بازدیدmorteza
1389van__44.jpg
کمپ توریستی وان 514 بازدیدmorteza
1389van__43.jpg
دشت گل دور دریاچه وان 675 بازدیدmorteza
1389van__42.jpg
دشت گل دور دریاچه وان 425 بازدیدmorteza
1389van__41.jpg
دریاچه وان 474 بازدیدmorteza
1389van__40.jpg
دریاچه وان 484 بازدیدmorteza
1389van__39.jpg
دریاچه وان 473 بازدیدmorteza
1389van__38.jpg
دریاچه وان 506 بازدیدmorteza
1389van__37.jpg
دریاچه وان 478 بازدیدmorteza
1389van__36.jpg
وان446 بازدیدmorteza
1389van__35.jpg
شهر وان 492 بازدیدmorteza
1389van__34.jpg
شهر وان 560 بازدیدmorteza
1389van__33.jpg
هتل وان 595 بازدیدmorteza
1389van__32.jpg
غذاهای ترکی شهر وان 639 بازدیدmorteza
1389van__31.jpg
رستورانهای شهر وان 612 بازدیدmorteza
1389van__30.jpg
دریاچه وان 763 بازدیدmorteza
1389van__29.jpg
دریاچه وان 637 بازدیدmorteza
1389van__28.jpg
دریاچه وان 504 بازدیدmorteza
1389van__26.jpg
برج دیده بانی قلعه وان 501 بازدیدmorteza
1389van__25.jpg
نمای دریاچه وان از قلعه وان 459 بازدیدmorteza
1389van__24.jpg
نمای دریاچه وان از قلعه وان 487 بازدیدmorteza
1389van__23.jpg
قلعه وان471 بازدیدmorteza
1389van__22.jpg
قلعه وان 432 بازدیدmorteza
1389van__21.jpg
بدون شرح 497 بازدیدmorteza
1389van__20.jpg
بدون شرح 504 بازدیدmorteza
1389van__19.jpg
شهر وان به سمت قلعه وان 445 بازدیدmorteza
1389van__18.jpg
شهر وان به سمت قلعه وان 475 بازدیدmorteza
1389van__17.jpg
صبحانه در هتل وان 508 بازدیدmorteza
1389van__16.jpg
پل دریاچه ارومیه 430 بازدیدmorteza
1389van__15.jpg
کمپ توریستی وان 444 بازدیدmorteza
1389van__14.jpg
کمپ توریستی وان 418 بازدیدmorteza
1389van__13.jpg
ماشینهای توریستهای اروپایی کنار دریاچه وان 464 بازدیدmorteza
1389van__12.jpg
غروب دریاچه وان 384 بازدیدmorteza
1389van__11.jpg
غروب دریاچه وان 434 بازدیدmorteza
1389van__10.jpg
جزیره آخ دامار یاآک دامار 421 بازدیدmorteza
1389van__09.jpg
کلیسای آختامار یا آک دامار واقع در جزیره آک دامار 430 بازدیدmorteza
1389van__08.jpg
به سمت جزیره آک داملر در دریاچه وان 447 بازدیدmorteza
1389van__07.jpg
مسیر دوچرخه سواری دور دریاچه وان 456 بازدیدmorteza
1389van__06.jpg
مسیر دوچرخه سواری دور دریاچه وان 402 بازدیدmorteza
1389van__05.jpg
شهر وان 474 بازدیدmorteza
1389van__04.jpg
دریاچه وان 817 بازدیدmorteza
1389van__03.jpg
دریاچه وان 441 بازدیدmorteza
1389van__02.jpg
دریاچه وان 468 بازدیدmorteza
1389van__01.jpg
شهر وان 503 بازدیدmorteza
58 تصویر در 1 صفحه