دوچرخه سواری کوهستان-تورهاي دوچرخه سواري

آلبوم تورهاي دوچرخه سواري باشگاه گشتا

تصاویر تصادفی - تورهای سال 1392 Tour 2013
Lasem_92_3_10__055.jpg
لاسم 102 بازدیدAli Sadeghi
Magid_Naghdi_-__26.jpg
هماش دوچرخه سواری شمیرانات97 بازدیدAli Sadeghi
hamayesh_92_2,20_006.jpg
هماش دوچرخه سواری شمیرانات93 بازدیدAli Sadeghi
Seranza__92_2_14__026.jpg
سرانزا145 بازدیدAli Sadeghi
Deh_torkaman__92_2_6__003.jpg
همسین 70 بازدیدAli Sadeghi
Telo__92_1_23__001.jpg
پارک جنگلی تلو119 بازدیدجشن تولد یکی از دوستان قبل از شروع برنامهAli Sadeghi
Deh_torkaman__92_2_6__007.jpg
همسین 76 بازدیدAli Sadeghi
telooo.jpg
پارک جنگلی تلو95 بازدیدAli Sadeghi
hamid6966.jpg
ورزشگاه تختی از همسین67 بازدیدAli Sadeghi
Deh_torkaman__92_2_6__019.jpg
همسین 84 بازدیدAli Sadeghi
Talesh92_3_15_126.JPG
دشت گل در ارتفاعات مریان52 بازدید دوچرخه در دشت های پر گل و زیبای منطقهAli Sadeghi
Seranza__92_2_14__003.jpg
سرانزا153 بازدیدAli Sadeghi
پارک جنگلی تلو فروردین 92- Telo 2013


Telo__92_1_23__012.jpg

7 تصویر، آخرین ارسال 31 اوت 2013
بازدید از این آلبوم 78 بار

همسین فروردین 92 - Hamsin 2013


Deh_torkaman__92_2_6__019.jpg

9 تصویر، آخرین ارسال 31 اوت 2013
بازدید از این آلبوم 61 بار

همایش شهری اردیبهشت 92


hamayesh_92_2,20_004.jpg

7 تصویر، آخرین ارسال 31 اوت 2013
بازدید از این آلبوم 68 بار

هرنج اردیبهشت 92 - Haranj 2013


FR920227,_182,_Taleghan.jpg

9 تصویر، آخرین ارسال 31 اوت 2013
بازدید از این آلبوم 114 بار

سرانزا اردیبهشت 92- seranza 2013


FR920213,_049,_Chashm.JPG

10 تصویر، آخرین ارسال 31 اوت 2013
بازدید از این آلبوم 72 بار

دیو چشمه خرداد 92- Div spring 2013


IMG_5350_resize.jpg

9 تصویر، آخرین ارسال 31 اوت 2013
بازدید از این آلبوم 59 بار

لاسم خرداد 92 - Lasem 2013


Lasem_92_3_10__055.jpg

8 تصویر، آخرین ارسال 31 اوت 2013
بازدید از این آلبوم 56 بار

مریان 92- Merian 2013


Talesh92_3_15_126.JPG

تور دوچرخه سواری از آب کلیه خلخال تا مریان تالش

1 تصویر، آخرین ارسال 22 ژوئیه 2014
بازدید از این آلبوم 57 بار

خلخال به ماسوله 92- Khalkhal to Masoleh


Talesh92_3_15_342.JPG

10 تصویر، آخرین ارسال 22 ژوئیه 2014
بازدید از این آلبوم 52 بار

آهار به شهرستانک 92 - Ahar to shahrestanak20130 تصویر
بازدید از این آلبوم 0 بار

لار به بلده 92- Lar to Baladeh0 تصویر
بازدید از این آلبوم 0 بار

دریاچه هویر 92 -Havir lake0 تصویر
بازدید از این آلبوم 0 بار

دریاچه نئور 92- Neor lake0 تصویر
بازدید از این آلبوم 0 بار

 

 

13 آلبوم در 1 صفحه


آخرین تصاویر - تورهای سال 1392 Tour 2013
dwchrkhh.JPG
ماسوله 35 بازدیدAli Sadeghi22 ژوئیه 2014
Talesh92_3_15_388.JPG
37 بازدیدAli Sadeghi22 ژوئیه 2014
Talesh92_3_15_342.JPG
44 بازدیدAli Sadeghi22 ژوئیه 2014
Talesh92_3_15_326.JPG
47 بازدیدAli Sadeghi22 ژوئیه 2014
Talesh92_3_15_323.JPG
39 بازدیدAli Sadeghi22 ژوئیه 2014
Talesh92_3_15_299.JPG
33 بازدیدAli Sadeghi22 ژوئیه 2014
Talesh92_3_15_293.JPG
41 بازدیدAli Sadeghi22 ژوئیه 2014
Talesh92_3_15_288_1.JPG
33 بازدیدAli Sadeghi22 ژوئیه 2014
Talesh92_3_15_280.JPG
38 بازدیدAli Sadeghi22 ژوئیه 2014
Talesh92_3_15_276.JPG
38 بازدیدAli Sadeghi22 ژوئیه 2014
Talesh92_3_15_126.JPG
دشت گل در ارتفاعات مریان52 بازدید دوچرخه در دشت های پر گل و زیبای منطقهAli Sadeghi22 ژوئیه 2014
FR920213,_028,_Chashm.JPG
سرانزا183 بازدیدعکس از کیوان کدیریAli Sadeghi31 اوت 2013