تصاویر تصادفی

qeshm8610_11.jpg
زیارتگاه شاه شهید332 بازدیدmorteza

1389tochal_15.jpg
امامزاده داوود به قله توچال 510 بازدیدmorteza

Pakabod_87_4_14_174.JPG
ورودی دشت چهل چشمه تیر 87451 بازدیدAli Sadeghi

Sohanak_tehran_Snow_09.jpg
سوهانک بهمن 83331 بازدیدAli Sadeghi

KelarDasht_23_.jpg
جنگل مازی چال آبان 84202 بازدیدAli Sadeghi

Ahar_85_12_.jpg
آهار پائیز85340 بازدیدAli Sadeghi

Lazor_Neshel_90_4_3__014.jpg
لزور به نشل442 بازدیدابتدای سربالای از لزور-چشم انداز تنگه واشی در دوردستAli Sadeghi

Jangal_Abr_86_05_5_6_01.jpg
غروب جنگل ابر310 بازدیدalitorabi

Talesh92_3_15_299.JPG
12 بازدیدAli Sadeghi

GasrBahram_86_12_3_033.JPG
قصر بهرام در پارک ملی کویر336 بازدیدتابلو کاروانسرای عین الرشیدAli Sadeghi

MianKale86_12_8_149.JPG
سواحل دریای خزر372 بازدیدAli Sadeghi

rostam10.jpg
نقش پیروزی هرمزدوم بر دشمنش -نقش رستم -فروردین 86-Nagsh-e-rostam237 بازدیدmorteza

Ahar_paiz_86_8_11_012.jpg
آهار در پائیز آبان 86 Ahar396 بازدیدAli Sadeghi

kiligon83_05.jpg
کیلیگون دی 83178 بازدیدAli Sadeghi

Miankale_Gashta_bike_03.jpg
خوابگاه میانکاله بهمن 85454 بازدیدAli Sadeghi

ramsarrace85_28.JPG
مسابقات دوچرخه کوهستان رامسر649 بازدیدmorteza

1390lavasan_19.jpg
دوچرخه سواری در کوههای لواسان 353 بازدیدmorteza

Mesr_Iran_27.jpg
جندق بهمن 84199 بازدیدAli Sadeghi

Dena_21.jpg
دور دنا خرداد 84327 بازدیدAli Sadeghi

1389tochal_04.jpg
تهران از پایین گردنه شاه نشین 392 بازدیدmorteza

mesr_86_085.JPG
شتر سواری در مصر424 بازدیدشتر سواری بر روی رملهای اطراف مصرAli Sadeghi

1389van__18.jpg
شهر وان به سمت قلعه وان 465 بازدیدmorteza

Zaridar_Damavand_29_4_86_(20).JPG
زره در تیر 86181 بازدیدAli Sadeghi

Kelardasht_86_241.JPG
جنگلهای کلاردشت مهر 86294 بازدیدAli Sadeghi

Kalvan85_10.JPG
کلوان مهر 85212 بازدیدAli Sadeghi

Lasem_86_4_15_013.jpg
لاسم تیر 86257 بازدیدAli Sadeghi

88lar_16.JPG
دشت لار اردیبهشت 88486 بازدیدmorteza

damavand_35.JPG
دیو چشمه و دشت ورارو تیر 93

34 تصویر، آخرین ارسال 07 ژوئیه 2014
بازدید از این آلبوم 63 بار


Telo__92_1_23__012.jpg
پارک جنگلی تلو فروردین 92- Telo 2013

7 تصویر، آخرین ارسال 31 اوت 2013
بازدید از این آلبوم 42 بار


Deh_torkaman__92_2_6__019.jpg
همسین فروردین 92 - Hamsin 2013

9 تصویر، آخرین ارسال 31 اوت 2013
بازدید از این آلبوم 37 بار


hamayesh_92_2,20_004.jpg
همایش شهری اردیبهشت 92

7 تصویر، آخرین ارسال 31 اوت 2013
بازدید از این آلبوم 36 بار


FR920227,_182,_Taleghan.jpg
هرنج اردیبهشت 92 - Haranj 2013

9 تصویر، آخرین ارسال 31 اوت 2013
بازدید از این آلبوم 64 بار


FR920213,_049,_Chashm.JPG
سرانزا اردیبهشت 92- seranza 2013

10 تصویر، آخرین ارسال 31 اوت 2013
بازدید از این آلبوم 34 بار


IMG_5350_resize.jpg
دیو چشمه خرداد 92- Div spring 2013

9 تصویر، آخرین ارسال 31 اوت 2013
بازدید از این آلبوم 29 بار


Lasem_92_3_10__055.jpg
لاسم خرداد 92 - Lasem 2013

8 تصویر، آخرین ارسال 31 اوت 2013
بازدید از این آلبوم 29 بار


Talesh92_3_15_126.JPG
مریان 92- Merian 2013

تور دوچرخه سواری از آب کلیه خلخال تا مریان تالش

1 تصویر، آخرین ارسال 22 ژوئیه 2014
بازدید از این آلبوم 8 بار


Talesh92_3_15_342.JPG
خلخال به ماسوله 92- Khalkhal to Masoleh

10 تصویر، آخرین ارسال 22 ژوئیه 2014
بازدید از این آلبوم 14 بارآهار به شهرستانک 92 - Ahar to shahrestanak2013

0 تصویر
بازدید از این آلبوم 0 بارلار به بلده 92- Lar to Baladeh

0 تصویر
بازدید از این آلبوم 0 باردریاچه هویر 92 -Havir lake

0 تصویر
بازدید از این آلبوم 0 باردریاچه نئور 92- Neor lake

0 تصویر
بازدید از این آلبوم 0 بار


1391lavasan_3.JPG
لواسان Lavasan 2012

31 تصویر، آخرین ارسال 15 آوریل 2012
بازدید از این آلبوم 11 بار


Deh_torkman_91_1_25__079.jpg
ده ترکمن Deh torkman 2012

33 تصویر، آخرین ارسال 15 آوریل 2012
بازدید از این آلبوم 9 بار


538902_3087063183715_1477981342_32353516_1463480297_n.jpg
برگ جهان فروردین 91 Barg jahan

12 تصویر، آخرین ارسال 22 ژوئیه 2012
بازدید از این آلبوم 26 بار


2012-04-27_0055.jpg
چاشم اردیبهشت 91 Chashm

15 تصویر، آخرین ارسال 22 ژوئیه 2012
بازدید از این آلبوم 16 بار


FR910229,_Lar-138.JPG
دشت لار اردیبهشت 91 Dasht Lar

12 تصویر، آخرین ارسال 01 سپتامبر 2012
بازدید از این آلبوم 18 بار


DSC06931.JPG
لزور اردیبهشت 91 Lazor

13 تصویر، آخرین ارسال 22 ژوئیه 2012
بازدید از این آلبوم 22 بار


DSC09800.JPG
لواسان به لار خرداد 91 Lavasan to Lar

16 تصویر، آخرین ارسال 22 ژوئیه 2012
بازدید از این آلبوم 13 بار


lar13910319_31.JPG
دیو چشمه خرداد 91 Div Cheshme

41 تصویر، آخرین ارسال 11 ژوئن 2012
بازدید از این آلبوم 17 بار


554656_4080356165011_1692295948_n.jpg
خاتون بارگاه خرداد 91 Khaton bargah

8 تصویر، آخرین ارسال 22 ژوئیه 2012
بازدید از این آلبوم 16 بار


Namarestagh_91_4_15_046.JPG
نمارستاق تیر 91 Namarestagh

16 تصویر، آخرین ارسال 22 ژوئیه 2012
بازدید از این آلبوم 21 بار


Mojez_cheshme_91_4_25_206.JPG
معجز چشمه تیر 91-Mojez cheshme 2012

15 تصویر، آخرین ارسال 22 ژوئیه 2012
بازدید از این آلبوم 26 بار


Veresk_91_5_6_002.jpg
ورسک مرداد 91-Veres2012

8 تصویر، آخرین ارسال 01 سپتامبر 2012
بازدید از این آلبوم 12 بار


Dorasele_91_5_20_005.jpg
دراسله مرداد 91 - Dorasele 2012

5 تصویر، آخرین ارسال 01 سپتامبر 2012
بازدید از این آلبوم 30 بار


Gazo__91_6_10__041.jpg
آبشار گزو شهریور 91 - Gazo water fall

11 تصویر، آخرین ارسال 01 سپتامبر 2012
بازدید از این آلبوم 28 بار


rajaee_11.JPG
سد سلیمان تنگه شهریور 91- Tanghe soliman 2012

17 تصویر، آخرین ارسال 14 سپتامبر 2012
بازدید از این آلبوم 26 بار


khosh_vash__91_7_6__019.JPG
خوشواش شهریور 91 -2012 Khoshvash

4 تصویر، آخرین ارسال 30 اوت 2013
بازدید از این آلبوم 27 بار


1390lavasan_22.jpg
کوههای لواسان فروردین 90 Lavasan

25 تصویر، آخرین ارسال 08 آوریل 2011
بازدید از این آلبوم 11 بار


1390gamsar_17.jpg
قمصراردیبهشت 90 Ghamsar to barzok

دوچرخه سواری در ارتفاعات قمصر به سمت دشت میدان و برزوک

34 تصویر، آخرین ارسال 26 مه 2011
بازدید از این آلبوم 4 بار


1390talegan_11.jpg
طالقان اردیبهشت 90 Ziyaran to Talaghan

16 تصویر، آخرین ارسال 26 مه 2011
بازدید از این آلبوم 5 بار


Arjomand_90__079.JPG
ارجمند اردیبهشت 90 Anamrod to Arjomand

16 تصویر، آخرین ارسال 14 نوامبر 2011
بازدید از این آلبوم 4 بار


Polor_90_020.jpg
پلور به جاجرود اردیبهشت 90 polor to Jajrod

پلور-دشت لار-جاجرود

23 تصویر، آخرین ارسال 14 نوامبر 2011
بازدید از این آلبوم 5 بار


1390istanbul_06.jpg
استانبول خرداد1390 Istanbul turky

دوچرخه سواری استانبول تا دریای سیاه

58 تصویر، آخرین ارسال 07 ژوئیه 2011
بازدید از این آلبوم 249 بار


Lazor_Neshel_90_4_3__172.jpg
لزور به نشل (دریاچه معجز چشمه) تیر 90 Lazor to Neshel

لزور تا گردنه میشینه مرگ سپس اقامت شبانه در نشل و روز بعد تا پنجاب در جاده هراز

39 تصویر، آخرین ارسال 14 نوامبر 2011
بازدید از این آلبوم 15 بار


670498_orig.jpg
تور کشوری دور سهند (آذربایجان) تیر 90 Sahand

به همت هیئت دوچرخه سواری تبریز

12 تصویر، آخرین ارسال 14 نوامبر 2011
بازدید از این آلبوم 6 بار


Damavand_90_5_21__107.jpg
دور دماوند مرداد 90 Damavand

دوچرخه سواری دور دماوند از پلور تا ناندل

15 تصویر، آخرین ارسال 12 نوامبر 2011
بازدید از این آلبوم 10 بار


Elitl_90_4_17__006.jpg
الیت مرداد 90 Elit

دوچرخه سواری در یک روز گرم تابستانی از جاده چالوس ابتدای دو راهی دلیر الیت تا روستای الیت

11 تصویر، آخرین ارسال 14 نوامبر 2011
بازدید از این آلبوم 9 بار


oben_90_6_10__064.jpg
آبشار اوبن شهریور 90 oben water fal

دوچرخه سواری در جنگل خیرونرو تا ابشار زیبای اوبن

16 تصویر، آخرین ارسال 14 نوامبر 2011
بازدید از این آلبوم 5 بار


zarin_dasht__90_7_25__012.jpg
منطقه حفاظت شده چشمه خمده مهر 90 khomede

13 تصویر، آخرین ارسال 14 نوامبر 2011
بازدید از این آلبوم 6 بار


khor_90_10_6__131.jpg
مصر و طبس Mesr & Tabas 90

22 تصویر، آخرین ارسال 03 فوریه 2012
بازدید از این آلبوم 7 بار


1389van__40.jpg
دریاچه وان ترکیه خرداد ماه van turky

58 تصویر، آخرین ارسال 11 ژوئن 2010
بازدید از این آلبوم 14 بار


1389lar_11.jpg
دریاچه لار هفت خرداد Lar

12 تصویر، آخرین ارسال 18 ژوئن 2010
بازدید از این آلبوم 7 بار


1389tochal_21.jpg
قله توچال تیر ماه Tochal

26 تصویر، آخرین ارسال 26 ژوئن 2010
بازدید از این آلبوم 6 بار


1389ahar_02.jpg
ده تنگه مهر89 Dehtanghe Ahar

13 تصویر، آخرین ارسال 22 اکتبر 2010
بازدید از این آلبوم 6 بار


1389kelardasht_52.jpg
کلاردشت آبان Kelardasht

57 تصویر، آخرین ارسال 31 اکتبر 2010
بازدید از این آلبوم 9 بار


1389rahimmatinabad_21.jpg
متین آباد Matin abad

63 تصویر، آخرین ارسال 11 دسامبر 2010
بازدید از این آلبوم 7 بار


138911qeshm_26.jpg
قشم بهمن 89 Qeshm

55 تصویر، آخرین ارسال 29 ژانویه 2011
بازدید از این آلبوم 7 بار


88lar_29.JPG
دشت لار اردیبهشت

33 تصویر، آخرین ارسال 16 مه 2009
بازدید از این آلبوم 9 بار


1388balade_2.JPG
بلده شهریور

8 تصویر، آخرین ارسال 05 سپتامبر 2009
بازدید از این آلبوم 9 بار


1388van_20.JPG
دریاچه وان ترکیه مرداد

21 تصویر، آخرین ارسال 10 سپتامبر 2009
بازدید از این آلبوم 6 بار


simindasht88_16.JPG
سیمین دشت 88

19 تصویر، آخرین ارسال 01 اکتبر 2009
بازدید از این آلبوم 5 بار


88kelar1.jpg
کلاردشت مهر88

16 تصویر، آخرین ارسال 23 اکتبر 2009
بازدید از این آلبوم 5 بار


Shormast_87_1_30_040.JPG
دریاچه شورمست

5 تصویر، آخرین ارسال 22 ژوئیه 2012
بازدید از این آلبوم 9 بار


Talghan_87_2_13_099.JPG
طالقان

10 تصویر، آخرین ارسال 22 ژوئیه 2012
بازدید از این آلبوم 6 بار


Pakabod_87_4_14_198.JPG
تهران به شمال Tehran to Shomal

66 تصویر، آخرین ارسال 11 ژوئیه 2008
بازدید از این آلبوم 13 بار


baku_54.JPG
باکو baku

53 تصویر، آخرین ارسال 30 دسامبر 2008
بازدید از این آلبوم 11 بار


MESR1387_08.jpg
مصر بهمن MESR

25 تصویر، آخرین ارسال 15 فوریه 2009
بازدید از این آلبوم 10 بار


miankale87_09.JPG
میانکاله

15 تصویر، آخرین ارسال 28 فوریه 2009
بازدید از این آلبوم 6 بار


Sohanak86_12_17_019.JPG
چشمه سوهانک Sohanak

9 تصویر، آخرین ارسال 08 مارس 2008
بازدید از این آلبوم 6 بار


MianKale86_12_8_178.JPG
میانکاله زمستانی Miankale

29 تصویر، آخرین ارسال 02 مارس 2008
بازدید از این آلبوم 6 بار


GasrBahram_86_12_3_050.JPG
قصر بهرام Gasr Bahram

12 تصویر، آخرین ارسال 01 مارس 2008
بازدید از این آلبوم 9 بار


Khozestan_86_400.JPG
خوزستان 86

182 تصویر، آخرین ارسال 15 فوریه 2008
بازدید از این آلبوم 7 بار


Hamelon_86_106.JPG
هملون Hamelon

19 تصویر، آخرین ارسال 03 فوریه 2008
بازدید از این آلبوم 4 بار


qeshm8610_04.jpg
قشمqeshm86

61 تصویر، آخرین ارسال 20 ژانویه 2008
بازدید از این آلبوم 6 بار


mesr_86_113.JPG
مصر 86 Mesr

32 تصویر، آخرین ارسال 01 مارس 2008
بازدید از این آلبوم 9 بار


Maranjab86_9_30_061.jpg
مرنجاب پائیزی Maranjab

15 تصویر، آخرین ارسال 22 دسامبر 2007
بازدید از این آلبوم 5 بار


Dasht_havij_86_019.JPG
دشت هویج Dasht havij

14 تصویر، آخرین ارسال 18 دسامبر 2007
بازدید از این آلبوم 8 بار


dir_gachin_86_9_2_0016.JPG
کویر دیر گچین 86 Dir Gachin

22 تصویر، آخرین ارسال 26 نوامبر 2007
بازدید از این آلبوم 5 بار


Kelardasht_86_8_25_4897.JPG
جنگلهای کلاردشت 86 Kelardasht

24 تصویر، آخرین ارسال 17 نوامبر 2007
بازدید از این آلبوم 6 بار


Alasht_86_077.JPG
آلاشت Alasht

46 تصویر، آخرین ارسال 26 نوامبر 2007
بازدید از این آلبوم 8 بار


Tange_Soliman86_215.JPG
تنگه سلیمان Tange soliman

35 تصویر، آخرین ارسال 10 نوامبر 2007
بازدید از این آلبوم 6 بار


Ahar_paiz_86_8_11_061.jpg
آهار در پائیز Ahar

18 تصویر، آخرین ارسال 03 نوامبر 2007
بازدید از این آلبوم 5 بار


Talagan_paiz_86_047.JPG
طالقان پائیز86 Talgan

26 تصویر، آخرین ارسال 28 اکتبر 2007
بازدید از این آلبوم 5 بار


Vaz86_199.JPG
واز Vaz

32 تصویر، آخرین ارسال 22 اکتبر 2007
بازدید از این آلبوم 6 بار


miankale8511224.jpg
میانکاله miankale

33 تصویر، آخرین ارسال 23 سپتامبر 2007
بازدید از این آلبوم 9 بار


Qeshm_85_11_5_359.jpg
قشم Qeshm

42 تصویر، آخرین ارسال 02 فوریه 2007
بازدید از این آلبوم 8 بار


Maranjab85_07.JPG
مرنجاب Maranjab

10 تصویر، آخرین ارسال 16 ژانویه 2007
بازدید از این آلبوم 8 بار


Mesr_iran_85_263.JPG
دشت کویر -مصر - چک چک یزد Mesr

12 تصویر، آخرین ارسال 07 ژانویه 2007
بازدید از این آلبوم 45 بار


Dir_Gachin85_05.JPG
کویر دیر گچین Desert Dir

5 تصویر، آخرین ارسال 07 ژانویه 2007
بازدید از این آلبوم 42 بار


Gasr_Bahram_09.jpg
کویر قصر بهرام Desert Bahram Gasr

9 تصویر، آخرین ارسال 07 ژانویه 2007
بازدید از این آلبوم 45 بار


Bike_05.jpg
فرحزاد به امامزاده داود و پونک Farahzad

6 تصویر، آخرین ارسال 07 ژانویه 2007
بازدید از این آلبوم 42 بار


Ahar_85_18_.jpg
آهار پائیز Ahar

5 تصویر، آخرین ارسال 06 ژانویه 2007
بازدید از این آلبوم 39 بار


Valasht_85_08.jpg
دریاچه ولشت Valasht Lake

6 تصویر، آخرین ارسال 07 ژانویه 2007
بازدید از این آلبوم 42 بار


Iran_03.jpg
ورزان Varazan

10 تصویر، آخرین ارسال 07 ژانویه 2007
بازدید از این آلبوم 40 بار


Kelardasht_85_04.jpg
کلاردشت Kelardasht

5 تصویر، آخرین ارسال 07 ژانویه 2007
بازدید از این آلبوم 40 بار


Nahie85_11.jpg
ناحیه آزاد کوه Nahie

10 تصویر، آخرین ارسال 07 ژانویه 2007
بازدید از این آلبوم 44 بار


Kalvan85_11.JPG
کلوان kalvan

6 تصویر، آخرین ارسال 09 ژانویه 2007
بازدید از این آلبوم 43 بار


Garmabdar85_10.JPG
گرمابدر Garmabdar

7 تصویر، آخرین ارسال 09 ژانویه 2007
بازدید از این آلبوم 38 بار


Docharkhe_05.jpg
گرمسار Garmsar

11 تصویر، آخرین ارسال 07 ژانویه 2007
بازدید از این آلبوم 42 بار


Barg_Jahan_07.jpg
برگ جهان Barg Jahan

9 تصویر، آخرین ارسال 16 ژانویه 2007
بازدید از این آلبوم 39 بار


ahar84_35_.jpg
آهار شکر آب بهار Ahar Shekarab

8 تصویر، آخرین ارسال 15 فوریه 2007
بازدید از این آلبوم 21 بار


Emamzade_Davod84_25.jpg
امامزاده داود Emamzade Davod

8 تصویر، آخرین ارسال 22 فوریه 2007
بازدید از این آلبوم 22 بار


Gorgan_Ziarat_22.jpg
گرگان نوروز Gorgan

9 تصویر، آخرین ارسال 22 فوریه 2007
بازدید از این آلبوم 25 بار


Maranjab_Desert84_26.jpg
کویر مرنجاب بهار Desert Maranjab

9 تصویر، آخرین ارسال 28 اوت 2007
بازدید از این آلبوم 27 بار


Dena_26.jpg
دور کوه دنا Dena Mountain

8 تصویر، آخرین ارسال 16 فوریه 2007
بازدید از این آلبوم 35 بار


Dena_24.jpg
تخت جشید Perspolis

2 تصویر، آخرین ارسال 16 فوریه 2007
بازدید از این آلبوم 33 بار


Shormast_21.jpg
دریاچه شورمست Shormast Lake

9 تصویر، آخرین ارسال 22 فوریه 2007
بازدید از این آلبوم 38 بار


Dasht_Lar84_23.jpg
دشت لار Lar Lake

10 تصویر، آخرین ارسال 16 اوت 2007
بازدید از این آلبوم 34 بار


Tehran_Niyayesh_25.jpg
همايش بزرگراه نیایش Tehran

8 تصویر، آخرین ارسال 15 اوت 2007
بازدید از این آلبوم 39 بار


Sad_Lar84_21.jpg
دریاچه لار Lar Lake

8 تصویر، آخرین ارسال 16 اوت 2007
بازدید از این آلبوم 36 بار


Varange_Rod84_13.JPG
وارنگه رود VarangeRod

4 تصویر، آخرین ارسال 15 فوریه 2007
بازدید از این آلبوم 41 بار


Pakabod_23.jpg
پاکبود ( دشت لار به بلده) Pakabod Lar to Balade

10 تصویر، آخرین ارسال 13 ژوئن 2007
بازدید از این آلبوم 33 بار


Lalan84_07.jpg
لالون Lalon

4 تصویر، آخرین ارسال 28 اوت 2007
بازدید از این آلبوم 38 بار


Azad_Koh_alborz_26.jpg
آزاد کوه Azad Mountain

9 تصویر، آخرین ارسال 28 اوت 2007
بازدید از این آلبوم 36 بار


Havir_Tar_22.jpg
دریاچه تار Tar Lake

8 تصویر، آخرین ارسال 28 اوت 2007
بازدید از این آلبوم 34 بار


Kilishom_25.jpg
کلیشم Kelishom

9 تصویر، آخرین ارسال 23 سپتامبر 2007
بازدید از این آلبوم 35 بار


Ahar83_02.jpg
آهار بهار Ahar

6 تصویر، آخرین ارسال 07 ژانویه 2007
بازدید از این آلبوم 7 بار


Sohanak_25.jpg
سوهانک Sohanak

7 تصویر، آخرین ارسال 23 سپتامبر 2007
بازدید از این آلبوم 7 بار


Lar83_08.jpg
دشت لار Dasht Lar

9 تصویر، آخرین ارسال 23 سپتامبر 2007
بازدید از این آلبوم 9 بار


Dorfak83_01.jpg
درفک گیلان Dorfak Gilan

5 تصویر، آخرین ارسال 10 سپتامبر 2007
بازدید از این آلبوم 43 بار


Sad_Lar83__03.jpg
دریاچه لار خرداد Lar Lake

5 تصویر، آخرین ارسال 07 ژانویه 2007
بازدید از این آلبوم 9 بار


Shemshak_20.jpg
شمشک Shemshak ski

7 تصویر، آخرین ارسال 05 سپتامبر 2007
بازدید از این آلبوم 5 بار


Tar83_02.JPG
دریاچه تار Tar Lake

7 تصویر، آخرین ارسال 06 ژانویه 2007
بازدید از این آلبوم 7 بار


Ramsar_26.jpg
قزوین به رامسر Gazvin to Ramsar

9 تصویر، آخرین ارسال 23 سپتامبر 2007
بازدید از این آلبوم 12 بار


Sad_Lar83_06.jpg
دریاچه لار مرداد Lar Lake

4 تصویر، آخرین ارسال 07 ژانویه 2007
بازدید از این آلبوم 9 بار


Salambar83_08.jpg
الموت به تنکابن Alamot to Tonekabon

8 تصویر، آخرین ارسال 10 سپتامبر 2007
بازدید از این آلبوم 8 بار


Balade_Iran_83_20.jpg
تهران به شمال(دشت لار به نور) Tehran to Caspian sea

11 تصویر، آخرین ارسال 05 سپتامبر 2007
بازدید از این آلبوم 10 بار


Dizin83_02.jpg
دیزین Dizin

6 تصویر، آخرین ارسال 05 سپتامبر 2007
بازدید از این آلبوم 39 بار


Shahran_19.jpg
شهران Shahran Tehran

5 تصویر، آخرین ارسال 23 سپتامبر 2007
بازدید از این آلبوم 42 بار


Ahar_Iran_Tochal_26.jpg
آهار پائیز Ahar

8 تصویر، آخرین ارسال 10 سپتامبر 2007
بازدید از این آلبوم 9 بار


Miyankale_23.jpg
میانکاله miyankale

9 تصویر، آخرین ارسال 23 سپتامبر 2007
بازدید از این آلبوم 15 بار


Desrt_dir_gachin_21.jpg
کویر دیر گچین Desert Dir

9 تصویر، آخرین ارسال 23 سپتامبر 2007
بازدید از این آلبوم 33 بار


ramsarrace85_29.JPG
مسابقات دوچرخه کوهستان رامسر

28 تصویر، آخرین ارسال 27 آوریل 2007
بازدید از این آلبوم 11 بار


Esfahan85_07.jpg
مسابقات دوچرخه کوهستان اصفهان

18 تصویر، آخرین ارسال 23 سپتامبر 2007
بازدید از این آلبوم 9 بار


lahijanrace85_11.JPG
مسابقات دوچرخه کوهستان لاهیجان

30 تصویر، آخرین ارسال 27 آوریل 2007
بازدید از این آلبوم 7 بار


Turkey85__21.JPG
ترکیه 2006 Turkey

12 تصویر، آخرین ارسال 09 ژانویه 2007
بازدید از این آلبوم 36 بار


Georgia85_54.JPG
گرجستان 2006 Georgia

12 تصویر، آخرین ارسال 09 ژانویه 2007
بازدید از این آلبوم 35 بار


Armanestan_mountain_bike__18.jpg
ارمنستان 2006 Armenia

12 تصویر، آخرین ارسال 09 ژانویه 2007
بازدید از این آلبوم 41 بار


Nakhjavan_86_6_22_220.JPG
آذربایجان (نخجوان) 2007 Nakhjavan

63 تصویر، آخرین ارسال 16 سپتامبر 2007
بازدید از این آلبوم 8 بار


Istanbul_90__423.jpg
استانبول تا دریای سیاه 2011 Istanbul

دوچرخه سواری استانبول به سواحل دریای سیاه

81 تصویر، آخرین ارسال 15 نوامبر 2011
بازدید از این آلبوم 8 بار


Istanbul__91_6_1__281.jpg
استانبول Istanbul 2012

66 تصویر، آخرین ارسال 07 سپتامبر 2012
بازدید از این آلبوم 35 بار


15273780~0.jpg
ایران

26 تصویر، آخرین ارسال 27 ژانویه 2008
بازدید از این آلبوم 7 بار


turkey1.jpg
ترکیه

5 تصویر، آخرین ارسال 18 سپتامبر 2007
بازدید از این آلبوم 9 بار

موضوع: تور
آخرین تصاویر

dwchrkhh.JPG
ماسوله 12 بازدیدAli Sadeghi22 ژوئیه 2014

Talesh92_3_15_388.JPG
14 بازدیدAli Sadeghi22 ژوئیه 2014

Talesh92_3_15_342.JPG
16 بازدیدAli Sadeghi22 ژوئیه 2014

Talesh92_3_15_326.JPG
16 بازدیدAli Sadeghi22 ژوئیه 2014

Talesh92_3_15_323.JPG
10 بازدیدAli Sadeghi22 ژوئیه 2014

Talesh92_3_15_299.JPG
12 بازدیدAli Sadeghi22 ژوئیه 2014

Talesh92_3_15_293.JPG
16 بازدیدAli Sadeghi22 ژوئیه 2014

Talesh92_3_15_288_1.JPG
10 بازدیدAli Sadeghi22 ژوئیه 2014

Talesh92_3_15_280.JPG
14 بازدیدAli Sadeghi22 ژوئیه 2014

Talesh92_3_15_276.JPG
12 بازدیدAli Sadeghi22 ژوئیه 2014

Talesh92_3_15_126.JPG
دشت گل در ارتفاعات مریان12 بازدید دوچرخه در دشت های پر گل و زیبای منطقهAli Sadeghi22 ژوئیه 2014

damavand_35.JPG
دوچرخه سواری در دیو چشمه و دشت ورارو 43 بازدیدmorteza07 ژوئیه 2014

damavand_34.JPG
دوچرخه سواری در دیو چشمه و دشت ورارو 48 بازدیدmorteza07 ژوئیه 2014

damavand_33.JPG
دوچرخه سواری در دیو چشمه و دشت ورارو 41 بازدیدmorteza07 ژوئیه 2014

damavand_32.JPG
دوچرخه سواری در دیو چشمه و دشت ورارو 42 بازدیدmorteza07 ژوئیه 2014

damavand_31.JPG
دوچرخه سواری در دیو چشمه و دشت ورارو 37 بازدیدmorteza07 ژوئیه 2014

damavand_30.JPG
دوچرخه سواری در دیو چشمه و دشت ورارو 40 بازدیدmorteza07 ژوئیه 2014

damavand_29.JPG
دوچرخه سواری در دیو چشمه و دشت ورارو 30 بازدیدmorteza07 ژوئیه 2014

damavand_28.JPG
دوچرخه سواری در دیو چشمه و دشت ورارو 35 بازدیدmorteza07 ژوئیه 2014

damavand_27.JPG
دوچرخه سواری در دیو چشمه و دشت ورارو 30 بازدیدmorteza07 ژوئیه 2014

damavand_26.JPG
دوچرخه سواری در دیو چشمه و دشت ورارو 51 بازدیدmorteza07 ژوئیه 2014

damavand_25.JPG
دوچرخه سواری در دیو چشمه و دشت ورارو 26 بازدیدmorteza07 ژوئیه 2014

damavand_24.JPG
دوچرخه سواری در دیو چشمه و دشت ورارو 38 بازدیدmorteza07 ژوئیه 2014

damavand_22.JPG
دوچرخه سواری در دیو چشمه و دشت ورارو 28 بازدیدmorteza07 ژوئیه 2014

damavand_21.JPG
دوچرخه سواری در دیو چشمه و دشت ورارو 26 بازدیدmorteza07 ژوئیه 2014

damavand_20.JPG
دوچرخه سواری در دیو چشمه و دشت ورارو 31 بازدیدmorteza07 ژوئیه 2014

damavand_19.JPG
دوچرخه سواری در دیو چشمه و دشت ورارو 28 بازدیدmorteza07 ژوئیه 2014