دوچرخه سواری کوهستان-تورهاي دوچرخه سواري

آلبوم تورهاي دوچرخه سواري باشگاه گشتا

تصاویر تصادفی
Georgia85_46.JPG
بندر باتومی شهریور85253 بازدیدAli Sadeghi
1389rahimmatinabad_09.jpg
کویر متین آباد338 بازدیدعکس از رحیم یوسفی morteza
1389van__33.jpg
هتل وان 595 بازدیدmorteza
Dir_Gachin85_08.JPG
مسیر کاروانسرای دیرگچین289 بازدیدAli Sadeghi
baku_62.JPG
باکو جمهوری آذربایجان408 بازدیدmorteza
Pakabod_87_4_14_385.JPG
گردنه قرق به ورزان تیر 87689 بازدیدAli Sadeghi
1389tochal_24.jpg
مسیر برگشت از قله توچال به کلک چال 862 بازدیدmorteza
Haranj_85_12.JPG
277 بازدیدAli Sadeghi
alamot_388.JPG
مراسم اختتامیه رامسر تیر 86239 بازدیدAli Sadeghi
Miankale__11.jpg
میانکاله بهمن 85331 بازدیدAli Sadeghi
Tochal85_23.jpg
حرکت بر روی خط الراس قله توچال به پیازچال242 بازدیدAli Sadeghi
Kelardasht_85_06.jpg
صرف شام در کلاردشت284 بازدیدAli Sadeghi
موضوع آلبوم تصویر
تورهای سال 1393 Tour 2014
3 117
دیو چشمه و دشت ورارو تیر 93


damavand_35.JPG

30 تصویر، آخرین ارسال 07 ژوئیه 2014
بازدید از این آلبوم 96 بار

کلاردشت مهر 93


DSC04788.JPG

30 تصویر، آخرین ارسال 06 اکتبر 2014
بازدید از این آلبوم 37 بار

زرین دشت مهر 93


DSC05677.JPG

57 تصویر، آخرین ارسال 17 اکتبر 2014
بازدید از این آلبوم 24 بار

3 آلبوم در 1 صفحه

تورهای سال 1392 Tour 2013
13 70
پارک جنگلی تلو فروردین 92- Telo 2013


Telo__92_1_23__012.jpg

7 تصویر، آخرین ارسال 31 اوت 2013
بازدید از این آلبوم 61 بار

همسین فروردین 92 - Hamsin 2013


Deh_torkaman__92_2_6__019.jpg

9 تصویر، آخرین ارسال 31 اوت 2013
بازدید از این آلبوم 47 بار

همایش شهری اردیبهشت 92


hamayesh_92_2,20_004.jpg

7 تصویر، آخرین ارسال 31 اوت 2013
بازدید از این آلبوم 53 بار

هرنج اردیبهشت 92 - Haranj 2013


FR920227,_182,_Taleghan.jpg

9 تصویر، آخرین ارسال 31 اوت 2013
بازدید از این آلبوم 95 بار

سرانزا اردیبهشت 92- seranza 2013


FR920213,_049,_Chashm.JPG

10 تصویر، آخرین ارسال 31 اوت 2013
بازدید از این آلبوم 56 بار

دیو چشمه خرداد 92- Div spring 2013


IMG_5350_resize.jpg

9 تصویر، آخرین ارسال 31 اوت 2013
بازدید از این آلبوم 42 بار

لاسم خرداد 92 - Lasem 2013


Lasem_92_3_10__055.jpg

8 تصویر، آخرین ارسال 31 اوت 2013
بازدید از این آلبوم 41 بار

مریان 92- Merian 2013


Talesh92_3_15_126.JPG

تور دوچرخه سواری از آب کلیه خلخال تا مریان تالش

1 تصویر، آخرین ارسال 22 ژوئیه 2014
بازدید از این آلبوم 42 بار

خلخال به ماسوله 92- Khalkhal to Masoleh


Talesh92_3_15_342.JPG

10 تصویر، آخرین ارسال 22 ژوئیه 2014
بازدید از این آلبوم 35 بار

آهار به شهرستانک 92 - Ahar to shahrestanak20130 تصویر
بازدید از این آلبوم 0 بار

لار به بلده 92- Lar to Baladeh0 تصویر
بازدید از این آلبوم 0 بار

دریاچه هویر 92 -Havir lake0 تصویر
بازدید از این آلبوم 0 بار

دریاچه نئور 92- Neor lake0 تصویر
بازدید از این آلبوم 0 بار

 

 

13 آلبوم در 1 صفحه

تورهای سال 1391 2012 tour
23 305
لواسان Lavasan 2012


1391lavasan_3.JPG

31 تصویر، آخرین ارسال 15 آوریل 2012
بازدید از این آلبوم 21 بار

ده ترکمن Deh torkman 2012


Deh_torkman_91_1_25__079.jpg

33 تصویر، آخرین ارسال 15 آوریل 2012
بازدید از این آلبوم 22 بار

برگ جهان فروردین 91 Barg jahan


538902_3087063183715_1477981342_32353516_1463480297_n.jpg

12 تصویر، آخرین ارسال 22 ژوئیه 2012
بازدید از این آلبوم 65 بار

چاشم اردیبهشت 91 Chashm


2012-04-27_0055.jpg

15 تصویر، آخرین ارسال 22 ژوئیه 2012
بازدید از این آلبوم 22 بار

دشت لار اردیبهشت 91 Dasht Lar


FR910229,_Lar-138.JPG

12 تصویر، آخرین ارسال 01 سپتامبر 2012
بازدید از این آلبوم 33 بار

لزور اردیبهشت 91 Lazor


DSC06931.JPG

13 تصویر، آخرین ارسال 22 ژوئیه 2012
بازدید از این آلبوم 35 بار

لواسان به لار خرداد 91 Lavasan to Lar


DSC09800.JPG

16 تصویر، آخرین ارسال 22 ژوئیه 2012
بازدید از این آلبوم 22 بار

دیو چشمه خرداد 91 Div Cheshme


lar13910319_31.JPG

41 تصویر، آخرین ارسال 11 ژوئن 2012
بازدید از این آلبوم 23 بار

خاتون بارگاه خرداد 91 Khaton bargah


554656_4080356165011_1692295948_n.jpg

8 تصویر، آخرین ارسال 22 ژوئیه 2012
بازدید از این آلبوم 27 بار

نمارستاق تیر 91 Namarestagh


Namarestagh_91_4_15_046.JPG

16 تصویر، آخرین ارسال 22 ژوئیه 2012
بازدید از این آلبوم 37 بار

معجز چشمه تیر 91-Mojez cheshme 2012


Mojez_cheshme_91_4_25_206.JPG

15 تصویر، آخرین ارسال 22 ژوئیه 2012
بازدید از این آلبوم 46 بار

ورسک مرداد 91-Veres2012


Veresk_91_5_6_002.jpg

8 تصویر، آخرین ارسال 01 سپتامبر 2012
بازدید از این آلبوم 18 بار

دراسله مرداد 91 - Dorasele 2012


Dorasele_91_5_20_005.jpg

5 تصویر، آخرین ارسال 01 سپتامبر 2012
بازدید از این آلبوم 36 بار

آبشار گزو شهریور 91 - Gazo water fall


Gazo__91_6_10__041.jpg

11 تصویر، آخرین ارسال 01 سپتامبر 2012
بازدید از این آلبوم 41 بار

سد سلیمان تنگه شهریور 91- Tanghe soliman 2012


rajaee_11.JPG

17 تصویر، آخرین ارسال 14 سپتامبر 2012
بازدید از این آلبوم 32 بار

خوشواش شهریور 91 -2012 Khoshvash


khosh_vash__91_7_6__019.JPG

4 تصویر، آخرین ارسال 30 اوت 2013
بازدید از این آلبوم 33 بار

مازی چال مهر 91- Mazichal 2012


rrrty888.jpg

10 تصویر، آخرین ارسال 30 اوت 2013
بازدید از این آلبوم 17 بار

سنگده به میانکاله آبان 91 - Sangdeh to Miankale 2012


Miankale__91_8_12__004.jpg

14 تصویر، آخرین ارسال 31 اوت 2013
بازدید از این آلبوم 7 بار

شهرستانک آبان 91 - Shahrestanak 2012


shahrestanak__91_8_7__029.JPG

5 تصویر، آخرین ارسال 31 اوت 2013
بازدید از این آلبوم 8 بار

کاشان به قلعه گرشاهی آذر 91 - Kashan to Garshahi 2012


kashan_8355.jpg

5 تصویر، آخرین ارسال 31 اوت 2013
بازدید از این آلبوم 9 بار

یزد بهمن 91 - Yazd 2013


Yazd_Qeshm__91_11_12__003.JPG

4 تصویر، آخرین ارسال 30 اوت 2013
بازدید از این آلبوم 7 بار

قشم بهمن 91 - Qeshm 2013


Yazd_Qeshm__91_11_12__054.JPG

6 تصویر، آخرین ارسال 30 اوت 2013
بازدید از این آلبوم 6 بار

قصربهرام اسفند 91 - Gasr bahram 2013


Gasr_bahram__91_12_15__002.JPG

4 تصویر، آخرین ارسال 31 اوت 2013
بازدید از این آلبوم 6 بار

 

23 آلبوم در 1 صفحه

تورهای سال 1390 2011 tour
13 300
کوههای لواسان فروردین 90 Lavasan


1390lavasan_22.jpg

25 تصویر، آخرین ارسال 08 آوریل 2011
بازدید از این آلبوم 21 بار

قمصراردیبهشت 90 Ghamsar to barzok


1390gamsar_17.jpg

دوچرخه سواری در ارتفاعات قمصر به سمت دشت میدان و برزوک

34 تصویر، آخرین ارسال 26 مه 2011
بازدید از این آلبوم 16 بار

طالقان اردیبهشت 90 Ziyaran to Talaghan


1390talegan_11.jpg

16 تصویر، آخرین ارسال 26 مه 2011
بازدید از این آلبوم 13 بار

ارجمند اردیبهشت 90 Anamrod to Arjomand


Arjomand_90__079.JPG

16 تصویر، آخرین ارسال 14 نوامبر 2011
بازدید از این آلبوم 13 بار

پلور به جاجرود اردیبهشت 90 polor to Jajrod


Polor_90_020.jpg

پلور-دشت لار-جاجرود

23 تصویر، آخرین ارسال 14 نوامبر 2011
بازدید از این آلبوم 16 بار

استانبول خرداد1390 Istanbul turky


1390istanbul_06.jpg

دوچرخه سواری استانبول تا دریای سیاه

58 تصویر، آخرین ارسال 07 ژوئیه 2011
بازدید از این آلبوم 422 بار

لزور به نشل (دریاچه معجز چشمه) تیر 90 Lazor to Neshel


Lazor_Neshel_90_4_3__172.jpg

لزور تا گردنه میشینه مرگ سپس اقامت شبانه در نشل و روز بعد تا پنجاب در جاده هراز

39 تصویر، آخرین ارسال 14 نوامبر 2011
بازدید از این آلبوم 26 بار

تور کشوری دور سهند (آذربایجان) تیر 90 Sahand


670498_orig.jpg

به همت هیئت دوچرخه سواری تبریز

12 تصویر، آخرین ارسال 14 نوامبر 2011
بازدید از این آلبوم 14 بار

دور دماوند مرداد 90 Damavand


Damavand_90_5_21__107.jpg

دوچرخه سواری دور دماوند از پلور تا ناندل

15 تصویر، آخرین ارسال 12 نوامبر 2011
بازدید از این آلبوم 17 بار

الیت مرداد 90 Elit


Elitl_90_4_17__006.jpg

دوچرخه سواری در یک روز گرم تابستانی از جاده چالوس ابتدای دو راهی دلیر الیت تا روستای الیت

11 تصویر، آخرین ارسال 14 نوامبر 2011
بازدید از این آلبوم 20 بار

آبشار اوبن شهریور 90 oben water fal


oben_90_6_10__064.jpg

دوچرخه سواری در جنگل خیرونرو تا ابشار زیبای اوبن

16 تصویر، آخرین ارسال 14 نوامبر 2011
بازدید از این آلبوم 13 بار

منطقه حفاظت شده چشمه خمده مهر 90 khomede


zarin_dasht__90_7_25__012.jpg

13 تصویر، آخرین ارسال 14 نوامبر 2011
بازدید از این آلبوم 13 بار

مصر و طبس Mesr & Tabas 90


khor_90_10_6__131.jpg

22 تصویر، آخرین ارسال 03 فوریه 2012
بازدید از این آلبوم 16 بار

 

 

13 آلبوم در 1 صفحه

تورهای سال 1389 2010 tour
7 284
دریاچه وان ترکیه خرداد ماه van turky


1389van__40.jpg

58 تصویر، آخرین ارسال 11 ژوئن 2010
بازدید از این آلبوم 30 بار

دریاچه لار هفت خرداد Lar


1389lar_11.jpg

12 تصویر، آخرین ارسال 18 ژوئن 2010
بازدید از این آلبوم 16 بار

قله توچال تیر ماه Tochal


1389tochal_21.jpg

26 تصویر، آخرین ارسال 26 ژوئن 2010
بازدید از این آلبوم 20 بار

ده تنگه مهر89 Dehtanghe Ahar


1389ahar_02.jpg

13 تصویر، آخرین ارسال 22 اکتبر 2010
بازدید از این آلبوم 13 بار

کلاردشت آبان Kelardasht


1389kelardasht_52.jpg

57 تصویر، آخرین ارسال 31 اکتبر 2010
بازدید از این آلبوم 18 بار

متین آباد Matin abad


1389rahimmatinabad_21.jpg

63 تصویر، آخرین ارسال 11 دسامبر 2010
بازدید از این آلبوم 17 بار

قشم بهمن 89 Qeshm


138911qeshm_26.jpg

55 تصویر، آخرین ارسال 29 ژانویه 2011
بازدید از این آلبوم 17 بار

 

 

7 آلبوم در 1 صفحه

تورهای سال tour2009 1388
5 97
دشت لار اردیبهشت


88lar_29.JPG

33 تصویر، آخرین ارسال 16 مه 2009
بازدید از این آلبوم 15 بار

بلده شهریور


1388balade_2.JPG

8 تصویر، آخرین ارسال 05 سپتامبر 2009
بازدید از این آلبوم 17 بار

دریاچه وان ترکیه مرداد


1388van_20.JPG

21 تصویر، آخرین ارسال 10 سپتامبر 2009
بازدید از این آلبوم 13 بار

سیمین دشت 88


simindasht88_16.JPG

19 تصویر، آخرین ارسال 01 اکتبر 2009
بازدید از این آلبوم 13 بار

کلاردشت مهر88


88kelar1.jpg

16 تصویر، آخرین ارسال 23 اکتبر 2009
بازدید از این آلبوم 16 بار

 

5 آلبوم در 1 صفحه

تورهای سال tour2008 1387
6 174
دریاچه شورمست


Shormast_87_1_30_040.JPG

5 تصویر، آخرین ارسال 22 ژوئیه 2012
بازدید از این آلبوم 21 بار

طالقان


Talghan_87_2_13_099.JPG

10 تصویر، آخرین ارسال 22 ژوئیه 2012
بازدید از این آلبوم 12 بار

تهران به شمال Tehran to Shomal


Pakabod_87_4_14_198.JPG

66 تصویر، آخرین ارسال 11 ژوئیه 2008
بازدید از این آلبوم 24 بار

باکو baku


baku_54.JPG

53 تصویر، آخرین ارسال 30 دسامبر 2008
بازدید از این آلبوم 17 بار

مصر بهمن MESR


MESR1387_08.jpg

25 تصویر، آخرین ارسال 15 فوریه 2009
بازدید از این آلبوم 16 بار

میانکاله


miankale87_09.JPG

15 تصویر، آخرین ارسال 28 فوریه 2009
بازدید از این آلبوم 13 بار

6 آلبوم در 1 صفحه

تورهای سال Tour2007 1386
45 1,243
چشمه سوهانک Sohanak


Sohanak86_12_17_019.JPG

9 تصویر، آخرین ارسال 08 مارس 2008
بازدید از این آلبوم 14 بار

میانکاله زمستانی Miankale


MianKale86_12_8_178.JPG

29 تصویر، آخرین ارسال 02 مارس 2008
بازدید از این آلبوم 14 بار

قصر بهرام Gasr Bahram


GasrBahram_86_12_3_050.JPG

12 تصویر، آخرین ارسال 01 مارس 2008
بازدید از این آلبوم 18 بار

خوزستان 86


Khozestan_86_400.JPG

182 تصویر، آخرین ارسال 15 فوریه 2008
بازدید از این آلبوم 18 بار

هملون Hamelon


Hamelon_86_106.JPG

19 تصویر، آخرین ارسال 03 فوریه 2008
بازدید از این آلبوم 12 بار

قشمqeshm86


qeshm8610_04.jpg

61 تصویر، آخرین ارسال 20 ژانویه 2008
بازدید از این آلبوم 14 بار

مصر 86 Mesr


mesr_86_113.JPG

32 تصویر، آخرین ارسال 01 مارس 2008
بازدید از این آلبوم 18 بار

مرنجاب پائیزی Maranjab


Maranjab86_9_30_061.jpg

15 تصویر، آخرین ارسال 22 دسامبر 2007
بازدید از این آلبوم 12 بار

دشت هویج Dasht havij


Dasht_havij_86_019.JPG

14 تصویر، آخرین ارسال 18 دسامبر 2007
بازدید از این آلبوم 18 بار

کویر دیر گچین 86 Dir Gachin


dir_gachin_86_9_2_0016.JPG

22 تصویر، آخرین ارسال 26 نوامبر 2007
بازدید از این آلبوم 12 بار

جنگلهای کلاردشت 86 Kelardasht


Kelardasht_86_8_25_4897.JPG

24 تصویر، آخرین ارسال 17 نوامبر 2007
بازدید از این آلبوم 22 بار

آلاشت Alasht


Alasht_86_077.JPG

46 تصویر، آخرین ارسال 26 نوامبر 2007
بازدید از این آلبوم 16 بار

تنگه سلیمان Tange soliman


Tange_Soliman86_215.JPG

35 تصویر، آخرین ارسال 10 نوامبر 2007
بازدید از این آلبوم 15 بار

آهار در پائیز Ahar


Ahar_paiz_86_8_11_061.jpg

18 تصویر، آخرین ارسال 03 نوامبر 2007
بازدید از این آلبوم 17 بار

طالقان پائیز86 Talgan


Talagan_paiz_86_047.JPG

26 تصویر، آخرین ارسال 28 اکتبر 2007
بازدید از این آلبوم 11 بار

واز Vaz


Vaz86_199.JPG

32 تصویر، آخرین ارسال 22 اکتبر 2007
بازدید از این آلبوم 14 بار

کلاردشت86 Kelardasht


Kelardasht_86_161.JPG

52 تصویر، آخرین ارسال 15 اکتبر 2007
بازدید از این آلبوم 7 بار

آبسرد Absard


Absard86_7_13_072.jpg

20 تصویر، آخرین ارسال 07 اکتبر 2007
بازدید از این آلبوم 7 بار

امام زاده داود به شهرستانک Tochal


Tochal_86_022.JPG

30 تصویر، آخرین ارسال 29 سپتامبر 2007
بازدید از این آلبوم 8 بار

وارنگه رود Varange rod


VarangeRod86_032.JPG

11 تصویر، آخرین ارسال 23 سپتامبر 2007
بازدید از این آلبوم 13 بار

دوچرخه سواري در تار tar lake biking


Tar_86_062~0.JPG

12 تصویر، آخرین ارسال 10 سپتامبر 2007
بازدید از این آلبوم 7 بار

اردبیل تا اسالم Ardabil


Ardabil_86_091.JPG

16 تصویر، آخرین ارسال 05 سپتامبر 2007
بازدید از این آلبوم 5 بار

سوهانک Sohanak


Sohanak_86_010.JPG

5 تصویر، آخرین ارسال 05 سپتامبر 2007
بازدید از این آلبوم 5 بار

یالرود Yalrod


Yalrod_86_032.JPG

12 تصویر، آخرین ارسال 05 سپتامبر 2007
بازدید از این آلبوم 6 بار

سیمین دشت simindasht


simndasht850519_12.jpg

22 تصویر، آخرین ارسال 15 اوت 2007
بازدید از این آلبوم 7 بار

ناندل دور دماوند Nandal


Nandal86_5_12_054.jpg

19 تصویر، آخرین ارسال 15 اوت 2007
بازدید از این آلبوم 5 بار

جنگل ابر Abr Forest


Jangal_Abr_86_05_5_6_16.jpg

18 تصویر، آخرین ارسال 04 اوت 2007
بازدید از این آلبوم 9 بار

برکه زره در zare Dar


Zaridar_Damavand_29_4_86_(7).JPG

12 تصویر، آخرین ارسال 15 اوت 2007
بازدید از این آلبوم 5 بار

تور دوچرخه سواري قزوين تا رامسر Gazvin to Ramsar tour


alamot_164.JPG

64 تصویر، آخرین ارسال 15 اوت 2007
بازدید از این آلبوم 18 بار

امامه Amame


Amameh_22_4_86_(16).JPG

11 تصویر، آخرین ارسال 15 اوت 2007
بازدید از این آلبوم 5 بار

لاسم Lasem


Lasem_86_4_15_025~0.jpg

12 تصویر، آخرین ارسال 08 ژوئیه 2007
بازدید از این آلبوم 5 بار

نمارستاق Namarestag


Namarestag86_4_8_119.jpg

16 تصویر، آخرین ارسال 30 ژوئن 2007
بازدید از این آلبوم 8 بار

دریاچه لار تیر 86 Lar Lake


Sad_Lar_86_4_1_007.jpg

12 تصویر، آخرین ارسال 28 ژوئن 2007
بازدید از این آلبوم 6 بار

دور دماوند Arond Damavand


Damavand_86_3_28_091.jpg

21 تصویر، آخرین ارسال 24 ژوئن 2007
بازدید از این آلبوم 7 بار

دشت آزو Azo


Dasht_azo_014.jpg

14 تصویر، آخرین ارسال 24 ژوئن 2007
بازدید از این آلبوم 5 بار

دشت لار به بلده Fasham to Balade


Pakabod_86_3_14_141.jpg

45 تصویر، آخرین ارسال 03 ژوئیه 2007
بازدید از این آلبوم 11 بار

دامغان به بهشهر Damgan to Behshahr


Sorkhgeryv86_3_4_002.jpg

17 تصویر، آخرین ارسال 24 ژوئن 2007
بازدید از این آلبوم 8 بار

دشت لار اردیبهشت Lar


13860228lar_02.jpg

18 تصویر، آخرین ارسال 02 ژوئیه 2007
بازدید از این آلبوم 10 بار

جشنواره لاله هااردیبهشت Chalos Road


13860221laleh_03.jpg

10 تصویر، آخرین ارسال 16 مه 2007
بازدید از این آلبوم 6 بار

زره در Zaredar


ZareDar86_1_17_011.jpg

12 تصویر، آخرین ارسال 25 ژوئن 2007
بازدید از این آلبوم 5 بار

طالقان Talegan


138602talegan_12.jpg

15 تصویر، آخرین ارسال 07 مه 2007
بازدید از این آلبوم 9 بار

آهار - سوهانک Ahar-Sohanak


Ahar-Sohanak86_2_7_001.jpg

13 تصویر، آخرین ارسال 24 ژوئن 2007
بازدید از این آلبوم 6 بار

مرنجاب maranjab


maranjab138601_02.JPG

26 تصویر، آخرین ارسال 14 آوریل 2007
بازدید از این آلبوم 6 بار

میانکاله Miankale


miankale13860131_21.jpg

24 تصویر، آخرین ارسال 22 آوریل 2007
بازدید از این آلبوم 7 بار

پاسارگاد تا بیشاپورpasargadae


parseh.jpg

108 تصویر، آخرین ارسال 09 آوریل 2007
بازدید از این آلبوم 15 بار

45 آلبوم در 1 صفحه

تورهای سال 1385 Tour 2006
36 390
میانکاله miankale


miankale8511224.jpg

33 تصویر، آخرین ارسال 23 سپتامبر 2007
بازدید از این آلبوم 16 بار

قشم Qeshm


Qeshm_85_11_5_359.jpg

42 تصویر، آخرین ارسال 02 فوریه 2007
بازدید از این آلبوم 20 بار

مرنجاب Maranjab


Maranjab85_07.JPG

10 تصویر، آخرین ارسال 16 ژانویه 2007
بازدید از این آلبوم 16 بار

دشت کویر -مصر - چک چک یزد Mesr


Mesr_iran_85_263.JPG

12 تصویر، آخرین ارسال 07 ژانویه 2007
بازدید از این آلبوم 56 بار

دیر گچین Desert Dir gachin


Dir_Gachin85_05.JPG

5 تصویر، آخرین ارسال 07 ژانویه 2007
بازدید از این آلبوم 50 بار

کویر قصر بهرام Desert Bahram Gasr


Gasr_Bahram_09.jpg

9 تصویر، آخرین ارسال 07 ژانویه 2007
بازدید از این آلبوم 52 بار

فرحزاد به امامزاده داود و پونک Farahzad


Bike_05.jpg

6 تصویر، آخرین ارسال 07 ژانویه 2007
بازدید از این آلبوم 49 بار

آهار پائیز Ahar


Ahar_85_18_.jpg

5 تصویر، آخرین ارسال 06 ژانویه 2007
بازدید از این آلبوم 47 بار

دریاچه ولشت Valasht Lake


Valasht_85_08.jpg

6 تصویر، آخرین ارسال 07 ژانویه 2007
بازدید از این آلبوم 50 بار

ورزان Varazan


Iran_03.jpg

10 تصویر، آخرین ارسال 07 ژانویه 2007
بازدید از این آلبوم 46 بار

کلاردشت Kelardasht


Kelardasht_85_04.jpg

5 تصویر، آخرین ارسال 07 ژانویه 2007
بازدید از این آلبوم 48 بار

ناحیه آزاد کوه Nahie


Nahie85_11.jpg

10 تصویر، آخرین ارسال 07 ژانویه 2007
بازدید از این آلبوم 49 بار

کلوان kalvan


Kalvan85_11.JPG

6 تصویر، آخرین ارسال 09 ژانویه 2007
بازدید از این آلبوم 48 بار

گرمابدر Garmabdar


Garmabdar85_10.JPG

7 تصویر، آخرین ارسال 09 ژانویه 2007
بازدید از این آلبوم 46 بار

گرمسار Garmsar


Docharkhe_05.jpg

11 تصویر، آخرین ارسال 07 ژانویه 2007
بازدید از این آلبوم 48 بار

برگ جهان Barg Jahan


Barg_Jahan_07.jpg

9 تصویر، آخرین ارسال 16 ژانویه 2007
بازدید از این آلبوم 45 بار

ارجمند به نوا Arjmand to Nava


Arjomand85_11.jpg

12 تصویر، آخرین ارسال 16 ژانویه 2007
بازدید از این آلبوم 6 بار

دریاچه تار Tar Lake


Tar85_10.jpg

8 تصویر، آخرین ارسال 16 ژانویه 2007
بازدید از این آلبوم 10 بار

قله توچال(امامزاده داود - قله - پارک جمشیدیه) Tochal


Tochal85_20.jpg

12 تصویر، آخرین ارسال 07 ژانویه 2007
بازدید از این آلبوم 8 بار

دشت هویج Dasht Havij


Dasht_Havij85_04.JPG

8 تصویر، آخرین ارسال 09 ژانویه 2007
بازدید از این آلبوم 8 بار

فیل بند Filband


Bicycle_06.jpg

7 تصویر، آخرین ارسال 07 ژانویه 2007
بازدید از این آلبوم 3 بار

نشل Neshel


Neshel85_09.JPG

7 تصویر، آخرین ارسال 16 ژانویه 2007
بازدید از این آلبوم 5 بار

علم كوه Alam koh


Alam_koh_03.jpg

11 تصویر، آخرین ارسال 16 ژانویه 2007
بازدید از این آلبوم 13 بار

بلده Balade


Balade85_01.JPG

4 تصویر، آخرین ارسال 31 ژانویه 2007
بازدید از این آلبوم 5 بار

قزوین به املش Gazvin to Amlash


Amlash_02.JPG

12 تصویر، آخرین ارسال 22 فوریه 2007
بازدید از این آلبوم 8 بار

دریاچه گهر Gahar Lake


5.jpg

12 تصویر، آخرین ارسال 14 دسامبر 2006
بازدید از این آلبوم 5 بار

لاسم Lasem


MTB_Iran_Lasem85_05.jpg

12 تصویر، آخرین ارسال 16 ژانویه 2007
بازدید از این آلبوم 3 بار

دوچرخه سواري كوهستان در درياچه تار


Sad_Lar84_20~0.jpg

9 تصویر، آخرین ارسال 16 اوت 2007
بازدید از این آلبوم 6 بار

نوا Nava


Nava_07.JPG

13 تصویر، آخرین ارسال 31 ژانویه 2007
بازدید از این آلبوم 6 بار

کردستان Kordestan


Kordestan85_12.jpg

12 تصویر، آخرین ارسال 15 فوریه 2007
بازدید از این آلبوم 6 بار

دشت لار Dasht Lar


Lar_85_12.jpg

12 تصویر، آخرین ارسال 15 فوریه 2007
بازدید از این آلبوم 9 بار

هرنج Haranj


Haranj_85_12.JPG

12 تصویر، آخرین ارسال 15 فوریه 2007
بازدید از این آلبوم 4 بار

همایش شهری تهران Tehran


Docharkhe_tehran_01.jpg

13 تصویر، آخرین ارسال 15 فوریه 2007
بازدید از این آلبوم 7 بار

نمایشگاه عکس باشگاه گشتا در پارک نظامی گنجوی Club Galeri


Galeri_Gashta__2512.JPG

6 تصویر، آخرین ارسال 07 ژانویه 2007
بازدید از این آلبوم 3 بار

طالقان Talghan


Talaghan85_632.JPG

11 تصویر، آخرین ارسال 15 فوریه 2007
بازدید از این آلبوم 4 بار

روز سلامت Salamat Day


Roz_salamat85_02.jpg

11 تصویر، آخرین ارسال 15 فوریه 2007
بازدید از این آلبوم 2 بار

36 آلبوم در 1 صفحه

تورهای سال 1384 Tour 2005
31 246
آهار شکر آب بهار Ahar Shekarab


ahar84_35_.jpg

8 تصویر، آخرین ارسال 15 فوریه 2007
بازدید از این آلبوم 26 بار

امامزاده داود Emamzade Davod


Emamzade_Davod84_25.jpg

8 تصویر، آخرین ارسال 22 فوریه 2007
بازدید از این آلبوم 29 بار

گرگان نوروز Gorgan


Gorgan_Ziarat_22.jpg

9 تصویر، آخرین ارسال 22 فوریه 2007
بازدید از این آلبوم 30 بار

کویر مرنجاب بهار Desert Maranjab


Maranjab_Desert84_26.jpg

9 تصویر، آخرین ارسال 28 اوت 2007
بازدید از این آلبوم 33 بار

دور کوه دنا Dena Mountain


Dena_26.jpg

8 تصویر، آخرین ارسال 16 فوریه 2007
بازدید از این آلبوم 40 بار

تخت جشید Perspolis


Dena_24.jpg

2 تصویر، آخرین ارسال 16 فوریه 2007
بازدید از این آلبوم 39 بار

دریاچه شورمست Shormast Lake


Shormast_21.jpg

9 تصویر، آخرین ارسال 22 فوریه 2007
بازدید از این آلبوم 47 بار

دشت لار Lar Lake


Dasht_Lar84_23.jpg

10 تصویر، آخرین ارسال 16 اوت 2007
بازدید از این آلبوم 41 بار

همايش بزرگراه نیایش Tehran


Tehran_Niyayesh_25.jpg

8 تصویر، آخرین ارسال 15 اوت 2007
بازدید از این آلبوم 45 بار

دریاچه لار Lar Lake


Sad_Lar84_21.jpg

8 تصویر، آخرین ارسال 16 اوت 2007
بازدید از این آلبوم 43 بار

وارنگه رود VarangeRod


Varange_Rod84_13.JPG

4 تصویر، آخرین ارسال 15 فوریه 2007
بازدید از این آلبوم 46 بار

پاکبود ( دشت لار به بلده) Pakabod Lar to Balade


Pakabod_23.jpg

10 تصویر، آخرین ارسال 13 ژوئن 2007
بازدید از این آلبوم 40 بار

لالون Lalon


Lalan84_07.jpg

4 تصویر، آخرین ارسال 28 اوت 2007
بازدید از این آلبوم 44 بار

آزاد کوه Azad Mountain


Azad_Koh_alborz_26.jpg

9 تصویر، آخرین ارسال 28 اوت 2007
بازدید از این آلبوم 45 بار

دریاچه تار Tar Lake


Havir_Tar_22.jpg

8 تصویر، آخرین ارسال 28 اوت 2007
بازدید از این آلبوم 43 بار

کلیشم Kelishom


Kilishom_25.jpg

9 تصویر، آخرین ارسال 23 سپتامبر 2007
بازدید از این آلبوم 41 بار

دیزین Dizin


30chal_84_06.JPG

4 تصویر، آخرین ارسال 28 اوت 2007
بازدید از این آلبوم 13 بار

دریاچه اوان الموت Evan Lake


Evan_84_06.JPG

6 تصویر، آخرین ارسال 07 ژانویه 2007
بازدید از این آلبوم 9 بار

قله توچال(امام زاده داود-قله - کلک چال) Tochal Mountain


Tochal_25.jpg

9 تصویر، آخرین ارسال 28 اوت 2007
بازدید از این آلبوم 9 بار

رزن بلده Razan Mazandaran


Razan_22.jpg

9 تصویر، آخرین ارسال 28 اوت 2007
بازدید از این آلبوم 8 بار

سیمین دشت Simin Dasht


6~0.jpg

تاریخ

12 تصویر، آخرین ارسال 14 دسامبر 2006
بازدید از این آلبوم 5 بار

حصار چال Hesar chal


Hesar_chal_26.jpg

9 تصویر، آخرین ارسال 23 سپتامبر 2007
بازدید از این آلبوم 6 بار

کندلوس Kandelos


Kandelos84_25.jpg

9 تصویر، آخرین ارسال 28 اوت 2007
بازدید از این آلبوم 7 بار

کلاردشت kelardasht


KelarDasht_19_.jpg

9 تصویر، آخرین ارسال 28 اوت 2007
بازدید از این آلبوم 7 بار

قصر بهرام Desert Gasr Bahram


GasrBahram84_01.jpg

6 تصویر، آخرین ارسال 07 ژانویه 2007
بازدید از این آلبوم 6 بار

کویر دیرگچین Desert Dir


Desert_iran_Dir_Gachin_09.jpg

10 تصویر، آخرین ارسال 23 سپتامبر 2007
بازدید از این آلبوم 8 بار

مصر Mesr


Mesr_Iran_22.jpg

9 تصویر، آخرین ارسال 24 ژوئن 2007
بازدید از این آلبوم 6 بار

عروسان و خور Arosan Khor


Arosan_Khor_Kavir_84_27.jpg

9 تصویر، آخرین ارسال 15 فوریه 2007
بازدید از این آلبوم 5 بار

چک چک یزد Chak Chak Yazd


Chak_Chak_Yazd_26.jpg

9 تصویر، آخرین ارسال 15 فوریه 2007
بازدید از این آلبوم 5 بار

درخت کاری Tree Day


Tree_Day_84_10.jpg

8 تصویر، آخرین ارسال 15 فوریه 2007
بازدید از این آلبوم 6 بار

کند لواسان Kond Lavasan


Kond_lavasan84_09.JPG

5 تصویر، آخرین ارسال 07 ژانویه 2007
بازدید از این آلبوم 5 بار

 

 

31 آلبوم در 1 صفحه

تورهای سال 1383 Tour 2004
20 138
آهار بهار Ahar


Ahar83_02.jpg

6 تصویر، آخرین ارسال 07 ژانویه 2007
بازدید از این آلبوم 11 بار

سوهانک Sohanak


Sohanak_25.jpg

7 تصویر، آخرین ارسال 23 سپتامبر 2007
بازدید از این آلبوم 11 بار

دشت لار Dasht Lar


Lar83_08.jpg

9 تصویر، آخرین ارسال 23 سپتامبر 2007
بازدید از این آلبوم 14 بار

درفک گیلان Dorfak Gilan


Dorfak83_01.jpg

5 تصویر، آخرین ارسال 10 سپتامبر 2007
بازدید از این آلبوم 48 بار

دریاچه لار خرداد Lar Lake


Sad_Lar83__03.jpg

5 تصویر، آخرین ارسال 07 ژانویه 2007
بازدید از این آلبوم 13 بار

شمشک Shemshak ski


Shemshak_20.jpg

7 تصویر، آخرین ارسال 05 سپتامبر 2007
بازدید از این آلبوم 10 بار

دریاچه زيباي تار Lake tar


Tar83_02.JPG

7 تصویر، آخرین ارسال 06 ژانویه 2007
بازدید از این آلبوم 15 بار

قزوین به رامسر Gazvin to Ramsar


Ramsar_26.jpg

9 تصویر، آخرین ارسال 23 سپتامبر 2007
بازدید از این آلبوم 19 بار

دریاچه لار مرداد Lar Lake


Sad_Lar83_06.jpg

4 تصویر، آخرین ارسال 07 ژانویه 2007
بازدید از این آلبوم 13 بار

الموت به تنکابن Alamot to Tonekabon


Salambar83_08.jpg

8 تصویر، آخرین ارسال 10 سپتامبر 2007
بازدید از این آلبوم 11 بار

تهران به شمال(دشت لار به نور) Tehran to Caspian sea


Balade_Iran_83_20.jpg

11 تصویر، آخرین ارسال 05 سپتامبر 2007
بازدید از این آلبوم 17 بار

دیزین دوچرخه سواري cycling in dizin


Dizin83_02.jpg

6 تصویر، آخرین ارسال 05 سپتامبر 2007
بازدید از این آلبوم 44 بار

شهران Shahran Tehran


Shahran_19.jpg

5 تصویر، آخرین ارسال 23 سپتامبر 2007
بازدید از این آلبوم 45 بار

آهاردر پائیز biking in ahar


Ahar_Iran_Tochal_26.jpg

8 تصویر، آخرین ارسال 10 سپتامبر 2007
بازدید از این آلبوم 14 بار

میانکاله miyankale


Miyankale_23.jpg

9 تصویر، آخرین ارسال 23 سپتامبر 2007
بازدید از این آلبوم 20 بار

کویر دیر گچین Desert Dir


Desrt_dir_gachin_21.jpg

9 تصویر، آخرین ارسال 23 سپتامبر 2007
بازدید از این آلبوم 39 بار

روز هوای پاک Clean Day


Havai_pak83_06.jpg

6 تصویر، آخرین ارسال 23 سپتامبر 2007
بازدید از این آلبوم 6 بار

سوهانک برف Sohanak Snow


Sohanak_tehran_Snow_06.jpg

9 تصویر، آخرین ارسال 23 سپتامبر 2007
بازدید از این آلبوم 7 بار

کیلیگون kiligon


kiligon83_05.jpg

4 تصویر، آخرین ارسال 07 ژانویه 2007
بازدید از این آلبوم 5 بار

آهار زمستان Ahar Snow


ahar_snow_83_13.jpg

4 تصویر، آخرین ارسال 07 ژانویه 2007
بازدید از این آلبوم 4 بار

 

20 آلبوم در 1 صفحه

مسابقات دوچرخه کوهستان
3 76
مسابقات دوچرخه کوهستان رامسر


ramsarrace85_29.JPG

28 تصویر، آخرین ارسال 27 آوریل 2007
بازدید از این آلبوم 21 بار

مسابقات دوچرخه کوهستان اصفهان


Esfahan85_07.jpg

18 تصویر، آخرین ارسال 23 سپتامبر 2007
بازدید از این آلبوم 17 بار

مسابقات دوچرخه کوهستان لاهیجان


lahijanrace85_11.JPG

30 تصویر، آخرین ارسال 27 آوریل 2007
بازدید از این آلبوم 15 بار

3 آلبوم در 1 صفحه

سفرهای برون مرزی گشتا
6 246
ترکیه 2006 Turkey


Turkey85__21.JPG

12 تصویر، آخرین ارسال 09 ژانویه 2007
بازدید از این آلبوم 42 بار

گرجستان 2006 Georgia


Georgia85_54.JPG

12 تصویر، آخرین ارسال 09 ژانویه 2007
بازدید از این آلبوم 41 بار

ارمنستان 2006 Armenia


Armanestan_mountain_bike__18.jpg

12 تصویر، آخرین ارسال 09 ژانویه 2007
بازدید از این آلبوم 50 بار

آذربایجان (نخجوان) 2007 Nakhjavan


Nakhjavan_86_6_22_220.JPG

63 تصویر، آخرین ارسال 16 سپتامبر 2007
بازدید از این آلبوم 14 بار

استانبول تا دریای سیاه 2011 Istanbul


Istanbul_90__423.jpg

دوچرخه سواری استانبول به سواحل دریای سیاه

81 تصویر، آخرین ارسال 15 نوامبر 2011
بازدید از این آلبوم 14 بار

استانبول Istanbul 2012


Istanbul__91_6_1__281.jpg

66 تصویر، آخرین ارسال 07 سپتامبر 2012
بازدید از این آلبوم 42 بار

6 آلبوم در 1 صفحه

دوستان دوچرخه سوار به دور دنیا
2 31
ایران


15273780~0.jpg

26 تصویر، آخرین ارسال 27 ژانویه 2008
بازدید از این آلبوم 11 بار

ترکیه


turkey1.jpg

5 تصویر، آخرین ارسال 18 سپتامبر 2007
بازدید از این آلبوم 14 بار

 

2 آلبوم در 1 صفحه

تور
1 1
تورهای سال1394Tour2015
تورهای سال1395Tour2016
1 1
باکو دی ماه


AENC8361.JPG

1 تصویر، آخرین ارسال 18 ژانویه 2017
بازدید از این آلبوم 0 بار

 

 

1 آلبوم در 1 صفحه

3,719 تصویر در 215 آلبوم با 17 موضوع، 2 نظر ارسال شده، 1,278,273 بازدید

آخرین تصاویر
AENC8361.JPG
باکو 3 بازدیدmorteza18 ژانویه 2017
DSC05677.JPG
دوچرخه سواری در زرین دشت 17 بازدیدmorteza17 اکتبر 2014
DSC05669.JPG
دوچرخه سواری در زرین دشت 15 بازدیدmorteza17 اکتبر 2014
DSC05666.JPG
دوچرخه سواری در زرین دشت 14 بازدیدmorteza17 اکتبر 2014
DSC05650.JPG
دوچرخه سواری در زرین دشت 14 بازدیدmorteza17 اکتبر 2014
DSC05648.JPG
دوچرخه سواری در زرین دشت 13 بازدیدmorteza17 اکتبر 2014
DSC05637.JPG
دوچرخه سواری در زرین دشت 11 بازدیدmorteza17 اکتبر 2014
DSC05635.JPG
دوچرخه سواری در زرین دشت 18 بازدیدmorteza17 اکتبر 2014
DSC05634.JPG
دوچرخه سواری در زرین دشت 13 بازدیدmorteza17 اکتبر 2014
DSC05630.JPG
دوچرخه سواری در زرین دشت 13 بازدیدmorteza17 اکتبر 2014
DSC05621.JPG
دوچرخه سواری در زرین دشت 12 بازدیدmorteza17 اکتبر 2014
DSC05615.JPG
دوچرخه سواری در زرین دشت 11 بازدیدmorteza17 اکتبر 2014